2016 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 1

2016 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 1

1- Nguyễn Thị Ngọc Tường, sinh năm 2011, bại não bẩm sinh, cha đi làm thuê thuộc diện hộ nghèo ở ấp An Hội A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

1. Nguyen Thi Ngoc Tuong, of An Hoi A Hamlet, An Thuan Village, Thanh Phu Distric, Ben Tre Province, was born in 2011 with innate cerebral palsy. Her father works for people. The family belongs to the poor household group.


2- Trần Gia Huy, sinh năm 1997, dị tật bẩm sinh, không tự lực trong mọi sinh hoạt, cha bỏ lúc cháu còn rất nhỏ, mẹ mua bán nhỏ và chăm sóc cháu, ở ấp An Hỏa, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

2. Tran Gia Huy, of An Hoa Hamlet, An Thuan Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province, was born ín 1997 with innate malformation and cannot do anything by himself. His father left when he was an infant. His mother takes care of the child while doing petty business.  

3- Giang Thị Nguyệt, sinh năm 1972 - ung thư gan, chồng bỏ, hộ nghèo ở Ấp An Hội A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

3. Giang Thi Nguyet, of  An Hoi A Hamlet, An Thuan Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province, got liver cancer . Her husband left her and she now belongs to the poor household group.


4- Phan Hữu Khánh, sinh năm 2005, dị tật bẩm sinh, không tự lực trong mọi sinh hoạt, hộ nghèo, cha mẹ đi làm thuê, cháu sống với ông bà Nội ở ấp An Hòa, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

4.  Phan Huu Khanh of An Hoa Hamlet,An Thuan Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province was born in 2005 with innate malformation and cannot take care of himself. He lives with his grand parents in a poor household group home while his parents are working for people.


5- Trương Thị Nữ, sinh năm 1976, dị tật bẩm sinh, chồng đi làm thuê lo cho vợ và 02 con còn đi học, thuộc diện hộ nghèo ở ấp An Ngãi, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

5. Truong Thi Nu, of An Ngai Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province, was born in 1976 with innate malformation. Her husband works for people and takes care of his wife and their 2 children still going to school. They belong to the poor household group.


6- - Lê Thị Ánh, sinh năm 1973, vợ chồng đều dị tật bẩm sinh, có 01 cháu 3 tuổi, chồng đi bán vé số chăm lo cho vợ và con.

6. Le Thi Anh, born in 1973 and her husband, both born with innate malformation, have a child of 3 years old. The husband sells lottery tickets and takes care of his wife and their child.

7- Bùi Thị Lượm, sinh năm 1977, dị tật bẩm sinh, chồng đi làm thuê nuôi vợ và 2 con nhỏ còn đi học, hộ nghèo ở  ấp Thạnh Qúi, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

7. Bui Thi Luom, of Thanh Qui Hamlet, Thanh Phu District, Thanh Phu District, Ben Tre Province, was born in 1977 with innate malformation. Her husband works for people to take care of his wife and their 2 children still going to school. The family belongs to the poor household group.


8-  Nguyễn Thanh Trà, sinh năm 2003, dị tật bẩm sinh, không tự lực trong mọi sinh hoạt, Cha, mẹ đều đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, là hộ nghèo, ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

8. Nguyen Thanh Tra, of Thanh My Hamlet, My Hung Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province was born in 2003 with innate malformation and cannot take care of herself. Both parents work for people to make their living. The family belongs to the poor household group.


9- Nguyễn Tấn Cường, sinh năm 2005, tâm thần nặng, Cha mẹ đều đi làm thuê làm mướn, ai thuê gì làm nấy, là hộ nghèo, ấp Thạnh Khương A, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

9. Nguyen Tan Cuong, of Thanh Khuong A Hamlet, My Hung Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province, was born in 2005 with serious mental disease. His parents are working for people. The family belongs to the poor household group.10- Trần Trọng Phát, sinh năm 2002, câm - điếc, Cha mẹ đều đi làm thuê, gần đây mẹ bị bệnh ung thư vú vừa mới mổ, thuộc diện hộ nghèo ở ấp Thạnh Khương A, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

10. Tran Trong Phat, of Thanh Khuong A Hamlet, My Hung Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province, was born in 2002 deaf and dumb. Both his parents are working for people and his mother just got an operation for breast cancer. The family belongs to the poor household group.