2013 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 8

2013 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 8

71. Mrs. Le Thi Lan, age 86, of 220/2 Thanh Tri Thuong Hamlet, Thanh Phu Townlet, is living by herself, receiving a monthly allowance of VND 180,000 (USD 9) from the Government.

Bà Lê Thị Lan, 86 tuổi. Số nhà 220/2 ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú. Hiện tại bà sống một mình. Bà được hưởng trợ cấp mỗi tháng được 180.000 đồng (9 đô).

72. Mrs. Trinh Thi Tam, age 66, of 225/1 Thanh Hoa A Hamlet, Thanh Phu Townlet, Thanh Phu District, collects and sells junks and makes VND 20,000 (USD 1) a day, not enough to live on.

Bà Trịnh Thị Tám, 66 tuổi. Số nhà 225/1, ấp Thạnh Hòa A, Thị trấn thạnh Phú, huyện Thạnh Phú. Bà sống bằng nghề lượm ve chai mỗi ngày được 20.000 đồng (1 đô) nên không đủ sống.

73. Mrs. Chau Thi Hai, age 80, is living by herself at 209/2 Thanh Tri Ha Hamlet, Thanh Phu Townlet, Thanh Phu District. Her house is flooded at every big rain due to the low floor. She receives VND 25,000 (USD 2.5) daily from her son who is working in Saigon.

Bà Châu Thị Hai, 80 tuổi. Bà sống một mình tại số nhà 209/2, ấp Thạnh Trị Hạ,  thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú. Do nền nhà của Bà thấp nên mưa lớn là nhà bà bị ngập nước. Con trai bà đi làm ở Thành phố gởi tiền về cho bà mỗi ngày 25.000 đồng (2,5 đô).

74. Mrs. Vo Thi My, age 79, of 54/3 Thanh Tri Ha Hamlet, Thanh Phu Townlet, Thanh Phu District, is disabled since her early age  then later got stroke  and she now cannot walk.

Bà Võ Thị My, 79 tuổi, số nhà 54/3 ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú.Bà bị bệnh tật tay chân từ nhỏ. Đến lớn tuổi bà lại bị bệnh tai biến nên không đi lại được.

75. Mr. Pham Van Ba, age 65, is living with his wife Tran Thi Dep at 215/1 Thanh Qui A Hamlet, Binh Thanh Village. He got wounded in the arm during the war and cannot do hard job while his wife has no skill and just stays home doing house chores. They are having a hard life.

Ông Phạm Văn Bá, 65 tuổi vợ ông bà Trần Thị Đẹp. Số nhà 215/1 ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh. Ông bị thương tay trong chiến tranh nên sức lao động bị giảm sút còn vợ ông thì không nghề nghiệp gì chỉ làm công việc nội trợ. Cuộc sống của ông rất khó khăn.

76. Mrs. Pham Thi Tam, age 84, is putting up in a shed behind the seafood warehouse and thus has no house number at Thanh Tri Ha Hamlet. She sells cakes at the hospital to survive and can hardly get by each day.

Bà Phạm Thị Tâm, 84 tuổi nhà Bà ở đậu sau kho thủy sản nên không có số nhà ở ấp Thạnh Trị Hạ. Hàng ngày bà lấy bánh của người khác bán  ở bệnh viện kiếm sống qua ngày nên rất vất vả.

77. Bà Nguyễn Thị Tư, 92 tuổi, số nhà 1/1 ấp An Thạnh, xã An Thạnh (Bến Dinh) huyện Thạnh Phú. Bà sống có một mình trong căn nhà dột nát. Mọi sinh hoạt cá nhân bà đều tự lo. Mỗi lần có mưa là nhà Bà bị dột không ngủ được do mái nhà rách nát.

78. Ông Bùi Văn Ninh 71 tuổi và bà Đặng Thị Triển 74 tuổi. Số nhà 37/4 ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú. Cả hai vợ chồng ông đều bị mù cả hai mắt. Riêng Bà lại thêm bị bệnh điếc. Đang sống với người con gái.