Awarding scholarships to college students for school year 2019 - 2020

This year we have awarded 35 scholarships to 8 freshmen, 10 sophomores, 8 juniors, and 9 seniors.   Most college majors require 4 years, some require 4.5 to  5 years; and those in the dental, pharmaceutical, or medical require 6 or more years.    For those in Technical school, it usually takes 3 years to complete the program.   We awarded the same amount for the ones in Technical school because the students have to buy tools and they can be very costly.  We currently have 2 students in medical school and 1 in dental school.   Each scholarship is $500.   This is the amount needed to pay for tuition for most majors.   The medical and pharmaceutical majors require at least $1000 for tuition.  Your generosity has allowed us make these awards:
-$1000 for medical student Nguyen Van Lieu, 3rd year college
-$1000 for medical student Cao Van Vinh, 2nd year college
-$500 each for the rest of the 33 remaining students
Total awarded:  35 scholarships (two of which contributed by the graduated students in Vietnam)
Besides the scholarships, we have distributed 9 laptops: 8 to the incoming freshmen and 1 to a sophomore because we did not have enough to give him last year .
As always, our incoming freshmen were selected based on the following criteria: financial need, good grades, and high integrity. The selection was done by the principals and teachers of their high schools. Our staff also came to each freshman's house to interview and take pictures to complete the verification process. Once we have verified their family's situation, we will collect their high school grade reports, self-introduction letters, and college acceptance letters. These documents and the pictures taken at their houses will be posted on our website.  For the students that are in 2nd, 3rd, and 4th, and 5th year of college, we will post their grade reports for the current year.  For the graduating students, we post the grade reports of their last quarter/semester. As for the diplomas and graduation pictures, we will post when they become available.   It is our understanding that once a student is done with the program, they have to do a thesis before they can get the diploma and it takes from 6 months to a year to complete the thesis. 
Please click on the links below to view the awards distribution:
- Awarding scholarships to 8 freshmen
- Awarding scholarships to 10 sophomores
- Awarding scholarships to 8 juniors
- Awarding scholarships to 9 seniors
- Awarding laptops to 8 freshmen and 1 sophomore
- Videos of  the students introducing themselves and giving thanks
-
Thank-you letters from students 
- Letter from NewHope2008 to all Students
- Graduating Students: Year-end grade reports/Diplomas/Graduation Pictures

Below are the 5 graduating students of this year--all with Bachelor of Science and Bachelor of Arts degrees from mainstream universities.    Most universities are in HCM city.  If not, the city name will appear next to the name of the university:
1. Nguyễn Huỳnh Như, University of Đồng Tháp, major in Primary Education
Đại Học Đồng Tháp, nghành Giáo Dục Tiểu Học
2. Cao Văn Hiền, University of Technology, major in Control Engineering and Automation
Đại học Bách Khoa, nghành Kỷ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3. Hồ Hoàng Bình,  Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy , major in General Medicine
Đại Học Y Dược Cần Thơ, ngành Y Đa Khoa
4. Nguyễn Thị Diệu L‎y, University of  Education, major in Security and Defense Education
Đại Học Sư Phạm, ngành Giáo Dục Quốc Phòng, An Ninh
5. Nguyễn Thị Kiến Trúc, University of Law, major in Law studies
Đại Học Luật
We are very proud to share that the graduated students  have come back to contribute.  Together they have donated 18.500.000đ (800 USD).  Because of their help, we were able to pick up two more incoming freshman.   Thank you Graduates.   Thank you for coming back to open the door for others.  We are very proud of you.  And thank you very much, too--our dear sponsors--for giving these students a chance, for believing in them, and for showing them how to spread the seeds of love.  Below are our donors who made this year's scholarship project possible:
John Nguyen-One Stop Realty & Financial, The Capital Group (HM/HN/KT), Diem Chau Do & Dzuy T Nguyen, CT502,  Janet Do, Phuong Thuy Pham, Khanh Ngo, Dan Tran & Suong Pham, Ha Uyên Chi, Dat Vo and Nghia Pham, Hanhi Huynh, Loc Pham, Thanh Nguyen Vo, Bui Phương Quế, Linh Triều, Dominique Nguyen, Anonymous Donor, Anh Ly, Trang Nghiem, Thomas and Hau Nguyen, Bui Phuong Anh, Kevin Nguyen, Quy V Nguyen & Michelle Bui, Tammy H Pham, Kevin Degrood, Durendal Huynh, Quang Lang /New Generation Odyssey, Joseph Le/Melissa Le/Nhon Pham, Tiffany Le & Phuong Tran, Dean Nguyen, The Chu family, The Baker family, Lam Thuan Huong, Trần Trinh Thy,  Nhon Pham and Hope Nguyen (9 laptops), and Các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Trần Văn Phi Long, Huỳnh Thị Thiên An, Huỳnh Thị Diệu L‎y, Nguyễn Phương Ghi, Trần Minh Anh, Đặng Thanh Tuấn, Võ Ngọc Ánh, Đào Hằng Ni, Lê  Thị Thùy Liên, Nhóm sinh viên 2008,  Hồ Hoàng Bình, Phan Thị Lil, Phạm Thị Thu Vàng, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Thúy An), và chú Lê Thanh Đáp.

Last but not least, we are very sad to inform that there are 3 students leaving our program this  year:
Nguyen Việt Trinh:  She got very sick with symptoms like migraine headache and can no longer study
Phan Thi Mỹ Anh: her parents got divorced and the whole family moved out of town.
Trần Thảo Vy: her parents got divorced and her mom can no longer afford to keep her in college


Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2019 - 2020

Năm nay chúng ta đã phát ra 35 học bổng.  Trong số này có 8 em mới vào đại học năm thứ nhất, 10 em đại học năm thứ nhì, 8 em đại học năm thứ ba, 9 em đại học năm thứ tư.   Phần đông các ngành cần 4 năm để ra trường, tuy nhiên, có một số ngành cần 4.5 hay 5 năm, và những ngành nha, y, dược thì từ 6 năm trở lên.   Hiện tại chúng ta có 2 em đang theo ngành y khoa và 1 em theo ngành nha khoa, kính mong các bạn thông cảm và giúp đở cho các em đi trọn con đường học vấn.  Năm nay đặc biệt trong 8 em tân sinh có 2 em từ trường học nghề.   Các trường dạy nghề thường cũng cần học 3 năm mới xong chứng chỉ.   Và tuy là học nghề nhưng tiền chi phí cũng bằng các em ở đại học phổ thông vì tiền mua đồ nghề rất mắc.  Mỗi học bổng là $500, số tiền này vừa đủ cho các em đóng học phí.   Các em học ngành y nha dược thì học phí đến $1000.  Có vài vị mạnh thường quân rũ lòng thương đã bảo trợ thêm cho 2 em học y nên chúng ta đã có thể trao những học bổng như sau cho các em:
-$1000 cho sinh viên y khoa,  Nguyen Van Lieu, đại học năm thứ 3
-$1000 cho sinh viên y khoa,  Cao Van Vinh, đại học năm thứ 2
-$500 mỗi phần cho 33 em sinh viên còn lại
Tổng cộng trao ra 35 học bổng.  Trong số này, có 2 học bổng được tặng từ các em sinh viên đã ra trường ở Việt Nam. 
Ngoại trừ học bổng, năm nay chúng ta đã phát thêm 9 máy vi tính cho 8  em sinh viên năm thứ nhất và 1 em năm thứ nhì .  Em này năm trước chưa nhận được vì chúng ta không có đủ.

Như hàng năm, các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em đang học và tiêu chuẩn để chọn là nghèo, học giỏi, và hạnh kiểm tốt.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu để phỏng vấn  và chụp hình.  Sau thi hòan thành thủ tục kiểm tra, các em sẽ nộp cho chúng tôi học bạ trung học, giấy báo thi đậu, và lá thơ các em tự giới thiệu về mình.  Tất cả những giấy tờ  này đều được bỏ vào mạng cùng với hình phát học bổng cho các em.  Những em đang học năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đại học thì chúng tôi đăng học bạ của năm đang học.  Những em ra trường năm nay thì chúng tôi đăng học bạ của khóa học cuối cùng.   Bằng cấp và hình ảnh ra trường thì khi nào có chúng tôi sẽ bỏ lên.   Thường thường sau khi học xong, các em phải làm 1 luận án trước khi được cấp bằng.   Thời gian trung bình để làm xong luận án là từ 6 tháng tới 1 năm.  Vì thế bằng tốt nghiệp các em sẽ đưa sau khi có được.
Mời các bạn bấm vào xem hình ảnh phát học bổng của năm nay.
- Phát học bổng cho 8 em đại học năm thứ nhất
- Phát học bổng cho 10 em đại học năm thứ nhì
- Phát học bổng cho 8 em đại học năm thứ ba
- Phát học bổng cho 9 em đại học năm thứ tư
- Phát máy vi tính cho 8 em năm thứ nhất và 1 em năm thứ nhì
- Videos của các em sinh viên tự giới thiệu và cảm ơn
- Thơ cảm ơn của các em sinh viên
- Thơ gởi các em của hội NewHope2008
- Học Bạ/Bằng tốt nghiệp/Hình ảnh ra trường năm nay
Năm nay có 5 em ra trường từ các đại học sau đây:
(Phần đông các đại học đều ở Sài Gòn, nếu là thành phố khác thì sẽ có ghi kế bên tên trường)
1. Nguyễn Huỳnh Như, University of Đồng Tháp, major in Primary Education
Đại Học Đồng Tháp, nghành Giáo Dục Tiểu Học
2. Cao Văn Hiền, University of Technology, major in Control Engineering and Automation
Đại học Bách Khoa, nghành Kỷ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3. Hồ Hoàng Bình,  Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy , major in General Medicine
Đại Học Y Dược Cần Thơ, ngành Y Đa Khoa
4. Nguyễn Thị Diệu L‎y, University of  Education, major in Security and Defense Education
Đại Học Sư Phạm, ngành Giáo Dục Quốc Phòng, An Ninh
5. Nguyễn Thị Kiến Trúc,
University of Law, major in Law studies
Đại Học Luật
 Xin chia xẻ với các bạn là trong danh sách những ân nhân bảo trợ năm nay  có các em đã từng nhận học bổng của chúng ta, bây giờ đã ra trường và trở về giúp lại.   Số tiền các em hùn nhau góp được 18.500.000đ (800 USD).  Nhờ số tiền này, chúng ta đã cho thêm được 2 học bổng năm nay.  Cảm ơn các em.  Cảm ơn các em đã quay lại để mở cánh cửa tương lai cho các bạn khác.  Chúng tôi rất hãnh diện vì các em.   Và xin cám ơn các bạn, những người đã tin tưởng vào các em, những  người đã làm gương để các em noi theo tinh thần tương ái. 

Xin chân thành cám ơn các bạn đã tài trợ cho chương trình học bổng năm nay:
John Nguyen-One Stop Realty & Financial, The Capital Group (HM/HN/KT), Diem Chau Do & Dzuy T Nguyen, CT502,  Janet Do, Phuong Thuy Pham, Khanh Ngo, Dan Tran & Suong Pham, Ha Uyên Chi, Dat Vo and Nghia Pham, Hanhi Huynh, Loc Pham, Thanh Nguyen Vo, Bui Phương Quế, Linh Triều, Dominique Nguyen, Anonymous Donor, Anh Ly, Trang Nghiem, Thomas and Hau Nguyen, Bui Phuong Anh, Kevin Nguyen, Quy V Nguyen & Michelle Bui, Tammy H Pham, Kevin Degrood, Durendal Huynh, Quang Lang /New Generation Odyssey, Joseph Le/Melissa Le/Nhon Pham, Tiffany Le & Phuong Tran, Dean Nguyen, The Chu family, The Baker family, Lam Thuan Huong, Trần Trinh Thy,  Nhon Pham and Hope Nguyen (9 laptops), and Các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Trần Văn Phi Long, Huỳnh Thị Thiên An, Huỳnh Thị Diệu L‎y, Nguyễn Phương Ghi, Trần Minh Anh, Đặng Thanh Tuấn, Võ Ngọc Ánh, Đào Hằng Ni, Lê  Thị Thùy Liên, Nhóm sinh viên 2008,  Hồ Hoàng Bình, Phan Thị Lil, Phạm Thị Thu Vàng, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Thúy An), và chú Lê Thanh Đáp.

Và tin cuối xin tường trình với các bạn là năm nay có 3 em đã bỏ học:
Nguyen Việt Trinh:  Em bị bệnh đau nửa đầu (migraine headache) rất nhiều nên học không vô nữa.
Phan Thi Mỹ Anh: Cha mẹ em li dị nên họ đã bán nhà và bỏ đi xứ khác, không tìm ra được
Trần Thảo Vy: Cha mẹ cũng li dị nên mẹ em không trả nổi cho em tiền phòng và tiền ăn uống nữa.  Tiền chúng ta giúp chỉ đủ để trả tiền học phí của trường mà thôi.