Awarding scholarships to college students for school year 2017-2018


This year we have awarded 31 scholarships to 10 freshmen, 9 sophomores, 4 juniors, 6 seniors, and 2 students who are in their fifth year of college.   Most college majors require 4 years, some require 4.5 to  5 years; and those in the dental, pharmaceutical, or medical require 6 or more years.   We currently have one student in medical school.  Each scholarship is $400.   Some sponsors felt that the freshmen need more as it is their first year and there is extra expense to get situated ; thus they have covered a special donation for these students.  This addition allowed us to make these awards:
-$800 each for freshmanTran Thao Vy and Nguyen Van Be Tu
-$600 each for 8 remaining freshmen with the exception of Nguyen Van Hoang got $200 from USA donors and $432 from the Graduates in Vietnam.
-$1000 for the medical student Ho Hoang Binh ( because tuition for medical school is much higher)
-$400 each for the remaining 20 students
Total awarded: $15,432 ($432 from donors in Vietnam)

Besides the scholarships, we have distributed 9 laptops to the incoming freshmen.  We have 10 freshmen so there is one student that does not have a laptop.  He will have first priority when we receive another laptop donation.

As always, our incoming freshmen were selected based on the following criteria: financial need, good grades, and high integrity. The selection was done by the principals and teachers of their high schools. Our staff also came to each freshman's house to interview and take pictures to complete the verification process. Once we have verified their family's situation, we will collect their high school grade reports, self-introduction letters, and college acceptance letters. These documents and the pictures taken at their houses will be posted on our website.  For the students that are in 2nd, 3rd, and 4th, and 5th year of college, we will post their grade reports for the current year.  For the graduating students, we post the grade reports of their last quarter/semester. As for the diplomas and graduation pictures, we will post when they become available.   It is our understanding that once a student is done with the program, they have to do a thesis before they can get the diploma and it takes from 6 months to a year to complete the thesis.  

Please click on the links below to view the awards distribution:
(This year we also have videos  from the freshmen introducing themselves and giving thanks)

- Awarding scholarships to 10 freshmen
- Awarding scholarships to 9 sophomores
- Awarding scholarships to 4 juniors
- Awarding scholarships to 6 seniors
- Awarding scholarship to 2 (5th-year and beyond) college students
- Awarding laptops to 9 freshmen
- Videos of  the Freshmen introducing themselves
-
Thank-you letters from students 
- Graduating Students: Year-end grade reports/Diplomas/Graduation Pictures

Below are the graduating students of this year--all with Bachelor of Science and Bachelor of Arts degrees from mainstream universities.    Most universities are in HCM city.  If not, the city name will appear next to the name of the university:
1. Phạm Thị Thu Vàng,   University of Agriculture and Forestry, major in Seafood Processing Technology.
Đại Học Nông Lâm, ngành Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản.
2. Nguyễn Hòang Phúc, University of Architecture, major in Interior Design.
Đại Học Kiến Trúc, ngành Thiết Kế Nội Thất.
3. Trần Văn Tuấn, Mien Tay Construction University, Vĩnh Long, major in Civil/Industrial Engineering.
Đại Học Xây Dựng Miền Tây, Vĩnh Long, ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp.
4. Nguyễn Lê Vân,  Cần Thơ University,  major in Food Technology.
Đại Học Cần Thơ, ngành Công Nghệ Thực Phẩm.
5. Nguyễn Thi Trúc Linh, University of Food Industry, major in Qualify Assurance and Food Safety.
Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm, ngành Đảm Bảo Chất Lượng và An Toàn Thực Phẩm.

We are very proud to share that the recipients of previous scholarships have graduated and have come back to contribute.  Together they have donated 9,800,000 millions VND  ($432 US dollars).  Because of their help, we were able to pick up one more incoming freshman.The Graduates have decided to choose student Nguyen Van Hoang.  Thank you Graduates.   Thank you for coming back to open the door for others.  We are very proud of you.  And thank you very much, too--our dear sponsors--for giving these students a chance, for believing in them, and for showing them how to spread the seeds of love.  Below are our donors who made this year's scholarship project possible:

The Capital Group/Gwen Miguel, Hồng Anh Ly, Linda Lanh Pham and Tanh Nguyen, Value Pharmacy, Quang Lang Odyssey Insurance, Diem Chau Do, Lâm Thuần Hương,  Kelvin Xuan Tran,  Anh Linh Nguyen, Trang Nghiem, Dan Tran and Suong Pham,  Kevin Nguyen, Anonymous Donor, Tiffany Thuy Le, The Baker Family,  The Chu Family, Trina Nguyen, Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi, Andrew Huy Tran, Health Essentials / Nghia Pham (9 laptops), Quy Tu Thien cua Ba Le Thi Thao (35 menthol oil bottles/35 chai dầu xanh)  and  Các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Nhóm Sinh Viên 2008, Đào Hằng Ni, Phạm Thùy Linh, Phan Thi Tố Quyên, Nguyen Thi Nhin Ka, Le Thị Thùy Lien, Võ Ngọc Ánh, Nguyễn Phương Ghi, Trần Văn Phi Long, Phan thị Lil, Phạm Thị Thu Vàng, and Huỳnh Thị Thiên An).

And last but not least our special thanks to Anh Phước Phạm for attending the scholarship awards ceremony, giving words of wisdom to the youngsters, and providing the videos of the incoming freshmen

Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2017 - 2018

Năm nay chúng ta đã phát ra 31 học bổng.  Trong số này có 10 em mới vào đại học năm thứ nhất, 9 em đại học năm thứ nhì, 4 em đại học năm thứ ba, 6 em đại học năm thứ tư,  và 2 em đại học năm thứ năm.   Phần đông các ngành cần 4 năm để ra trường, tuy nhiên, có một số ngành cần 4.5 hay 5 năm, và những ngành nha, y, dược thì từ 6 năm trở lên.   Hiện tại chúng ta có 1 em đang theo ngành y khoa, kính mong các bạn thông cảm và giúp đở cho các em đi trọn con đường.  Mỗi học bổng là $400.  Có vài ân nhân bảo trợ cảm thấy số tiền này quá ít để cho các em mới lên đại học có thể trụ vững năm đầu, vì thế đã tặng thêm cho các em này.  Và nhờ vậy chúng ta đã có thể trao những học bổng như sau:
- SV năm 1: Trần Thảo Vy  và Nguyễn Văn Bé Tư , mỗi em $800
- SV năm 1:  Nguyễn Văn Hoàng, $632 ( $432 được cho ở VN bởi các em đã ra trường những năm trước)
- SV năm 1:  7 em còn lại, mỗi em $600
- SV Y Khoa năm thứ năm, Hồ Hoàng Bình: $1000 (cho em đủ đóng học phí của Y Khoa)
- 20 em Sinh Viên còn lại từ năm thứ 2 tới thứ 5, mỗi em $400
 Tổng cộng phát ra: : $15,432 ( $432 từ  sinh viên ra trường ở Việt Nam góp lại)

Ngoại trừ học bổng, năm nay chúng ta đã phát thêm 9 máy vi tính cho 9 em sinh viên năm thứ nhất. Chúng ta có 10 em, và em bị thiếu hôm nay sẽ được ưu tiên khi chúng ta có được bảo trợ máy lần nữa.

Như hàng năm, các em mới đậu đuợc chọn bởi hiệu trưởng và thầy cô của trường trụng học của các em đang học và tiêu chuẩn để chọn là nghèo, học giỏi, và hạnh kiểm tốt.   Chúng tôi cũng có đến nhà từng em mới thi đậu để phỏng vấn  và chụp hình.  Sau thi hòan thành thủ tục kiểm tra, các em sẽ nộp cho chúng tôi học bạ trung học, giấy báo thi đậu, và lá thơ các em tự giới thiệu về mình.  Tất cả những giấy tờ  này đều được bỏ vào mạng cùng với hình phát học bổng cho các em.  Những em đang học năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đại học thì chúng tôi đăng học bạ của năm đang học.  Những em ra trường năm nay thì chúng tôi đăng học bạ của khóa học cuối cùng.   Bằng cấp và hình ảnh ra trường thì khi nào có chúng tôi sẽ bỏ lên.   Thường thường sau khi học xong, các em phải làm 1 luận án trước khi được cấp bằng.   Thời gian trung bình để làm xong luận án là từ 6 tháng tới 1 năm.  Vì thế bằng tốt nghiệp các em sẽ đưa sau khi có được.

Mời các bạn bấm vào xem hình ảnh phát học bổng của năm nay.
Đặc biệt lần này chúng ta có thêm video của các em sinh viên năm thứ nhất tự giới thiệu và gởi lời cảm ơn:

- Phát học bổng cho 10 em đại học năm thứ nhất
- Phát học bổng cho 9 em đại học năm thứ nhì
- Phát học bổng cho 4 em đại học năm thứ ba
- Phát học bổng cho 6 em đại học năm thứ tư
- Phát học bổng cho 2 em đại học năm thứ năm
- Phát máy vi tính cho 9 em năm thứ nhất
- Videos của các em năm thứ nhất tự giới thiệu và cảm ơn
- Thơ cảm ơn của các em sinh viên
- Các em ra trường năm nay:Học Bạ/Bằng tốt nghiệp/Hình ảnh ra trường

Năm nay có 6 em ra trường từ các đại học sau đây:
(Phần đông các đại học đều ở Sài Gòn, nếu là thành phố khác thì sẽ có ghi kế bên tên trường)
 1. Phạm Thị Thu Vàng,   University of Agriculture and Forestry, major in Seafood Processing Technology.
Đại Học Nông Lâm, ngành Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản.
2. Nguyễn Hòang Phúc, University of Architecture, major in Interior Design.
Đại Học Kiến Trúc, ngành Thiết Kế Nội Thất.
3. Trần Văn Tuấn, Mien Tay Construction University, Vĩnh Long, major in Civil/Industrial Engineering.
Đại Học Xây Dựng Miền Tây, Vĩnh Long, ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp.
4. Nguyễn Lê Vân,  Cần Thơ University,  major in Food Technology.
Đại Học Cần Thơ, ngành Công Nghệ Thực Phẩm.
5. Nguyễn Thi Trúc Linh, University of Food Industry, major in Qualify Assurance and Food Safety.
Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm, ngành Đảm Bảo Chất Lượng và An Toàn Thực Phẩm.

 Xin chia xẻ với các bạn là trong danh sách những ân nhân bảo trợ năm nay  có các em đã từng nhận học bổng của chúng ta, bây giờ đã ra trường và trở về giúp lại.   Số tiền các em hùn nhau góp được là 9,800,000 tiền VN ($432 US).  Nhờ số tiền này, chúng ta đã cho thêm được 1 học bổng năm nay và các em đã chọn em Nguyễn Văn Hòang.  Cảm ơn các em.  Cảm ơn các em đã quay lại để mở cánh cửa tương lai cho các bạn khác.  Chúng tôi rất hãnh diện vì các em.   Và xin cám ơn các bạn, những người đã tin tưởng vào các em, những  người đã làm gương để các em noi theo tinh thần tương ái. 

Xin chân thành cám ơn các bạn đã tài trợ cho chương trình học bổng năm nay:
The Capital Group/Gwen Miguel, Hồng Anh Ly, Linda Lanh Pham and Tanh Nguyen,  Value Pharmacy, Quang Lang Odyssey Insurance, Diem Chau Do, Lâm Thuần Hương,  Kelvin Xuan Tran,  Anh Linh Nguyen, Trang Nghiem, Dan Tran and Suong Pham,  Kevin Nguyen, Anonymous Donor, Tiffany Thuy Le, The Baker Family,  The Chu Family, Trina Nguyen, Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi, Andrew Huy Tran, Health Essentials / Nghia Pham (9 laptops), Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao (35 chai dầu xanh) and  Các em đã ra trường ở VN /The Graduates from VN (Nhóm Sinh Viên 2008, Đào Hằng Ni, Phạm Thùy Linh, Phan Thi Tố Quyên, Nguyen Thi Nhin Ka, Le Thị Thùy Lien, Võ Ngọc Ánh, Nguyễn Phương Ghi, Trần Văn Phi Long, Phan thị Lil, Phạm Thị Thu Vàng, and Huỳnh Thị Thiên An).

Và sau hết, xin cám ơn anh Phước Phạm đã tham dự buổi lễ phát học bổng, đã gởi gấm đến các em những lời nhắn nhủ hữu ích, và đã thâu băng dùm lời cảm ơn của các em.