2016 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled

This year we were able to help 134 elderly/sickly/disabled families, a large increase from prior years.  Many thanks to Nhóm Bạn Yêu Nhạc for holding a fundraising night for us on 9/10/16.
As always, priority was given to those elderly who live alone and have no family support. Although they received help from the government, it is only about 8 dollars a month and is not enough to live on.
Many elderly are still alive due to the good hearts of neighbors who took pity on them and give them a bowl of rice from time to time. Our food package was not only a miracle to them, it also brought a message of hope--that they are not forgotten; that somewhere in the world there are still people that care for them.  This is why we keep on doing this project despite challenges like hot weather, long walks, and the ordeal of hand-carrying the goods.
This year, we have 3 teams working on this project.        .   
Team 1 handled 88 families with this gift package:
25kg rice (55lbs), 4kg (8.8 lbs) sugar, 5 bags of dried noodles, 5 bags of soup, 2 bags of seasonings, 5 bags of salt, 4 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 2 bottles of cooking oil and 400,000 VN dong in cash (about 19 US dollars).

Team 2 handled 40 families with this gift package:
25 kilograms of rice (55lbs), 2 kilograms of sugar (4.4 lbs), 2 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 1 bag of detergent, 1 bag of cooking seasoning, 1 bottle of cooking oil, 1 bottle of dish washing liquid,  5 bags of dried noodles, 2 toothpaste tubes, and 500,000 VN dong in cash (about $23 US dollars).   

Team 3 handled 6 families with variety packages.   

Our deepest thanks to the following sponsors who helped finance this project:
Sherry Doan, Trang Nghiem, Hang Nga Nguyen, Anonymous Donor, Lam Thuan Huong, Phuong Tran and    Tiffany Thuy Le, Cassie Pham, Kevin Nguyen, Đêm Gây Quỹ Của Nhóm Bạn Yêu Nhạc, Tam H. Pham, Quy Van Nguyen & Michelle Bui, Cindy Lam, Thuan Tran, Kevin Degrood, Anh Ly, Hang Nga Nguyen, Quang Lang / Odyssey Insurance, Professional R.E. Center (Tam Hoang/Tammy Pham), Friends at Brightcove, Bà Lê Thị Thông, The Chu Family, The Baker Family, Chi. Hai Thanh / Hải Trần, and Trina Nguyen.

And special thanks to cô Phương Thu and Nguyễn Thị NhinKa for patiently translating the family background of these families.  We appreciate very much your help in doing this tedious work.  And last but not least, our sincere thanks to the 3 teams that had walked the miles in carrying out this project for us: Le Hong Phong, Nguyen Tien Long, and Pham Huu Phuoc.

Please click on the links below to view the distributions:

Food distribution for the elderly - Part 1
Food distribution for the elderly - Part 2
Food distribution for the elderly - Part 3
Food distribution for the elderly - Part 4
Food distribution for the elderly - Part 5
Food distribution for the elderly - Part 6
Food distribution for the elderly - Part 7
Food distribution for the elderly - Part 8
Food distribution for the elderly - Part 9
Food distribution for the elderly - Part 10
Food distribution for the elderly - Part 11
Food distribution for the elderly - Part 12
Food distribution for the elderly - Part 13

2016 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật


Năm nay chúng ta giúp được cho 134 gia đình.  So với những năm trước, năm nay chúng ta giúp được nhiều gia đình hơn bởi vì có thêm tiền  từ đêm gây quỹ của Nhóm Bạn Yêu Nhạc .
Cũng như năm trước, ngòai những cụ già, chúng đã phát thêm cho những gia đình có người bệnh và tàn tật. Chúng ta dành ưu tiên cho những người sống một mình và không có người thân giúp đở.  Hàng tháng họ cũng được nhà nước trợ cấp khỏang 8 đô la, nhưng số tiền này không đủ để sống cho cả tháng.  Vì thế cuộc sống của họ rất là chất vật, tháng chưa hết nhưng gạo đã hết rồi.   Phần đông họ còn sống nhờ vào tình thưong của bà con chòm xóm, lâu lâu chạy qua cho chén gạo để nấu.  Phần quà của chúng ta ngoài cho họ niềm vui  có được mấy tháng thực phẩm còn mang cho họ niềm tin và hy vọng---tin  rằng họ vẫn chưa bị lãng quên, vẫn còn được quan tâm, và hy vọng ở lòng nhân ái của tha nhân.   Cũng vì vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục chương trình này dù có nhiều lần những chướng ngại của thời tiết, khuân vác, và những con đường xa thẳm đã làm chúng ta chùn bước.
Năm nay,  chúng ta có 3 đội đi phát quà.  
Đội 1 phát cho 88 gia đình.   Mỗi gia đình được phần quà  sau đây: (năm nay thêm đường và nước tương)
25 kg gạo (55 lbs), 4 kg đường (4.4lbs), 5 gói mì tôm, 5 gói cháo, 2 gói bột ngọt, 5 túi muối, 4 chai nước tương, 2 chai nước mắm, 2 chai dầu ăn (nếu chỗ mua không có đủ hàng thì mua 1 chai dầu ăn và 1 chai nước rửa chén) và 400.000 đồng (khoảng 20 đô la)
Đôi 2 phát cho 40 gia đình.  Mỗi gia đình được phần quà  sau đây:
1 bao gạo 25 ký (55 lbs), 2 kí lô đuờng (4.4 lbs), 2 chai nước tuơng, 2 chai nước mắm, 1 bịch bột giặt, 1 bịch bột ngọt,  1 chai dầu ăn, 1 lọ nước rửa chén, 5 gói mì tôm, 2 ống kem đánh răng,  và 500,000 tiền mặt (khỏang 23 đô la)
Đội 3, phát cho 6 gia đình.    

Xin chân thành cảm ơn các bạn  đã tài trợ để thực hiện chương trình năm nay:
Sherry Doan, Trang Nghiem, Hang Nga Nguyen, Anonymous Donor, Lam Thuan Huong, Phuong Tran and    Tiffany Thuy Le, Cassie Pham, Kevin Nguyen, Đêm Gây Quỹ Của Nhóm Bạn Yêu Nhạc, Tam H. Pham, Quy Van Nguyen & Michelle Bui, Cindy Lam, Thuan Tran, Kevin Degrood, Anh Ly, Hang Nga Nguyen, Quang Lang / Odyssey Insurance, Professional R.E. Center (Tam Hoang/Tammy Pham), Friends at Brightcove, Bà Lê Thị Thông, The Chu Family, The Baker Family, Chi. Hai Thanh / Hải Trần, and Trina Nguyen.

Và xin đặc biệt cám ơn cô Phương Thu và bạn Nguyễn Thị NhinKa  đã giúp thông dịch dùm hòan cảnh của những gia đình khó khăn này.  Và lời cảm ơn cuối xin chân thành gởi đến 3 đội trưởng đã tốn nhiều công sức để đi phát quà dùm cho chúng ta:  Lê Hồng Phong, Nguyễn Tiên Long, và Phạm Hữu Phước .   

Xin mời các bạn bấm vào các link duới đây để xem hình:

Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 1
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 2
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 3
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 4
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 5
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 6
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 7
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 8
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 9
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 10
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 11
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 12
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 13