Awarding scholarships to college students for school year 2020 - 2021

This year we have awarded 33 scholarships to 6 freshmen, 8 sophomores, 10 juniors, 8 seniors, and 1 fifth-year student. Most college majors require 4 years, some require 4.5 to 5 years; and those in the dental, pharmaceutical, or medical require 6 or more years. For those in Technical school, it usually takes 3 years to complete the program. We awarded the same amount for the ones in Technical school because the students have to buy tools and they can be very costly. We currently have 2 students in medical school and 1 in dental school. Each scholarship is $500. This is the amount needed to pay for tuition for most majors. The medical and pharmaceutical majors require at least $1000 for tuition. Your generosity has allowed us make these awards:
-$1000 for medical student Nguyen Van Lieu, 4rd year college
-$1000 for medical student Cao Van Vinh, 3rd year college
-$1000 for dental student, Nguyen Thi Ngoc Y, 2nd year college
-$600 for each incoming freshmen (one was funded by the graduated students in VN)
-$500 for the rest of the students in 2nd, 3rd, 4th levels
-$300 for one student in 5th year
Total awarded: 33 scholarships. Besides the scholarships, we have distributed 6 laptops to the incoming freshmen (one laptop was funded by the graduated students in VN).

As always, our incoming freshmen were selected based on the following criteria: financial need, good grades, and high integrity. The selection was done by the principals and teachers of their high schools. Our staff also came to each freshman's house to interview and take pictures to complete the verification process. Once we have verified their family's situation, we will collect their high school grade reports, self-introduction letters, and college acceptance letters. These documents and the pictures taken at their houses will be posted on our website. For the students that are in 2nd, 3rd, and 4th, and 5th year of college, we will post their grade reports for the current year. For the graduating students, we post the grade reports of their last quarter/semester. As for the diplomas and graduation pictures, we will post when they become available. It is our understanding that once a student is done with the program, they have to do a thesis before they can get the diploma and it takes from 6 months to a year to complete the thesis. Please click on the links below to view the awards distribution:
- Awarding scholarships to 6 freshmen
- Awarding scholarships to 8 sophomores
- Awarding scholarships to 10 juniors
- Awarding scholarships to 8 seniors and one 5th-yr student
- Awarding laptops to 6 freshmen
- Videos of the students introducing themselves and giving thanks
- Thank-you letters from students
- Graduating Students: Year-end grade reports/Diplomas/Graduation Pictures

Below are the 9 graduating students of this year--most with Bachelor of Science and Bachelor of Arts degrees from mainstream universities, and some are from Technical universities. Most universities are in HCM city. If not, the city name will appear next to the name of the university:

1. Cao Thị Hồng Nhung, University of Economics, major in Business Adminstration Đại Học Kinh Tế, ngành Quản Trị Kinh Doanh
2. Hồ Thị Ngọc Hân, Industrial University, major in Natural Resources and Environment Management -Đại Học Công Nghiệp, ngành Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường
3. Nguyễn Thị Phương Nguyên, University of Economics, major in Accounting. Đại Học Kinh Tế, ngành Kế Toán
4. Nguyễn Thị Ngọc, University of Science, Society and Humanities, major in Psychology Đại Học Khoa Học, Xã Hội và Nhân Văn, ngành Tâm Lý học
5. Hồ Đăng Khoa, University of Technical Education, major in Automotive Engineering Technology Đại Học Sư Phạm Kỷ Thuật, ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
6. Phan Thị Ngọc Hân, University of Thu Dau Một, major in Language Arts Đại Học Sư Phạm, thành phố Thủ Dầu Một, ngành Sư Phạm Ngữ Văn
7. Võ Văn Trị, University of Cần Thơ, major in Mechanical engineering Đại Học Cần Thơ, ngành Kỷ Thuật Cơ Khí
8. Hồ Thị Kim Lên, Industrial University, major in Chemical Engineering Technology Đại Học Công Nghiệp, ngành Công Nghệ Kỷ Thuật Hóa Học
9. Phan Thị Thùy Dung, Agriculture and Forestry University, Biotechnology Đại Học Nông Lâm, ngành Công Nghệ Sinh Học

We are very proud to share that the graduated students have come back to contribute. Together they have donated 23 millions VN Dong (around 800 USD). Because of their help, we were able to give one more scholarship to an incoming freshman and a laptop. Thank you Graduates. Thank you for coming back to open the door for others. We are very proud of you. And thank you very much, too--our dear sponsors--for giving these students a chance, for believing in them, and for showing them how to spread the seeds of love.

Below are our donors who made this year's scholarship project possible: CT502, Durendal Huynh, Trang Nghiem, Kathy Mai Huong Nguyen, Cao Khoa/Nguyen Thi Binh, Thuy Vy Pham, Tam Hoang & Phuong Nguyen, Ly Hong Anh, Nguyen Ngoc Nga, Tammy Pham, La Hong Linh/Jessical Le, Anonymous Donor, Washington Nguyen, Kelvin Xuan Tran, Diep Bui, Quang Lang/New Generation Odyssey, Inc, Quy Tu Thien cua Ba Le Thi Thao, Lance Hassani, Hang Nga Nguyen, Kim Huynh & John Rha, Joseph Le and Melissa Le, The Baker Family, The Chu Family, Que Phuong Bui, Ha Uyen Chi, Cong Tran, Dung Tran, Thao Tran, Minh Tran, Doan Nguyen, Son Xuan Tran, Hue Nguyen, Dan Tran and Suong Pham, Fidelity Charitable/Hao Minh, Phuong Tran and Tiffany Thuy Le, Trina Nguyen, Tran Trinh Thy and các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Trần Văn Phi Long, Lê Thị Thùy Liên, Nguyễn Thị Kim Hậu, Huỳnh Thị Thiên An, Phạm Thùy Linh, Huỳnh Thị Diệu Lý, Võ Ngọc Ánh, Nguyễn Phương Ghi, Đào Hằng Ni, Hồ Thị Ngọc Hân, Trần Minh Anh, Nguyễn Thị Ngọc, Phan Thị Lil, Nhóm 2008 (Lưu Thị Bé Thi, Lê Thị Tí Xíu,Trần Thị Diễm Tuyền, Huỳnh Thị Bé Diễm, Nguyễn Minh Luân, Đào Văn Khuôn, Trần Văn Luận, Nguyễn Duy Khánh)

 

Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2020 – 2021

Năm nay chúng ta đã phát ra 33 học bổng. Trong số này có 6 em mới vào đại học năm thứ nhất, 8 em đại học năm thứ nhì, 10 em đại học năm thứ ba, 8 em đại học năm thứ tư, và 1 em đại học năm thứ năm. Phần đông các ngành cần 4 năm để ra trường, tuy nhiên, có một số ngành cần 4.5 hay 5 năm, và những ngành nha, y, dược thì từ 6 năm trở lên. Hiện tại chúng ta có 2 em đang theo ngành y khoa và 1 em theo ngành nha khoa, kính mong các bạn thông cảm và giúp đở cho các em đi trọn con đường học vấn. Năm nay trong 6 em tân sinh có 1 em từ trường học nghề. Các trường dạy nghề thường cũng cần học 3 năm mới xong chứng chỉ. Và tuy là học nghề nhưng tiền chi phí cũng bằng các em ở đại học phổ thông vì tiền mua đồ nghề rất mắc cho nên chúng ta cũng cho học bổng bằng nhau. Học phí trung bình là $500 cho ngành thường, riêng các ngành nha, y, dược thì tới $1000. Nhờ lòng thương của các bạn mạnh thường quân, chúng ta đã có thể trao ra những học bổng sau đây để các em đủ tiền đóng học phí :
-$1000 cho sinh viên y khoa, Nguyen Van Lieu, đại học năm thứ 4
-$1000 cho sinh viên y khoa, Cao Van Vinh, đại học năm thứ 3
-$1000 cho sinh viên nha khoa, Nguyễn Thị Ngọc Ý, đại học năm thứ 2
-$600 cho mỗi sinh viên năm nhất (trong số này có 1 học bổng được tặng bởi các sinh viên đã ra trường ở VN)
-$500 mỗi phần cho các sinh viên năm 2, 3, 4
-$300 cho 1 em sinh viên năm thứ 5.
Tổng cộng trao ra 33 học bổng.

Ngoại trừ học bổng, năm nay chúng ta đã phát thêm 6 máy vi tính cho 6 em sinh viên năm thứ nhất (một trong những máy vi tính này là do các em sinh viên đã ra trường ở VN trao tặng). Như hàng năm, các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em đang học và tiêu chuẩn để chọn là nghèo, học giỏi, và hạnh kiểm tốt. Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu để phỏng vấn và chụp hình. Sau thi hòan thành thủ tục kiểm tra, các em sẽ nộp cho chúng tôi học bạ trung học, giấy báo thi đậu, và lá thơ các em tự giới thiệu về mình. Tất cả những giấy tờ này đều được bỏ vào mạng cùng với hình phát học bổng cho các em. Những em đang học năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đại học thì chúng tôi đăng học bạ của năm đang học. Những em ra trường năm nay thì chúng tôi đăng học bạ của khóa học cuối cùng. Bằng cấp và hình ảnh ra trường thì khi nào có chúng tôi sẽ bỏ lên. Thường thường sau khi học xong, các em phải làm 1 luận án trước khi được cấp bằng. Thời gian trung bình để làm xong luận án là từ 6 tháng tới 1 năm. Vì thế bằng tốt nghiệp các em sẽ đưa sau khi có được.

Mời các bạn bấm vào xem hình ảnh phát học bổng của năm nay.

Phát học bổng cho 6 em đại học năm thứ nhất
Phát học bổng cho 8 em đại học năm thứ nhì
Phát học bổng cho 10 em đại học năm thứ ba
Phát học bổng cho 8 em đại học năm thứ tư và 1 em năm thứ 5
Phát máy vi tính cho 6 em năm thứ nhất
Videos của các em sinh viên tự giới thiệu và cảm ơn
Thơ cảm ơn của các em sinh viên
Học Bạ/Bằng tốt nghiệp/Hình ảnh ra trường năm nay

Năm nay có 9 em ra trường từ các đại học sau đây: (Phần đông các đại học đều ở Sài Gòn, nếu là thành phố khác thì sẽ có ghi kế bên tên trường)
1. Cao Thị Hồng Nhung, University of Economics, major in Business Adminstration Đại Học Kinh Tế, ngành Quản Trị Kinh Doanh
2. Hồ Thị Ngọc Hân, Industrial University, major in Natural Resources and Environment Management - Đại Học Công Nghiệp, ngành Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường
3. Nguyễn Thị Phương Nguyên, University of Economics, major in Accounting. - Đại Học Kinh Tế, ngành Kế Toán
4. Nguyễn Thị Ngọc, University of Science, Society and Humanities, major in Psychology Đại Học Khoa Học, Xã Hội và Nhân Văn, ngành Tâm Lý học
5. Hồ Đăng Khoa, University of Technical Education, major in Automotive Engineering Technology Đại Học Sư Phạm Kỷ Thuật, ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
6. Phan Thị Ngọc Hân, University of Thu Dau Một, major in Language Arts Đại Học Sư Phạm, thành phố Thủ Dầu Một, ngành Sư Phạm Ngữ Văn
7. Võ Văn Trị, University of Cần Thơ, major in Mechanical engineering Đại Học Cần Thơ, ngành Kỷ Thuật Cơ Khí
8. Hồ Thị Kim Lên, Industrial University, major in Chemical Engineering Technology Đại Học Công Nghiệp, ngành Công Nghệ Kỷ Thuật Hóa Học 9. Phan Thị Thùy Dung, Agriculture and Forestry University, Biotechnology Đại Học Nông Lâm, ngành Công Nghệ Sinh Học

Xin chia xẻ với các bạn là trong danh sách những ân nhân bảo trợ năm nay có các em đã từng nhận học bổng của chúng ta, bây giờ đã ra trường và trở về giúp lại. Số tiền các em hùn nhau góp được 23 triệu đồng ( gần 800 USD). Nhờ số tiền này, chúng ta đã cho thêm được 1 học bổng cho sinh viên mới và 1 laptop. Cảm ơn các em. Cảm ơn các em đã quay lại để mở cánh cửa tương lai cho các bạn khác. Chúng tôi rất hãnh diện vì các em. Và xin cám ơn các bạn, những người đã tin tưởng vào các em, những người đã làm gương để các em noi theo tinh thần tương ái.

Xin chân thành cám ơn các bạn đã tài trợ cho chương trình học bổng năm nay: CT502, Durendal Huynh, Trang Nghiem, Kathy Mai Huong Nguyen, Cao Khoa/Nguyen Thi Binh, Thuy Vy Pham, Tam Hoang & Phuong Nguyen, Ly Hong Anh, Nguyen Ngoc Nga, Tammy Pham, La Hong Linh/Jessical Le, Anonymous Donor, Washington Nguyen, Kelvin Xuan Tran, Diep Bui, Quang Lang/New Generation Odyssey, Inc, Quy Tu Thien cua Ba Le Thi Thao, Lance Hassani, Hang Nga Nguyen, Kim Huynh & John Rha, Joseph Le and Melissa Le, The Baker Family, The Chu Family, Que Phuong Bui, Ha Uyen Chi, Cong Tran, Dung Tran, Thao Tran, Minh Tran, Doan Nguyen, Son Xuan Tran, Hue Nguyen, Dan Tran and Suong Pham, Fidelity Charitable/Hao Minh, Phuong Tran and Tiffany Thuy Le, Trina Nguyen, Tran Trinh Thy and các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Trần Văn Phi Long, Lê Thị Thùy Liên, Nguyễn Thị Kim Hậu, Huỳnh Thị Thiên An, Phạm Thùy Linh, Huỳnh Thị Diệu Lý, Võ Ngọc Ánh, Nguyễn Phương Ghi, Đào Hằng Ni, Hồ Thị Ngọc Hân, Trần Minh Anh, Nguyễn Thị Ngọc, Phan Thị Lil, Nhóm 2008 (Lưu Thị Bé Thi, Lê Thị Tí Xíu,Trần Thị Diễm Tuyền, Huỳnh Thị Bé Diễm, Nguyễn Minh Luân, Đào Văn Khuôn, Trần Văn Luận, Nguyễn Duy Khánh)