College Scholarships - Học Bổng vào đại học

Setting foot in college is an elusive dream of many students; it is even far more elusive for the poor students whose lives have been bound to the island villages for the cost of housing, transportation adding up to the tuition would dash all hopes.
It is our hope to bring the dream closer to reality for these students.  We will probably be able to help only a few of them.  And of these few, we might not be able to help them all the way to the end of college.  Maybe just one year.  Maybe two.  But a year in college is better than none at all.  At least they can experience the life beyond the island village of Xứ Cồn and the horizon on the other side of the rice fields and torn houses made of palm leaves.  And hopefully this thirst for knowledge will be passed on to their children to foster more dreams so that in a few generations, the dream will become reality and there will be less and less poverty over all. 

Bước chân vào đại học là một mơ uớc xa vời cho nhiều em học trò nuôi chí lớn, và càng là một mơ uớc quá xa vời cho các em vô phước đuợc sanh ra ở những nơi bùn lầy nuớc đọng, nơi mà đường đi đến đại học quá xa xôi, tiền ký túc xá cộng vào tiền học phí, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy tuyệt vọng.
Cũng như các em, hội chúng ta cũng có một uớc mơ.   Ước mơ của chúng ta là giúp cho các em tiến gần hơn tới ước mơ của các em.   Có lẽ chúng ta chỉ đủ sức giúp một vài em.  Và có lẽ chúng ta cũng không thể giúp vài em này đi hết quãng đuờng đại học.  Có thể chỉ giúp nổi 1 năm.  Có thể 2 năm.   Nhưng dù chỉ 1 năm vẫn hơn là không có gì cả.  Ít nhất các em đuợc nhìn thấy cuộc sống bên kia Xứ Cồn, cái chân trời xa hơn những cánh đồng lúa và những mái nhà lá xiêu vẹo đó.  Và hy vọng với tầm nhìn mới này, các em sẽ dìu dắt con em của các em để tiếp tục xây những mơ uớc cao hơn và biết đâu trong vài thế hệ nữa, những uớc mơ này sẽ từ từ thành sự thật.  Và khi đó, có lẽ mọi nguời sẽ có cuộc sống bớt cơ hàn. 

Please click on the links below to see the photos of the college scholarship project of each year.

Mời các bạn bấm vào các năm duới đây để cùng xem những viên gạch chúng ta đã chung góp xây:

Laptop Drive / Chương Trình Tặng Máy Vi Tính

2023 - 2024

2022 - 2023

2021 - 2022

2020 - 2021

2019 - 2020

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

2015 - 2016

2014 - 2015

2013 - 2014

2012 - 2013

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009