2014 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 2

2014 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 2

11. Mrs. Kieu Thi Hai, age 86, of Thanh Hung Hamlet, My An Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province is living with her nephew/niece. She is bed-ridden after a stroke. The nephew/niece is working and taking care of her.

Bà Kiều Thị Hai 86t ở ấp Thạnh Hưng xã Mỹ An huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, bà sống với người cháu. Bà bị tai biến liệt nằm một chỗ. Hàng ngày người cháu đi làm thuê về để nuôi bà.

12. Mrs. Nguyen Thi Hoa, age 75, of Thanh Hung Hamlet, My An Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province is by herself, having no children nor land to toil on. She is making brooms for her living.

Bà Nguyễn Thị Hoa 75t ở ấp Thạnh Hưng xã Mỹ An huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, không ruộng đất. Hàng ngày bà đi bó chổi thuê để kiếm sống.

13. Mrs. Nguyen Thi Thu, age 67, of An Binh Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province is living with her 2 children. Her husband is working away from home.

Bà Nguyễn Thị Thu 67t ở ấp An Bình xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có 2 con, nhà không ruộng đất. Người chồng đi làm thuê không nhà.

14. Mrs. nguyen Thi Ra, age 65, of An Binh Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province, is by herself. Her husband passed away and her son is working as constructor assistant in Long An and only comes home once in a while. She is now working for hire.

Bà Nguyễn Thị Ra 65t ở ấp An Bình xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Chồng chết, có 1 người con đi làm phụ hồ ở tỉnh Long An lâu lâu mới về. Hàng ngày bà ở nhà ai thuê gì thì làm nấy.

15. Mrs. Nguyen Thi Loan, age 53, of An Thanh Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province is living with her husband. They have no children. Her husband got arthritis and is  working away from home. She herself is paralysed and gets a brain tumour. The family's income depends on a small garden where she grows vegetable for the market.

Bà Nguyễn Thị Loan 53t ở ấp An Thạnh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có 2 vợ chồng, không con. Người chồng bị đau khớp 2 chân nhưng đi làm thuê không nhà. Bà Loan bị tai biến liệt nửa người, bị khối u não. Hiện tại kinh tế kiệt quệ, chỉ nhờ có một miếng đất khoảng 300m2 đang trồng rau xanh bán để kiếm sống.

16. Mrs. Tran Thi Sanh, age 89. of An Thanh Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province, is living in a charitable shelter. She depends on a niece who lives nearby and gives her food every day.

Bà Trần Thị Sanh 89t ở ấp An Thạnh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ở nhà tình thương, không chồng con, sống gần nhà cháu và hàng ngày cháu nấu cơm đem qua cho ăn.

17. Mrs. Nguyen Thi Lien, age 73, of An Thanh Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province has no family nor land to toil on and works for hire.

Bà Nguyễn Thị Lén 73t ở ấp An Thạnh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con, ruộng đất. Hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

18. Mrs. Phan Thi Dang, age 65, of An Thanh Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province. Her husband passed away and her daughter left home, leaving her baby behind. She has heart disease and counts on her niece who lives nearby for food.

Bà Phan Thị Đặng 65t ở ấp An Thạnh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Chồng chết, có một người con gái có một đứa con nhỏ bỏ lại cho bà đi đâu không biết. Bà bị bệnh tim nặng nên hàng ngày nhờ cháu ở gần cho gạo ăn.

19. Mrs. Vo Thi Mon, age 63, of An Thanh Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province lost her husband to cancer a month ago.. Her son works for hire in Lam Dong and  seldom comes home. She works for hire for her living.

Bà Võ Thị Mọn 63t ở ấp An Thạnh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không ruộng đất, chồng chết nay hơn 1 tháng vì bệnh ung thư. Có một người con trai đi làm thuê ở Lâm Đồng lâu lâu mới về. Bà ở nhà hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

20. Mrs. Huynh Thi Thoi, age 73, of An Ngai Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Province is blind, living with a son having mental problem who works for hire to feed the family.

Bà Huỳnh Thị Thời 73t ở ấp An Ngãi xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà bị mù 2 mắt, có một người con bị tâm thần nhẹ và hàng ngày đi làm thuê kiếm tiền về nuôi bà.