2014 - Food Assistance for the Elderly Project

We have made a small change to this program.    Staring this year and going forward, we will include the sickly and disabled in this program.   Many of them are helpless and even in worse shape than the needy elderly.   This year we were able to help 94 families.    We have made the best efforts to deliver food to the doorstep of each family, however, there are a few situations where we could not make it.    In one case the recipient lives behind a river and the tides were high when our staff arrived there.   Another case involved a situation where the only way to get to the recipient's house was to pass over a single-tree bridge and the streets were too muddy.   In these cases, we ended up giving the goods to an individual that the recipient designated (relative/neighbor).    

We have 2 teams working on these projects.   The goods bought by each team are mostly the same.   It's our goal to give them 50% food and 50% cash.  This year some families got a bottle of Green Oil in addition to the gift package above.   This Green Oil is  given by other sponsors done as a Special Project.

Team 1 handled 50 families with this gift package:
25kg rice (55lbs), 2kg (4.4lbs) sugar, 5 bags of dried noodles, 5 bags of soup, 2 bags of seasonings, 5 bags of salt, 2 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 2 bottles of cooking oil and 400,000 vn dong (about 20 us dollars) cash.
Team 2 handled 44 families with this gift package:
25 kilograms of rice (55lbs), 2 kilograms of sugar (4.4 lbs), 2 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 1 bag of detergent (1kg) , 1 bag of cooking seasoning, 1 bottle of cooking oil, 1 bottle of dish washing liquid,  5 bags of dried noodles, and 500,000  VN dong in cash (about $25 us dollars).   

Thank you very much to our sponsors for funding this project.   Because of you, we were able to deliver food to these needy families.   Because of you, these unfortunate people have a chance to smile again.  May God bless our sponsors:
Quang Lang, Kim Huynh/John Rha, Lam T Huong, Mai Huong Nguyen, gia đình Nguyễn (Hồi Hướng công đức cho bà Nguyễn Thị Út), Hieu Pham, Phuong Tran, Tiffany Le,  Athena & Domique Nguyen, Suong Pham , Trina Nguyen, Mong Diep Le, Tim Baker, The Chu family, Nicole Nguyen, Cuc Hood, Trần Trinh Thy (Hồi Hướng công đức cho bác Lưu Thế Ruật), Ms. Hong Ha Nguyen, Phuong Tran & Tiffany Thuy Le, Hang Nga Nguyen, Sherry Hương Đòan (Hồi Hướng công đức cho bác Đòan Thị Góp).

And special thanks to Yen Khanh, Quoc Hung and Mrs. Phuong Thu for patiently translating the family background of these families.
We appreciate very much your help in doing this tedious work.    Also special thanks to Hạ Uyên Chi who came to Vietnam for a visit from the USA and has stopped by Binh Thanh to help our Team 1 distribute the food.

Please click on the link below to view the distributions:

Food distribution for the elderly - Part 1
Food distribution for the elderly - Part 2
Food distribution for the elderly - Part 3
Food distribution for the elderly - Part 4
Food distribution for the elderly - Part 5
Food distribution for the elderly - Part 6
Food distribution for the elderly - Part 7
Food distribution for the elderly - Part 8
Food distribution for the elderly - Part 9
Food distribution for the elderly - Part 10

2014 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó

Chương trình phát thực phẩm cho các cụ cao niên năm nay có một thay đổi nhỏ.   Kể từ đây chúng ta sẽ phát luôn cho những người bị bệnh ngặt nghèo hay bị tàn tật đang có hòan cảnh khó khăn.    Nhờ sự giúp đở nhiệt tình của các bạn,  năm nay chúng ta đã giúp được cho 94 gia đình.   Chúng ta đã cố gắng mang thực phẩm đến từng gia đình, tuy nhiên có vài trường hợp chúng ta không làm được.  Đó là những trường hợp chúng ta không dám qua sông khi con sóng quá lớn mà chiếc nghe lại nhỏ, sợ bị lật xuồng thì không có tiền đền.   Những trường hợp khác thì chúng ta không thể khiêng đồ qua cầu khỉ vì cái cây bắt ngang quá nhỏ mà đất xung quanh thì bị lầy lụt.  Những trường hợp này chúng ta đã trao quà lại cho người thân hay chòm xóm mà họ đã nhờ đi lấy dùm.
Phần qua được chia ra 1/2 thực phẩm và 1/2 tiền mặt.    Mỗi đội mua quà có khác nhau 1 chút  tùy theo lời yêu cầu của số đông các cụ ở khu vực đó. Năm nay có một số gia đình được chia thêm 1 chai dầu xanh.    Phát dầu xanh là một chương trình đặc biệt do một số các bạn khác bảo trợ nhờ phát thêm trong lúc này.  Chúng ta có 2 đội đi phát quà.  
Đội 1 phát cho 50 gia đình.   Mỗi phần quà có những món qua sau đây:
25 kg gạo (55 lbs), 2 kg đường (4.4lbs), 5 gói mì tôm, 5 gói cháo, 2 gói bột ngọt, 5 túi muối, 2 chai nước tương, 2 chai nước mắm, 2 chai dầu ăn (nếu chỗ mua không có đủ hàng thì mua 1 chai dầu ăn và 1 chai nước rửa chén) và 400.000 đồng (khoảng 20 đô la)

Đôi 2 phát cho 44 gia đình.  Mồi phần quà có những món sau đây:
1 bao gạo 25 ký (55 lbs), 2 kí lô đuờng (4.4 lbs), 2 chai nước tuơng, 2 chai nước mắm, 1 bịch bột giặt, 1 bịch bột ngọt,  1 chai dầu ăn, 1 lọ nước rửa chén, 5 gói mì tôm, và 500,000 tiền mặt (khỏang 25 đô la)
Xin chân thành cảm ơn các bạn  đã tài trợ để thực hiện chương trình năm nay.  Nhờ có các bạn mà chúng tôi mới có thể tiếp tục mang những món quà qúy báu này đến cho họ.   Nhờ có các bạn mà những cụ già nghèo khổ, những người tàn tật, bệnh họan này có dịp để nở nụ cười lần nữa.   Cầu xin Ơn Trên luôn ban ân lành cho các bạn.
Quang Lang, Kim Huynh/John Rha, Lam T Huong, Mai Huong Nguyen, gia đình Nguyễn (Hồi Hướng công đức cho bà Nguyễn Thị Út), Hieu Pham, Phuong Tran, Tiffany Le,  Athena & Domique Nguyen, Suong Pham , Trina Nguyen, Mong Diep Le, Tim Baker, The Chu family, Nicole Nguyen, Cuc Hood, Trần Trinh Thy (Hồi Hướng công đức cho bác Lưu Thế Ruật), Ms. Hong Ha Nguyen, Phuong Tran & Tiffany Thuy Le, Hang Nga Nguyen, Sherry Hương Đòan (Hồi Hướng công đức cho bác Đòan Thị Góp).

Và xin đặc biệt cám ơn bạn Yên Khanh, Quốc Hùng và cô Phương Thu  đã giúp thông dịch dùm hòan cảnh của những gia đình khó khăn này.    Và thêm một lần đặc biệt nữa để cám ơn bạn Hạ Uyên Chi đã lặn lội đường xa ghé đến
Bình Thạnh giúp đội 1 phát quà năm nay.
Xin mời các bạn bấm vào các link duới đây để xem hình:

Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 1
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 2
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 3
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 4
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 5
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 6
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 7
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 8
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 9
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 10