2016 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 10

2016 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 10

91. Bà Bùi Thị Qẹo 57t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Sống một mình, có cháu ở gần. Hàng ngày người cháu nấu cơm giùm để ăn.

91. Mrs. Queo Thi Bui,  57 years old, living alone in Con Diep sub-hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu District, Ben Tre Province. Her rice and food were provided by her nephew.

I

D

92. Bà Lê Thị Vạn 77t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con cháu, hàng ngày bà đi lượm ve chai về bán để kiếm sống.

92. Mrs. Van Thi Le, 77 years old, has no children, currently living alone in Con Diep sub-hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu District, Ben Tre Province. She makes a living by selling scraps, plastic bottles.

D

D

93. Bà Nguyễn Thị Diễm 45t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có chồng và 1 con còn nhỏ. Người chồng đi làm thuê không nhà. Bà Diễm bị ung thư đi xạ trị được vài lần. Cuộc sống rất khó khăn.

93. Mrs. Diem Thi Nguyen, 45 years old, living with her little son in Con Diep sub-hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu District, Ben Tre Province. Her husband works away from home.   She is suffering from cancer and took radiotherapy a coupple of times. Her living is very difficult.

D

94. Bà Nguyễn Thị Ba 74t ở Lò Vôi xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống với 2 người cháu nội bị mồ côi cha mẹ. Hàng ngày bà đi bán vé số về nuôi cháu.

94. Mrs. Ba Thi Nguyen, 74 years old, living with two orphaned grandchildres in Lo Voi sub-hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu District, Ben Tre Province. She makes a living for the whole family by selling lottery.

D

D

95. Bà Võ Thị Chương (xin xem hồ sơ lý lịch trong hình dưới đây):


96. TrầnThị Ngọc Hương (xin xem hồ sơ lý lịch trong hình dưới đây):

97: Nguyễn Thị Tư (xin xem hồ sơ lý lịch trong hình dưới đây):

98: Đặng Thị Ba (xin xem hồ sơ lý lịch trong hình dưới đây):

''

99. Đỗ Văn Lường (xin xem hồ sơ lý lịch trong hình dưới đây / nạn nhân chất độc da cam):

100. Đỗ Văn Lẻo (xin xem hồ sơ lý lịch trong hình dưới đây / nạn nhân chất độc da cam):

D