4/2016: Helping an old veteran / Giúp anh cựu quân nhân

Sponsored by / Bảo trợ bởi Richard Quang Lãng Ngô

Ông Đào Hồng Châu 82t ở Cồn Điệp thuộc ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông sống một mình, hàng ngày nhờ lòng hảo tâm và các mạnh thường quân cho gạo để sống. Ngày xưa ông là lính trong QLVNCH. Năm 1970 ông là đại đội chỉ huy trung đòan 48 thuộc sư đòan 18-BB. Năm 1973 ông được chuyển về tổng khu Long Bình, Biên hòa làm tới chức thiếu úy. Sau năm 1975, sau khi đi học tập cải tạo , ông về sống với gia đình ở Cồn Điệp cho tới bây giờ. Gia cảnh rất nghèo, vợ ông vừa mất hồi năm ngoái, các con thì đã ra riêng, ai cũng nghèo nên không giúp được gì cho ông.
Năm 2008, ông được hội NewHope2008 xây cho 1 căn nhà tình thương và sống ở đó đến bây giờ, cuộc sống rất nghèo nàn đìu hiu, lúc đó gia đình ông bán cháo sống qua ngày.
Hiện tại ông đã già yếu, vợ đã mất không ai phụ giúp nên không còn nấu cháo bán được nữa, ông chỉ ước có đủ gạo ăn qua ngày trong những tháng còn lại của cuộc đời.

Tháng 4 năm nay ông được tặng $300 do bạn Richard Quang Lãng Ngô bảo trợ.