Awarding scholarships to college students for school year 2018 - 2019

This year we have awarded 36 scholarships to 11 freshmen (3 of which are from Technical school), 10 sophomores, 9 juniors, 4 seniors, and 2 students who are in their fifth and seventh year of college.   Most college majors require 4 years, some require 4.5 to  5 years; and those in the dental, pharmaceutical, or medical require 6 or more years.    For those in Technical school, it usually takes 3 years to complete the program.   We awarded the same amount for the ones in Techical school because the students have to buy tools and they can be very costly.  We currently have 3 students in medical school and 1 in pharmaceutical school.  This  year, we have increased each scholarship to $500.   This is the amount needed to pay for tuition for most majors.   The medical and pharmaceutical majors require at least $1000 for tuition.  Your generosity has allowed us make these awards:
-$1000 for medical student, Ho Hoang Binh, 7th year college (last year)
-$1000 for medical student Nguyen Van Lieu, 2nd year college
-$1000 for medical student Cao Van Vinh, 1st year college
-$1000 for pharmaceutical student, Tran Thao Vy, 2nd year college
-$500 each for the rest of the 32 remaining students
Total awarded:  36 scholarships, totalling $20,000 (one of which contributed by the graduated students in Vietnam)
Besides the scholarships, we have distributed 10 laptops to the incoming freshmen.  We have 11 freshmen so there is one student that does not have a laptop.  He will have first priority when we receive another laptop donation.
As always, our incoming freshmen were selected based on the following criteria: financial need, good grades, and high integrity. The selection was done by the principals and teachers of their high schools. Our staff also came to each freshman's house to interview and take pictures to complete the verification process. Once we have verified their family's situation, we will collect their high school grade reports, self-introduction letters, and college acceptance letters. These documents and the pictures taken at their houses will be posted on our website.  For the students that are in 2nd, 3rd, and 4th, and 5th year of college, we will post their grade reports for the current year.  For the graduating students, we post the grade reports of their last quarter/semester. As for the diplomas and graduation pictures, we will post when they become available.   It is our understanding that once a student is done with the program, they have to do a thesis before they can get the diploma and it takes from 6 months to a year to complete the thesis.  
Please click on the links below to view the awards distribution:
(This year we also have videos of the students introducing themselves and giving thanks)
- Awarding scholarships to 11 freshmen
- Awarding scholarships to 10 sophomores
- Awarding scholarships to 9 juniors
- Awarding scholarships to 4 seniors
- Awarding scholarship to 2 (5th-year and beyond) college students
- Awarding laptops to 10 freshmen
- Videos of  the students introducing themselves and giving thanks
-
Thank-you letters from students 
- Letter from NewHope2008 to all Students
- Graduating Students: Year-end grade reports/Diplomas/Graduation Pictures

Below are the 6 graduating students of this year--all with Bachelor of Science and Bachelor of Arts degrees from mainstream universities.    Most universities are in HCM city.  If not, the city name will appear next to the name of the university:
1. Lê Thị Thu Nở, University of Food Technology, major in Food Technology
Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm, Khoa Công Nghệ Thực Phẩm
2. Mai Thị Trúc Lil,
University of Transport and Communications, major in Economic Construction
Đại học Giao Thông Vận Tải, ngành Kinh tế xây dựng
3. Nguyễn Thị Kim Tuyền, University of Technology, major in Texture Engineering
Đại Học Bách Khoa, ngành Kỷ Thuật Dệt
4. Nguyễn Thị Thúy An, University of  Finance/Marketing, major in Restaurant management
Đại Học Tài Chính, ngành Quản L
y Nhà Hàng và Dịch Vụ Ăn Uống
5. Tống Thị Lil,
University of Public Administration / Học Viện Hành Chính Quốc Gia
6. Trần Thị Minh Anh, University of Architecture
/ Đại Học Kiến Trúc

We are very proud to share that the recipients of previous scholarships have graduated and have come back to contribute.  Together they have donated 13.410.000đ (575 USD).  Because of their help, we were able to pick up one more incoming freshman.   Thank you Graduates.   Thank you for coming back to open the door for others.  We are very proud of you.  And thank you very much, too--our dear sponsors--for giving these students a chance, for believing in them, and for showing them how to spread the seeds of love.  Below are our donors who made this year's scholarship project possible:
Diem Chau Do & Dzuy T Nguyen, CT, Thomas Nguyen  & Nguyen Thi Hau, phong677,  Khanh Tu  Ngo, Jennifer S Tran, Value Pharmacy, Anh Hong Ly, Michelle Huynh, Bui Phuong Que, Lam Thuan Huong, Tammy H Pham, The Chu Family, The Baker Family, Kelvin Xuan Tran, Kevin Nguyen, Suong Pham & Dan Tran, Trang Nghiem, Kim Hoang, Yen Tran and Hung Q Lam Vietnam Access America Limited/Dean Nguyen, Anonymous Donor, Gwen Miguel / The Capital Group, Phuong Tran & Tiffany Thuy Le, Ha Uyen Chi &  Khai Pham, Bolsa Insurance /David,  Quang Lang - Odyssey Insurance, Amazon Smile, Durendal Huynh, Tran Trinh Thy, Health Essentials, LLC/Nghia Pham (10 laptops),  and Các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Nhóm sinh viên 2008,  Trần Văn Phi Long, Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Thị Thùy Liên,  Nguyễn Thị NhinKa, Phan Thị Lil, Huỳnh Thị Thiên An, Nguyễn Lê Vân, Phạm Thị Thu Vàng, Võ Ngọc Ánh,  Phan Thị Tố Quyên, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Phương Ghi )

Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2018 - 2019

Năm nay chúng ta đã phát ra 36 học bổng.  Trong số này có 11 em mới vào đại học năm thứ nhất, 10 em đại học năm thứ nhì, 9 em đại học năm thứ ba, 4 em đại học năm thứ tư,  1 em đại học năm thứ năm và 1 em đại học năm thứ 7.   Phần đông các ngành cần 4 năm để ra trường, tuy nhiên, có một số ngành cần 4.5 hay 5 năm, và những ngành nha, y, dược thì từ 6 năm trở lên.   Hiện tại chúng ta có 3 em đang theo ngành y khoa và 1 em theo ngành dược khoa, kính mong các bạn thông cảm và giúp đở cho các em đi trọn con đường học vấn.  Năm nay đặc biệt trong 11 em tân sinh có 3 em từ trường học nghề.   Các trường dạy nghề thường cũng cần học 3 năm mới xong chứng chỉ.   Và tuy là học nghề nhưng tiền chi phí cũng bằng các em ở đại học phổ thông vì tiền mua đồ nghề rất mắc.  Mỗi học bổng từ năm nay sẽ được tăng lên $500 để đủ cho các em đóng học phí.   Và có vài vị mạnh thường quân rũ lòng thương đã bảo trợ thêm cho 4 em học y và dược nên chúng ta đã có thể trao những học bổng như sau cho các em:

-$1000 cho sinh viên y khoa,  Ho Hoang Binh,  đại học năm thứ 7 (năm chót)
-$1000 cho sinh viên y khoa,  Nguyen Van Lieu, đại học năm thứ 2
-$1000 cho sinh viên y khoa,  Cao Van Vinh, đại học năm thứ nhất
-$1000 cho sinh viên dược khoa, Tran Thao Vy, đại học năm thứ nhì
-$500 mỗi phần cho 32 em sinh viên còn lại
Tổng cộng trao ra 36 học bổng với số tiền 20 ngàn đô la (một trong những học bổng được tặng từ các em sinh viên đã ra trường ở Việt Nam)

Ngoại trừ học bổng, năm nay chúng ta đã phát thêm 10 máy vi tính cho 10 em sinh viên năm thứ nhất. Chúng ta có 11 em, và em bị thiếu hôm nay sẽ được ưu tiên khi chúng ta có được bảo trợ máy lần nữa.

Như hàng năm, các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em đang học và tiêu chuẩn để chọn là nghèo, học giỏi, và hạnh kiểm tốt.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu để phỏng vấn  và chụp hình.  Sau thi hòan thành thủ tục kiểm tra, các em sẽ nộp cho chúng tôi học bạ trung học, giấy báo thi đậu, và lá thơ các em tự giới thiệu về mình.  Tất cả những giấy tờ  này đều được bỏ vào mạng cùng với hình phát học bổng cho các em.  Những em đang học năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đại học thì chúng tôi đăng học bạ của năm đang học.  Những em ra trường năm nay thì chúng tôi đăng học bạ của khóa học cuối cùng.   Bằng cấp và hình ảnh ra trường thì khi nào có chúng tôi sẽ bỏ lên.   Thường thường sau khi học xong, các em phải làm 1 luận án trước khi được cấp bằng.   Thời gian trung bình để làm xong luận án là từ 6 tháng tới 1 năm.  Vì thế bằng tốt nghiệp các em sẽ đưa sau khi có được.

Mời các bạn bấm vào xem hình ảnh phát học bổng của năm nay.
Đặc biệt lần này chúng ta có thêm video của các em sinh viên  tự giới thiệu và gởi lời cảm ơn:
- Phát học bổng cho 11 em đại học năm thứ nhất
- Phát học bổng cho 10 em đại học năm thứ nhì
- Phát học bổng cho 9 em đại học năm thứ ba
- Phát học bổng cho 4 em đại học năm thứ tư
- Phát học bổng cho 2 em đại học năm thứ năm và thứ bẩy
- Phát máy vi tính cho 10 em năm thứ nhất
- Videos của các em sinh viên tự giới thiệu và cảm ơn
- Thơ cảm ơn của các em sinh viên
- Thơ gởi các em từ hội NewHope2008
- Các em ra trường năm nay:Học Bạ/Bằng tốt nghiệp/Hình ảnh ra trường

Năm nay có 6 em ra trường từ các đại học sau đây:
(Phần đông các đại học đều ở Sài Gòn, nếu là thành phố khác thì sẽ có ghi kế bên tên trường)
1. Lê Thị Thu Nở, University of Food Technology, major in Food Technology
Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm, Khoa Công Nghệ Thực Phẩm
2. Mai Thị Trúc Lil, University of Transport and Communications, major in Economic Construction
Đại học Giao Thông Vận Tải, ngành Kinh tế xây dựng
3. Nguyễn Thị Kim Tuyền, University of Technology, major in Texture Engineering
Đại Học Bách Khoa, ngành Kỷ Thuật Dệt
4. Nguyễn Thị Thúy An, University of  Finance/Marketing, major in Restaurant Management
Đại Học Tài Chính, ngành Quản Ly Nhà Hàng và Dịch Vụ Ăn Uống
5. Tống Thị Lil,
University of Public Administration / Học Viện Hành Chính Quốc Gia
6. Trần Thị Minh Anh, University of Architecture
/ Đại Học Kiến Trúc
 Xin chia xẻ với các bạn là trong danh sách những ân nhân bảo trợ năm nay  có các em đã từng nhận học bổng của chúng ta, bây giờ đã ra trường và trở về giúp lại.   Số tiền các em hùn nhau góp được 13.410.000đ (575 USD).  Nhờ số tiền này, chúng ta đã cho thêm được 1 học bổng năm nay.  Cảm ơn các em.  Cảm ơn các em đã quay lại để mở cánh cửa tương lai cho các bạn khác.  Chúng tôi rất hãnh diện vì các em.   Và xin cám ơn các bạn, những người đã tin tưởng vào các em, những  người đã làm gương để các em noi theo tinh thần tương ái. 

Xin chân thành cám ơn các bạn đã tài trợ cho chương trình học bổng năm nay:
Diem Chau Do & Dzuy T Nguyen, CT, Thomas Nguyen  & Nguyen Thi Hau, phong677,  Khanh Tu  Ngo, Jennifer S Tran, Value Pharmacy, Anh Hong Ly, Michelle Huynh, Bui Phuong Que, Lam Thuan Huong, Tammy H Pham, The Chu Family, The Baker Family, Kelvin Xuan Tran, Kevin Nguyen, Suong Pham & Dan Tran, Trang Nghiem, Kim Hoang, Yen Tran and Hung Q Lam Vietnam Access America Limited/Dean Nguyen, Anonymous Donor, Gwen Miguel / The Capital Group, Phuong Tran & Tiffany Thuy Le, Ha Uyen Chi &  Khai Pham, Bolsa Insurance /David,  Quang Lang - Odyssey Insurance, Amazon Smile, Durendal Huynh, Tran Trinh Thy, Health Essentials, LLC/Nghia Pham (10 laptops),  and Các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Nhóm sinh viên 2008,  Trần Văn Phi Long, Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Thị Thùy Liên,  Nguyễn Thị NhinKa, Phan Thị Lil, Huỳnh Thị Thiên An, Nguyễn Lê Vân, Phạm Thị Thu Vàng, Võ Ngọc Ánh,  Phan Thị Tố Quyên, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Phương Ghi )