2020 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled


1. Ông Nguyễn Văn Khuôn 77t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hiện tại ông bà sống một mình, hàng ngày nhờ hơn 1 công đất trồng chanh bán để kiếm sống.

Nguyen Van Khuon, 77 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He and his wife live together. They grow lemon trees and sell them for a living.

2. Bà Nguyễn Thị Dung 63t, ở ấp Thanh Điền xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Nguyen Thi Dung, 63 years old, resides in Thanh Dien hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives by herself and works whatever job is available.

3. Bà Phan Thị Ẩn 76t, ở ấp Thanh Tây, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, không chồng con. Hàng ngày nhờ cháu ở gần nuôi.

Phan Thi An, 76 years old, resides in Thanh Tay hamlet, Thanh Tay village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She has no husband and lives by herself. She relies on her niece to take care of her.

4. Bà Nguyễn Thị Vân 72t, ở ấp Thanh Tây, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hiện tại bà sống một mình, không con.

Nguyen Thi Van, 72 years old, resides in Thanh Tay hamlet, Thanh Tay village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives by herself and has no children.

5. Ông Nguyễn Văn Mười 70t, ở ấp Thanh Tây, xã Tân Thanh Tây,  huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông không vợ con, hiện tại sống chung với cháu.

Nguyen Van Muoi, 70 years old, resides in Thanh Tay hamlet, Thanh Tay village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He has no wife and children and lives with his niece.

6. Bà Trần Thị Tư 95t, ở ấp Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống với một người con trai nhưng rất nghèo, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Tran Thi Tu, 95 years old, resides in Phu Xuan hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives with her son. They are very poor and work whatever job is available.

7. Bà Nguyễn Thị Nhung 60t, ở ấp Phú Xuân xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hiện tại hàng ngày bà và chồng ai thuê gì làm nấy. Hai con của bà đều bị tâm thần hiện tại đi bệnh viện chưa về.

Nguyen Thi Nhung, 60 years old, resides in Phu Xuan hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She and her husband work whatever job is available. Their 2 children are mentally illed and currently under treatment.

8. Ông Võ Ngọc Phước 30t, ở ấp Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông bị bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ, hiện tại ông sống chung với cha mẹ hàng ngày đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy.

Vo Ngoc Phuoc, 30 years old, resides in Phu Xuan hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He’s ill since birth and currently living with his parents. His parents work whatever job are available.

9. Bà Lê Thị Nguyệt 80t, ở ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà không chồng con, hiện tại đang ở đậu nhà người cháu.

Le Thi Nguyet, 80 years old, resides in Thanh Dien hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and lives with her niece’s house.

10. Ông Nguyễn Văn Me 66t, ở ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân,  huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông sống một mình không vợ con, hàng ngày ông có hơn 10 gốc dừa bán trái và làm thuê để kiếm sống.

Nguyen Van Me, 66 years old, resides in Tich Duc hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He’s single and lives alone. He sells for than 10 coconuts and works whatever job is available.

11. Ông Nguyễn Văn Nhân 69t, ở ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông sống với vợ, không con, hiện tại vợ ông bị bệnh tai biến nằm một chỗ.

Nguyen Van Nhan, 69 years old, resides in Tich Duc hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He and his wife have no children. His wife had a stroke and is bed ridden.

12. Bà Lê Thị Yến 80t, ở ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà bị liệt nửa người, con trai bị mù, hàng ngày nhờ hàng xóm cho gạo ăn.

Le Thi Yen, 80 years old, resides in Tich Duc hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s paralyzed half of her body and her son is blind. They rely on their neighbor giving them rice.

13. Ông Phan Văn Dũng 55t, ở ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông bị câm, tâm thần, hàng ngày nhờ hàng xóm cho cơm ăn.

Phan Van Dung, 55 years old, resides in Tich Duc hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He’s mute and mentally ill. He relies on neighbor to give him rice.

14. Bà Lê Thị Thanh 72t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống với một người con bị tâm thần bỏ nhà đi suốt ngày, bà bị tim. Hàng ngày bà đi rửa chén ở quán.

Le Thi Thanh, 72 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives with her son, who’s mentally ill and wonder around all day. She has heart condition and works as dish washer at a restaurant.

15. Bà Trương Thị Muối 65t, ở ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà bị bệnh phong cùi, hàng ngày đi xin.

Truong Thi Muoi, 65 years old, resides in Tan Loi hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She has leprosy and goes begging.

16. Ông Nguyễn Văn Hổ Anh 79t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông bị mù bẩm sinh, có vợ và 1 con, hàng ngày đi bán vé số.

Nguyen Van Ho Anh, 79 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He’s blind since birth. He and his wife have 1 child. They walk around town sell lottery tickets for a living.

17. Ông Cao Văn Bé 76t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông có vợ, không con, ông bị bệnh tai biến liệt nhẹ nửa người. Bà hàng ngày đi bán vé số.

Cao Van Be, 76 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He and his wife have no children. He had a stroke and partially paralyzed half of this body. His wife walks around town and sell lottery tickets.

18. Bà Nguyễn Thị Đỏ 88t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà bị lẫn, sống với một người con trai hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Nguyen Thi Do, 88 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She has an acute dementia and lives with her son, who works whatever job is available.

19. Ông Bùi Văn Đây 73t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông không vợ con, bị bệnh tai biến liệt nửa người. Hiện tại ông đang ở đậu và sống với người cháu.

Bui Van Day, 73 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He’s single and had a stroke with half body paralyzed. He’s currently living at his niece’s house.

20. Bà Nguyễn Thị Sen 80t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà không chồng con, hiện tại nhờ vài gốc bưởi xung quanh nhà hàng ngày bán để kiếm sống.

Nguyen Thi Sen, 80 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single. Her place has several grapefruit trees and sells grapefruits for a living.

21. Bà Nguyễn Thị Tình 83t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hiện tại bà sống với một người con gái bị tật bẩm sinh, hàng ngày nhờ chòm xóm cho gạo để sống.

Nguyen Thi Tinh, 83 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives with her daughter, who’s disable since birth. They rely on neighbor to give them rice.

22. Em Nguyễn Thị Thúy Vân 21t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Em bị tật bẩm sinh, cha bỏ, em sống với mẹ, hàng ngày mẹ em đi bán vé số.

Nguyen Thi Thuy Van, 21 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s disable since birth. Her father left them and lives with her mother. Her mother walks around town and sells lottery tickets.

23. Bà Phùng Thị Trước 91t, ở ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống với một người con gái, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Phung Thi Truoc, 91 years old, resides in Tan Loi hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives with her daughter and works whatever job is available.

24. Ông Bùi Văn Bình 51t, ở ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Vì nghèo, vợ bỏ đi, ông sống với 2 con, trong đó có một con bị bại não từ nhỏ.

Bui Van Binh, 51 years old, resides in Tan Loi hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. His wife left him and their 2 sons because they’re poor. One of his sons has cerebral palsy since birth.

25. Bà Nguyễn Thị Kim Hương 34t, ở ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà bị câm, chồng chết bỏ lại 4 đứa con, bà hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Nguyen Thi Kim Huong, 34 years old, resides in Tan Loi hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s mute; her husband passed away leaving 4 children behind. She works whatever job is available.

26. Ông Trần Văn Sáng 92t, ở ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Không con, hàng ngày ông nhờ hơn 1 công dừa bán để kiếm sống.

Tran Van Sang, 92 years old, resides in Tan Loi hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He has no children and relies on selling coconuts for a living.

27. Ông Nguyễn Tấn Đức 65t, ở ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.Ông sống với vợ, không con, hàng ngày ông đi chợ mua rau cải về bán. Hiện tại vợ ông bị bệnh ung thư đang nằm bệnh viện không nhà.

Nguyen Tan Duc, 65 years old, resides in Tan Hung hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He and his wife have no children. Everyday, he goes buy vegetables and resell it for a living. His wife has cancer and is staying in the hospital for treatment.