2020 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled


This year we were able to help 135 elderly/sickly/disabled families (our budget was for only 131, four overdone by mistake).  About 1/3 of the recipients were elderly with priority given to the ones who live alone and have no family support, and the rest are the combination of elderly and debilitated, or sick and disabled.  Many elderly are still alive due to the good hearts of neighbors who took pity on them and gave them a bowl of rice from time to time.   Although they received help from the government, it is barely enough to live on.  Our food package was not only a miracle to them, it also brought a message of hope--that they are not forgotten; that somewhere in the world there are still people who care for them. This is why we insist on continuing this project despite the serious challenges like hot weather, rains, long walks, and the ordeal of hand-carrying the goods.  
We have 2 teams distributing the goods to the elderly/sickly/disabled.
Team One handled 84 families.   At first Team One bought this gift package:
25kg rice (55lbs), 4kg (8.8 lbs) sugar, 10 bags of dried noodles-shrimp flavor, 10 bags of soup, 2 bags of seasonings, 5 bags of salt, 4 bottles of soy sauce, 4 bottles of fish sauce, 2 bottles of cooking oil,  1 bottle of dish washing liquid, 1 bottle of medicated oil/dầu xanh (special gift this year), and 400,000 VN dong in cash (about 17 US dollars).
Later Team One changed to this gift package because it’s less heavy and easier to carry:
 25 kilograms of rice (55lbs), 2 kilograms of sugar (4.4 lbs), 2 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 1 bag of detergent 1kg (2.2lbs), 1 bag of cooking seasoning (450 grams), 1 bottle of cooking oil, 1 bottle of dish washing liquid, 1 tube of toothpaste, 1 can of condensed milk,  5 bags of noodles, 5 bags of soup, 1 bottle of medicated oil and 500,000 VN dong cash (about $22 US dollars).
----------------------------------------------------------
Team Two handled 51 families with this gift package:
25 kilograms of rice (55lbs), 2 kilograms of sugar (4.4 lbs), 2 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 1 bag of detergent 1kg (2.2lbs),  1 bottle of cooking oil,  1 bottle of dish washing liquid, 1 bag of cooking seasoning (450 grams), 2 toothpaste tubes, 5 bags of noodles-shrimp flavor, 1 bottle of medicated oil (additional gift for this year),  and 500,000 VN dong in cash (about $21 US dollars). 
 Sometimes there are not enough merchandise to buy in a village,  so those families that got 2 tubes of toothpaste will only get 1 bottle of cooking oil and vice versa.

Our deepest thanks to the following sponsors who made this project possible:
Anh Ly, Thuy Hue Nguyen, Hồi Hướng Công Đức cho anh Đặng Đức Trung, Trang Nghiem, Lani Vo, CT502, Kevin Degrood/Mai Huong Nguyen, The Chu Family, The Baker Family, Hieu Pham, Hope Nguyen, Quang Lang/New Generation Odyssey, Inc,  Durendal Huynh, Anonymous Donor, Thuy Vi Pham, Ty Tran and Cyndy Lam, Kim & Thinh's Family, Tam Hoang & Phuong Nguyen, Kim Huynh and John Rha, Sherry Huong Doan, Kelvin Tran, Cao Dai Giao Hai Ngoai, Hope Nguyen/Nhon Pham, Hang Nga Nguyen, Trina Nguyen, Tracy Tran / Ộng Bà Chương Lụa, Khanh Ngo and Tran Trinh Thy.

And special thanks to Washington Trinh Nguyen for patiently translating the family background of these families.  We appreciate very much your help in doing this tedious work.
Please click on the links below to view the distributions:

Food distribution for the elderly - Part 1
Food distribution for the elderly - Part 2
Food distribution for the elderly - Part 3
Food distribution for the elderly - Part 4
Food distribution for the elderly - Part 5
Food distribution for the elderly - Part 6


2020 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật

Năm nay chúng ta giúp được cho 135 gia đình (đáng lẽ chỉ có 131 gia đình, nhưng staff phát lộn thêm 4 gia đình nữa).  Chúng ta cố gắng giữ tỷ lệ 1/3 là người cao niên, và số còn lại là tổng hợp của người bệnh hoạn và tàn tật.  Tất cả những người già, người bệnh tật đều có cuộc sống rất khó khăn. Nếu không ở nhà tình thương của chính phủ xây thì là ở đậu nhà người khác hoặc nhà sắp sập.   Phần quà này giống như cứu tinh trong lúc ngặt nghèo.   Cũng như năm trước, ưu tiên được dành cho những người sống một mình và không có người thân giúp đở.  Hàng tháng họ cũng được nhà nước trợ cấp (270 ngàn vn, chưa tới 12 đô), nhưng số tiền này không đủ để sống cho cả tháng. Vì thế cuộc sống của họ rất là chất vật, tháng chưa hết nhưng gạo đã hết rồi.   Phần quà của chúng ta ngoài cho họ niềm vui  có được mấy tháng thực phẩm còn mang cho họ niềm tin và hy vọng---tin  rằng họ vẫn chưa bị lãng quên, vẫn còn được quan tâm, và hy vọng ở lòng nhân ái của tha nhân. Cũng vì vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục chương trình này dù có nhiều lần những chướng ngại của thời tiết, lúc mưa lũ, lúc nắng cháy da, khuân vác nặng nề, và những con đường xa thẳm đã làm chúng ta chùn bước.

Năm nay,  chúng ta có 2 đội đi phát quà.  
Đội 1 phát cho 84 gia đình.   Lúc đầu Đội 1 đã phát phần quà này:  
25 kg gạo (55 lbs), 4 kg đường (2.4lbs), 10 gói mì tôm, 10 gói cháo, 2 gói bột ngọt, 5 túi muối, 4 chai nước tương, 4 chai nước mắm, 2 chai dầu ăn,  1 chai nước rửa chén,  1 chai dầu xanh (quà đặc biệt thêm cho năm nay),  và 400.000 đồng (khoảng 17 đô la), nếu mì và cháo không có đủ thì thay vào 1 hộp sửa bò.

Sau đó vì khiêng nặng quá nên đã đổi qua phần quà này:
1 bao gạo 25 ký (55 lbs), 2 kí lô đuờng (4.4 lbs), 2 chai nước tuơng, 2 chai nước mắm, 1 bịch xà bông giặt đồ 1 kg (about 2.2 lbs), 1 bịch bột ngọt (450 grams),  1 chai dầu ăn, 1 lọ nước rửa chén,  1 ống kem đánh răng, 1 lon sửa bò, và 5 gói mì tôm, 5 gói cháo, 1 chai dầu xanh, và 500,000 đồng tiền mặt (khoảng 22 US dollars).
------------------------------------------
Đội 2 phát cho 51 gia đình.  Mỗi gia đình được phần quà  sau đây:
1 bao gạo 25 kg, 2kg đường, 2 chai nước tương, 2 chai nước mắm, 1 túi bột giặt 1kg, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước rửa chén, 1 túi bột ngọt 450g,  2 hộp kem đánh răng,  5 gói mì tôm,  1 chai dầu xanh, và 500.000 đồng.  Vì có nhiều làng không đủ hàng mua nên gia đình nào được 2 chai dầu ăn thì chỉ được 1 ống kem và ngược lại nếu được 2 ống kem thì chỉ được 1 chai dầu ăn)

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã bảo trợ cho chương trình năm nay:
Anh Ly, Thuy Hue Nguyen, Hồi Hướng Công Đức cho anh Đặng Đức Trung, Trang Nghiem, Lani Vo, CT502, Kevin Degrood/Mai Huong Nguyen, The Chu Family, The Baker Family, Hieu Pham, Hope Nguyen, Quang Lang/New Generation Odyssey, Inc,  Durendal Huynh, Anonymous Donor, Thuy Vi Pham, Ty Tran and Cyndy Lam, Kim & Thinh's Family, Tam Hoang & Phuong Nguyen, Kim Huynh and John Rha, Sherry Huong Doan, Kelvin Tran, Cao Dai Giao Hai Ngoai, Hope Nguyen/Nhon Pham, Hang Nga Nguyen, Trina Nguyen, Tracy Tran / Ộng Bà Chương Lụa, Khanh Ngo and Tran Trinh Thy.
Và xin đặc biệt cám ơn bạn Washington Trình Nguyễn  đã giúp thông dịch dùm hòan cảnh của những gia đình khó khăn này.  
Xin mời các bạn bấm vào các link duới đây để xem hình phát quà:

Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 1
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 2
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 3
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 4
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 5
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 6