Awarding scholarships to college students for school year 2014-2015


This year we have awarded 29 scholarships to 6 freshmen, 5 sophomores, 8 juniors, 9 seniors, and 1 student who is on his fifth year.     Each scholarship is $400 except for that of the fifth-year student (Nguyen Dang Thien Tu, Bach Khoa university, Computer Science major) whose scholarship is  $200.    Some majors requires 4.5 years to complete, thus the students will need a half-year tuition for his/her last year.    A medical major requires 6 years to complete.  We currently have 1 student who majors in medicine.   We hope for your understanding and support of the exceptional cases so these needy students can complete their program. 

This year, five students graduated; four of which completed the 4-yr program from main stream universities and one received a 3-yr degree from a technical college:
- Nguyễn Thị Cẩm Tiên ( Cần Thơ Medical School,  Nursing major)
- Huỳnh Thị Thiên Ân (Banking university, Banking major)
- Võ Thị Bích Ngọc, (Tây Đô university, Accounting major
- Đào Hằng Ni (Tây Đô university, Accounting major, last year she completed the AA program, this year she got the Bachelor degree)
- Nguyễn thị Diễm Phương (Cao Thắng Technical college, Accounting major)  

As always, our incoming freshmen were selected based on low income and grades.  The selection was done by the principals and teachers of their high schools.    Our staff also came to their house to take pictures to complete the verification process.
Please click on the following links to view the awards distribution.   We also posted their grade reports, thank-you letters,  college acceptance proofs and home pictures.   We are awaiting on the diplomas and graduation
pictures and will post them up as they become available.

- Awarding scholarships to 6 freshmen
- Awarding scholarships to 5 sophomores
- Awarding scholarships to 8 juniors
- Awarding scholarships to 10 seniors
- Graduation Pictures/Diplomas

Thank you very much for giving these student a new future, and special thanks to the following friends who funded the scholarship program this year:
Lam Thuan Huong, Vicky Nguyen , Anh Ly, Tanh Nguyen and Linda Pham, Dat Vo and Nghia Pham, Quỹ Từ Thiện của Bà Le Thi Thao , Melissa and Joseph Le, The Baker family, the Chu family, and Cuc Hood

We would like to share with you that our efforts have borne fruit.   The graduates have come back and helped us.    This year they contributed to the Rice and Notebook projects.   It is our hope to produce a base number of graduates so that they can run and fund this program on their own in the long run.

 

Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2014-2015

Năm nay chúng ta đã phát ra 29 học bổng.   Trong số này có 6 em mới vào đại học năm thứ nhất, 5 em đại học năm thứ nhì, 8 em đại học năm thứ ba, 9 em đại học năm thứ tư,  và 1 em đại học năm thứ năm.   Mỗi học bỗng là $400 ngoại trừ một em học đại học năm thứ năm (Nguyễn Đăng Thiên Tú, đại học Bách Khoa, ngành Điện Tử)  thì được $200 vì chỉ có nữa năm thôi.    Một số em học Đại Học Bách Khoa có chương trình học là 4 năm rưởi.   Vì thế năm cuối cùng các em cần thêm học bổng $200 để đóng cho nửa năm học chót.   Còn những em học ngành y khoa thì chương trình học là 6 năm.    Hiện tại chúng ta có 1 em đang theo ngành y khoa, kính mong các bạn thông cảm và giúp đở cho các em đi trọn con đường.  
 
Như hàng năm, các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em đang học và tiêu chuẩn để chọn là nghèo và học giỏi.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu và chụp hình.  Hình ảnh đã đuợc bỏ vào link duới đây cùng với giấy báo thi đậu và học bạ của các em.    Chúng tôi đang chờ các em gởi đến hình và bằng tốt nghiệp.

Năm nay có 5 em đã ra trường, trong số này có 4 em từ đại học phổ thông và 1 em từ đại học cao đẳng:   
- Nguyễn Thị Cẩm Tiên (Đại Học Y Dược Cần Thơ, ngành điều dưởng đa khoa)
- Huỳnh Thị Thiên Ân (đại học Ngân Hàng)
- Võ Thị Bích Ngọc, đại học Tây Đô, ngành Kế Tóan
- Đào Hằng Ni (đại học Tây Đô, ngành Kế Tóan, năm trước em ra trường từ đại học Cao Đẳng, năm nay đã học xong đại học 4-năm)
- Nguyễn thị Diễm Phương (Cao Đẳng Kỷ Thuật Cao Thắng, ngành Kế Tóan)  

Mời các bạn bấm vào xem hình ảnh phát học bổng của năm nay:

- Phát học bổng cho 6 em đại học năm thứ nhất
- Phát học bổng cho 5 em đại học năm thứ nhì
- Phát học bổng cho 8 em đại học năm thứ ba
- Phát học bổng cho 10 em đại học năm thứ tư và thứ năm
- Hình ảnh/văn bằng tốt nghiệp ( đang chờ các em gởi đến)

Cám ơn các bạn thật nhiều đã cho các em một tương lại mới và đặc biệt cám ơn các bạn sau đây đã bảo trợ cho chương trình học bổng năm nay:
Lam Thuan Huong, Vicky Nguyen, Anh Ly, Tanh Nguyen và Linda Pham, Dat Vo và Nghia Pham, Quỹ Từ Thiện của Bà Le Thi Thao , Melissa và Joseph Le, Gia đình Baker, Gia đình bác Chu, và chị Cuc Hood.

Xin chia sẻ với các bạn là chúng ta đã bắt đầu thấy kết quả của hạt mầm nhân ái chúng ta gieo.   Các em đã ra trường sau khi có công ăn việc làm đã tiếp tay giúp chúng ta.  Năm nay các em đã giúp trong chương trình phát gạo và phát tập.   Đây là điều mà chúng ta đã kỳ vọng.   Chúng ta mong rằng chương trình này được duy trì đủ lâu để số em ra trường đủ nhiều để có thể tự giúp đở lẩn nhau.