Awarding scholarships to college students for school year 2021 - 2022

This year we have awarded 26 scholarships to 3 freshmen, 6 sophomores, 7 juniors, 8 seniors, and 2 fifth-year students.   Most college majors require 4 years, some require 4.5 to 5 years; and those in the dental, pharmaceutical, or medical require 6 or more years.    For those in Technical school, it usually takes 3 years to complete the program.   We awarded the same amount for the ones in Technical school because the students have to buy tools and they can be very costly.  We currently have 2 students in medical school and 1 in dental school.   Each scholarship is $500.   This used to be the amount needed to pay for tuition for most majors.  However, starting this year, this is no longer the case because tuition has increased.  We didn’t have enough funding to give more, so we kept the awards the same.   The medical and pharmaceutical majors require at least $1000 for tuition.  Your generosity has allowed us make these awards:
-$1000 for medical student Nguyễn Văn Liểu, 5th year college
-$1000 for medical student Cao Văn Vinh, 4th year college
-$1000 for dental student, Nguyễn Thị Ngọc Ý, 3rd year college
-$500 for the rest of the 20 students in 2nd, 3rd, 4th,  and 5th levels
-$500 for incoming freshman, Nguyen Thi Anh Thu. (The graduated students in VN funded additional 11,500,000VN dong (about $500 US dollars.  This helped buy a laptop ($375) and the rest ($125) helped to pay tuition.  Because of Covid19, most schools offer online study so laptop is a must-have device for students.  Luckily we made the decision to buy it early.  Now most low-priced laptops are sold out in VN.)

-$600 for incoming freshman, Nguyễn Thị Huỳnh Nhi
-$250 for incoming freshman, Nguyễn Thị Ngọc Hân.  The Graduated students from VN--Nhom2008—funded 7.5 millions đồng to make up the rest (about $326 us dollars)  In total, this student was awarded about $576 USD.
There are sponsors who pledged to give 2 more laptops to these 2 freshmen that we just picked up.  Will update the Laptop distribution when we receive the 2 lab tops.
Total awarded:  26 scholarships.
As always, our incoming freshmen were selected based on the following criteria: financial need, good grades, and high integrity. The selection was done by the principals and teachers of their high schools. Our staff also came to each freshman's house to interview and take pictures to complete the verification process. Once we have verified their family's situation, we will collect their high school grade reports, self-introduction letters, and college acceptance letters. These documents and the pictures taken at their houses will be posted on our website.  For the students that are in 2nd, 3rd, and 4th, and 5th year of college, we will post their grade reports for the current year.  For the graduating students, we post the grade reports of their last quarter/semester. As for the diplomas and graduation pictures, we will post when they become available.   It is our understanding that once a student is done with the program, they have to do a thesis before they can get the diploma and it takes from 6 months to a year to complete the thesis.   Due to Covid19, most students were not able to do their thesis on time.  Also a sad news that student Nguyễn Thanh Truyền, who was a sophomore, dropped out this year due to Covid19’s hardship.
Please click on the links below to view the awards distribution:

Awarding scholarship and laptop to 3 freshmen
Awarding scholarships to 6 sophomores
Awarding scholarships to 7 juniors
Awarding scholarships to 8 seniors
Awarding scholarships to 2 (5th-yr) students
Videos of  the scholarships award ceremony
-
 Hardship Assistance during Covid--1st time
- Hardship Assistance during Covid –2nd time
Graduating Students: Year-end grade reports/Diplomas/Graduation Pictures

Below are the 8 graduating students of this year--most with Bachelor of Science and Bachelor of Arts degrees from mainstream universities, and some are from Technical universities.    Most universities are in HCM city.  If not, the city name will appear next to the name of the university:
1. Trần Thị Thanh Thúy, University of Economics and Law, major in Public Economics and Admin
Đại Học Kinh Tế và Luật, ngành Kinh Tế
2. Đặng Lê Thanh Hiếu, University of Technology, major in Industrial management
Đại học Bách Khoa, ngành Quản Lý Công Nghiệp.
3. Đặng Thị Yến Ngọc, University of Education, major in International Studies
Đại Học Sư Phạm, ngành Quốc Tế Học
4. Nguyễn Văn Bé Tư, University of Natural Science, major in Biology
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ngành Sinh Học
5. Trần Văn Thái, University of Technical Education, major in Mechanical Engineering Technology
Đại Học Sư Phạm Kỷ Thuật, ngành Công Nghệ Kỷ Thuật Cơ Khí
6. Trương Tùng Vương, University of Technology, major in Building Materials Industry
Đại học Bách Khoa, ngành Vật Liệu Xây Dựng
7. Hồ Thành Phát, Cao Thang Technical College, major in Meotronics Techniques
Trường Cao Đẳng Kỷ Thuật Cao Thắng, ngành Công Nghệ Kỷ Thuật Cơ Điện Tử
8. Huỳnh Nguyễn Hồng Mai, University of the Food Industry, major in Food Quality Control
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm, Ngành Kiểm Nghiệm Chất Lượng Thực Phẩm

We are very proud to share that the graduated students have come back to contribute.  Together they have donated 19 millions VN Dong (around 826 USD).  Because of their help, we were able to give one more scholarship to an incoming freshman and a laptop.   Thank you Graduates.   Thank you for coming back to open the door for others.  We are very proud of you.  And thank you very much, too--our dear sponsors--for giving these students a chance, for believing in them, and for showing them how to spread the seeds of love.  Below are our donors who made this year's scholarship project possible:
CT502, Phong677, Ly Hong Anh, Trina Nguyen, Kevin Nguyen, Trang Nghiem, Tiffany Thuy Le and Phuong Tran, Jennifer Phuong Nguyen, One Stop Realty & Financial / John Nguyen, Hiep Hoang and KimLien Nguyen, Lance Hassani, HHCD cho anh Đặng Đức Trung, The Cone Families, Quang Lang /New Generation Odyssey, Inc, Kelvin Xuan Tran, The Baker family, The Chu family, Gia Đình Bùi Đắc Hùm, Tam Hong Pham & Nga Dieu Nguyen, Melissa Hien Pham and Joseph Le, Nhơn, Hợp, and Hồng Đức, Hồi Hướng Công Đức cho Sư Ni Thiền Tạng, Đoàn Nguyễn, Suong Pham and Dan Tran, Kim Huynh and John Rha, and Trần Trinh Thỵ and các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Huỳnh Thị Thiên An, Nguyễn Phương Ghi, Nguyễn Huỳnh Như, Trần Văn Phi Long, Võ Ngọc Ánh, Huỳnh Thị Diệu Lý, Phan Thi. Tố Quyên, Trần Minh Anh, Hồ Hoàng Bình, Nhóm 2008)


Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2021 – 2022

Năm nay chúng ta đã phát ra 26 học bổng.  Trong số này có 3 em mới vào đại học năm thứ nhất, 6 em đại học năm thứ nhì, 7 em đại học năm thứ ba, 8 em đại học năm thứ tư, và 2 em đại học năm thứ năm.   Phần đông các ngành  cần 4 năm để ra trường, tuy nhiên, có một số ngành cần 4.5 hay 5 năm, và những ngành nha, y, dược thì từ 6 năm trở lên.   Hiện tại chúng ta có 2 em đang theo ngành y khoa và 1 em theo ngành nha khoa, kính mong các bạn thông cảm và giúp đở cho các em đi trọn con đường học vấn.   Còn những Đại Học Cao Đẳng (dạy nghề) cũng cần học 3 năm mới xong chứng chỉ.   Và tuy là học nghề nhưng tiền chi phí cũng bằng các em ở đại học phổ thông vì tiền mua đồ nghề rất mắc cho nên chúng ta cũng cho học bổng bằng nhau.   Học phí trung bình là $500 cho ngành thường, riêng các ngành nha, y, dược thì tới $1000.   Nhưng bắt đầu từ năm nay tiền học đã lên cao và số tiền này sẽ không đủ đóng tiền học phí nữa.  Tuy nhiên vì ngân quỹ chúng ta có hạn nên vẫn chỉ cho được bấy nhiêu thôi.  Nhờ lòng thương của các bạn mạnh thường quân, chúng ta đã có thể trao ra những học bổng sau đây cho các em năm nay:
-$1000 cho sinh viên y khoa,  Nguyen Van Lieu, đại học năm thứ 4
-$1000 cho sinh viên y khoa,  Cao Van Vinh, đại học năm thứ 3
-$1000 cho sinh viên nha khoa,  Nguyễn Thị Ngọc Ý, đại học năm thứ 2
-$500 mỗi phần cho các sinh viên năm 2, 3, 4, và 5
-$500 cho em sinh viên năm nhất, Nguyễn Thị Anh Thư (Các sinh viên đã ra trường ở VN đã phụ giúp thêm 11.5 triệu đồng Vn (khoảng 500 đô để mua cho em tân sinh viên này một cái laptop ($375) và ($125) phụ thêm với tiền học.  Vì nạn Covid19, phần đông các trường cho học trên mạng vì thế tất cả các em sinh viên đều cần có máy vi tính.  Cũng may chúng ta đã mua sớm nên còn máy loại rẽ, bây giờ rất khó tìm.)
-$600 cho em sinh viên năm nhất, Nguyễn Thị Huỳnh Nhi
-$250 cho em sinh viên năm nhất, Nguyễn Thị Ngọc Hân.  Các em sinh viên đã ra trườn ở Việt Nam (nhóm 2008) đà giúp thêm 7 triệu rưởi –khoảng 326 USD cho học bổng này , vị chi em được khoảng $576 USD.
Có 2 vị mạnh thường quân hứa cho 2  em tân sinh viên năm nhất này 2 cái máy vi tính .  Khi nào nhận được chúng tôi sẽ update sau.
Tổng cộng trao ra 26 học bổng. 

Như hàng năm, các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em đang học và tiêu chuẩn để chọn là nghèo, học giỏi, và hạnh kiểm tốt.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu để phỏng vấn  và chụp hình.  Sau thi hòan thành thủ tục kiểm tra, các em sẽ nộp cho chúng tôi học bạ trung học, giấy báo thi đậu, và lá thơ các em tự giới thiệu về mình.  Tất cả những giấy tờ  này đều được bỏ vào mạng cùng với hình phát học bổng cho các em.  Những em đang học năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đại học thì chúng tôi đăng học bạ của năm đang học.  Những em ra trường năm nay thì chúng tôi đăng học bạ của khóa học cuối cùng.   Bằng cấp và hình ảnh ra trường thì khi nào có chúng tôi sẽ bỏ lên.   Thường thường sau khi học xong, các em phải làm 1 luận án trước khi được cấp bằng.   Thời gian trung bình để làm xong luận án là từ 6 tháng tới 1 năm.  Vì thế bằng tốt nghiệp các em sẽ đưa sau khi có được.   Năm  nay các em sẽ hoàn thành luận án trể hơn bình thường vị dịch Covid19.   Còn một tin buồn nữa là em sinh viên năm 2, Nguyễn Thanh Truyền đã bỏ học vì kinh tế quá khó khăn gây ra bởi nạn dịch. 

Mời các bạn bấm vào xem hình ảnh phát học bổng của năm nay.

Phát học bổng và máy vi tính cho 3 em đại học năm thứ nhất
Phát học bổng cho 6 em đại học năm thứ nhì
Phát học bổng cho 7 em đại học năm thứ ba
- Phát học bổng cho 8 em đại học năm thứ tư
Phát học bổng cho 2 em đại học năm thứ năm
Videos của buổi lễ phát học bổng
Hổ Trợ Khó Khăn Mùa Dịch Covid, đợt 1
- Hổ Trợ Khó Khăn Mùa Dịch Covid, đợt 2
Học Bạ/Bằng tốt nghiệp/Hình ảnh ra trường năm nay

Năm nay có 8 em ra trường từ các đại học sau đây:
(Phần đông các đại học đều ở Sài Gòn, nếu là thành phố khác thì sẽ có ghi kế bên tên trường)
1. Trần Thị Thanh Thúy, University of Economics and Law, major in Public Economics and Admin
Đại Học Kinh Tế và Luật, ngành Kinh Tế
2. Đặng Lê Thanh Hiếu, University of Technology, major in Industrial management
Đại học Bách Khoa, ngành Quản Lý Công Nghiệp.
3. Đặng Thị Yến Ngọc, University of Education, major in International Studies
Đại Học Sư Phạm, ngành Quốc Tế Học
4. Nguyễn Văn Bé Tư, University of Natural Science, major in Biology
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ngành Sinh Học
5. Trần Văn Thái, University of Technical Education, major in Mechanical Engineering Technology
Đại Học Sư Phạm Kỷ Thuật, ngành Công Nghệ Kỷ Thuật Cơ Khí
6. Trương Tùng Vương, University of Technology, major in Building Materials Industry
Đại học Bách Khoa, ngành Vật Liệu Xây Dựng
7. Hồ Thành Phát, Cao Thang Technical College, major in Meotronics Techniques
Trường Cao Đẳng Kỷ Thuật Cao Thắng, ngành Công Nghệ Kỷ Thuật Cơ Điện Tử
8. Huỳnh Nguyễn Hồng Mai, University of the Food Industry, major in Food Quality Control
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm, Ngành Kiểm Nghiệm Chất Lượng Thực Phẩm

Xin chia xẻ với các bạn là trong danh sách những ân nhân bảo trợ năm nay có các em đã từng nhận học bổng của chúng ta, bây giờ đã ra trường và trở về giúp lại.   Số tiền các em hùn nhau góp được 19 triệu đồng ( khoảng 826 USD).  Nhờ số tiền này, chúng ta đã cho đủ 1 học bổng cho sinh viên mới và 1 laptop.  Cảm ơn các em.  Cảm ơn các em đã quay lại để mở cánh cửa tương lai cho các bạn khác.  Chúng tôi rất hãnh diện vì các em.   Và xin cám ơn các bạn, những người đã tin tưởng vào các em, những  người đã làm gương để các em noi theo tinh thần tương ái. 
Xin chân thành cám ơn các bạn đã tài trợ cho chương trình học bổng năm nay:
CT502, Phong677, Ly Hong Anh, Trina Nguyen, Kevin Nguyen, Trang Nghiem, Tiffany Thuy Le and Phuong Tran, Jennifer Phuong Nguyen, One Stop Realty & Financial / John Nguyen, Hiep Hoang and KimLien Nguyen, Lance Hassani, HHCD cho anh Đặng Đức Trung, The Cone Families, Quang Lang /New Generation Odyssey, Inc, Kelvin Xuan Tran, The Baker family, The Chu family, Gia Đình Bùi Đắc Hùm, Tam Hong Pham & Nga Dieu Nguyen, Melissa Hien Pham and Joseph Le, Nhơn, Hợp, and Hồng Đức, Hồi Hướng Công Đức cho Sư Ni Thiền Tạng, Đoàn Nguyễn, Suong Pham and Dan Tran, Kim Huynh and John Rha, and Trần Trinh Thỵ and các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Huỳnh Thị Thiên An, Nguyễn Phương Ghi, Nguyễn Huỳnh Như, Trần Văn Phi Long, Võ Ngọc Ánh, Huỳnh Thị Diệu Lý, Phan Thi. Tố Quyên, Trần Minh Anh, Hồ Hoàng Bình, Nhóm 2008)