2016 - Special projects - Những trường hợp cá biệt

Helping Dioxin Victims / Giúp Nạn Nhân Chất Độc Da Cam

Helping families going through bad time/ Giúp các gia đình đang gặp khó khăn

Giving bed  to a poor family / Tặng giường cho 1 gia đình nghèo

Giving bicycles to needy students / Tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo

Helping a disabled veteran / Giúp anh thương phế binh

Helping an old veteran / Giúp anh cựu quân nhân

Rice distribution in Chợ Lách / Phát gạo cho dân bị nước mặn ở Chợ Lách