Awarding scholarships to college students for school year 2013-2014

Thank you very much for answering our plea for help.   Together we have pulled it through to keep this program alive.  From now on, we will try to consistently sponsor 6 new incoming college freshmen each year.   And if successful, our program will have 24 students total, six at each level: fresmen, sophomore, junior, and senior.   This means we would need an annual budget of $9950 to carry out this project:  $9600 for the awards (400 each), plus $150 to transfer this amount to Vietnam, and $200 implementation cost.   We hope to have your continuing support to keep this program permanent and to give these needy students a better future.   Sometimes it's hard to give someone a future while our own future is still unclear; however, if we could do it,  once these poor kids  achieve their dreams,  it would be heartwarming to see our help bear fruit despite our own struggles.

This year we have awarded 28 students ($400 each) from both mainstream universities and community colleges.  From now on, we will not make the distinction based on the type of college, instead we will report base on grade level.  If a student is done with community college and would like to continue to pursue the bachelor degree, we will allow him/her to have this opportunity.

As always, our incoming freshmen were selected based on low income and grades.  The selection was done by the principals and teachers of their high school. Our staff also came to their house to take pictures to complete the verification process.  Please click on the following links to view the awards distribution.   We also posted their grade reports, thank-you letters,  college acceptance proofs and home pictures:

- Awarding scholarships to 5 freshmen
- Awarding scholarships to 8 sophomores
- Awarding scholarships to 10 juniors
- Awarding scholarships to 5 seniors
- Graduation news / Pictures

Nguyen Mong Ly has graduated with a Bachelor degree in Literature and Dao Hang Ni graduated with an AA degrẹe in accounting. We planned to have 7 seniors; however 2 of them no longer needed our help: Le Xuan Lam got scholarship from a different agency and Nguyen Mong Ly has graduated early. Le Xuan Lam promised to give to us a copy of his college diploma next year once he has it. Dao Hang Ni was added to the Senior group. She graduated from a community college and wanted to pursue for her bachelor.

Deepest thanks to our sponsors for making the scholarship project possible this year:
Lam Thuan Huong, Nghia Pham, Dat Vo, Thuy Kim Huynh (Troy), John C. Paxin Jr & Patricia D. Paxin, Tim Baker, The Chu Family, Henry Pham, Phuong Khanh Nguyen, Kelvin Tran, Matthew Quoc Huy Truong, Paul Tuan, Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi, Cuc Hood, Kazue Yamada & Phuc H. Pham, Mellissa Le, Anh Ly, Vicky Nguyen, Union of Vietnamese Student Assocations, Linda Pham & Tanh Nguyen, Chat Tran,  Quỹ Từ Thiện của bà Le Thi Thao, Kim and Red Roberts, Nhon Pham, and Tuan Pham.
Thank you for realizing the dreams for these students.


Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2013-2014

Trước hết xin chân thành cám ơn các bạn đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi để giúp chương trình này được tiếp tục.  Kể từ đây, mỗi năm, chúng ta  sẽ cố gắng để bảo trợ cho 6 em mới thi đậu và giữ lại những học sinh cũ.   Khi sự sắp xếp này đuợc vào quỹ đạo thì tổng cộng hàng năm chúng ta sẽ bảo trợ cho 24 em ( 6 em năm thứ nhất, 6 em năm thứ nhì, 6 em năm thứ ba, và 6 em năm thứ tư).    Hiện tại chúng ta giúp cho mỗi em $400 và chúng ta sẽ cần một ngân quỹ là $9600 để bảo trợ cho 24 em.    Lệ phí để chuyển số tiền này về VN là $150, cộng với $200 cước phí để thực hiện chương trình này. Tổng cộng số tiền cần có là $9950.   Ước mong các bạn giúp đỡ để cho những học sinh nghèo này có được tương lại mới. Đôi khi rất khó để giúp cho người khác có tương lai trong khi tương lai của mình vẫn còn mờ mịt, nhưng nếu giúp được thì sau này khi nhìn các em có tương lai dẩu mình vẫn chưa có thì trong lòng vẫn thấy rất ấm áp, phải không thưa các bạn.

Năm nay chúng ta đã phát cho 28 em, mỗi em $400.  Các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em và tiêu chuẩn để chọn là nghèo và học giỏi.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu và chụp hình .  Hình ảnh đã đuợc bỏ vào link duới đây cùng với giấy báo thi đậu và học bạ của các em .   Những em đang học năm thứ 2 trở lên đều có giấy học bạ kèm theo. 

Từ đây chúng ta không phân biệt đại học phổ thông hay là đại học cao đẳng nữa mà sẽ tường trình theo năm học của các em mà thôi.   Chúng ta sẽ cho cơ hội  các em học xong cao đẳng muốn học tiếp đủ 4 năm để lấy bằng cữ nhân   Mời các bạn bấm vào những mục duới đây để xem hình phát học bỗng và những giấy tờ đã nói trên:     

- Phát học bổng cho 5 em đại học năm thứ nhất
- Phát học bổng cho 8 em đại học năm thứ nhì
- Phát học bổng cho10 em đại học năm thứ ba
- Phát học bổng cho 5 em đại học năm thứ tư
- Hình ảnh tốt nghiệp

Đáng lẽ là có 7 em vào năm thứ Tư, nhưng có 2 em đã không cần nữa.  Đó là em Lê Xuân Lãm đã được  học bổng nơi khác cho nhiều hơn và em Nguyễn Mộng Ly đã ra trường sớm.  Em Lê Xuân Lãm hứa học xong năm sau sẽ đưa chúng ta hình ra trường và bằng cấp tốt nghiệp.    Em Nguyễn Mộng Ly đã ra trường với bằng cữ nhân môn Văn Hóa và em Đào Hằng Ni ra trường với bằng 2 năm về Kế Tóan.   Em Đào Hằng Ni xin đuợc tiếp tục học lấy bằng cữ nhân.

Xin chân thành cám ơn các bạn đã bảo trợ chương trình học bổng năm nay:
Lam Thuan Huong, Nghia Pham, Dat Vo, Thuy Kim Huynh (Troy), John C. Paxin Jr & Patricia D. Paxin, Tim Baker, The Chu Family, Henry Pham, Phuong Khanh Nguyen, Kelvin Tran, Matthew Quoc Huy Truong, Paul Tuan, Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi, Cuc Hood, Kazue Yamada & Phuc H. Pham, Mellissa Le, Anh Ly, Vicky Nguyen, Union of Vietnamese Student Assocations, Linda Pham & Tanh Nguyen, Chat Tran,  Quỹ Từ Thiện của bà Le Thi Thao, Kim and Red Roberts, Nhon Pham, and Tuan Pham.
Và kính mong đuợc sự giúp đở của các bạn trong năm sau và nhiều năm sau nữa.