2016 - Special projects in Vĩnh Long & Sóc Trăng / Chương trình giúp Vĩnh Long & Sóc Trăng

Đây là những hình ảnh của chương trình phát tập và xe đạp cho các em học trò nghèo ở 2 tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng và cuối bài là phần giúp đở các bệnh nhân bị ung thư .
Chương trình được bảo trợ bởi Hạo Minh, Hạo Nhiên và Kim Thi.

This is a special project helping the sickly and the  needy students in Soc Trang and Vinh Long.
Below are the pictures from our notebooks and bicycles distribution to the students and gifts to the sickly.   This project is sponsored by Hao Minh, Hao Nhien, and Kim Thi.

 

Hỗ trợ bịnh nhân nghèo bị ung thư

Tng quà cho HS nghèo tại trường tiểu học Bình Hoà Phước B, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

Tặng quà cho HS nghèo tại trường TH2, P2, Vĩnh Châu, Soc Trăng   

Tặng quà  cho HS nghèo tại trường tiểu học 3, phường 2, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Tặng quà cho 100 người nghèo tại TX Ngọc Định, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Tặng quà cho phòng khám từ thiện tại TX Ngọc Định, Vĩnh Châu, Sóc Trăng