2020 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled85. Bà Trà Thị Chanh,77 tuổi. Sống một mình tại số nhà 28/2, ấp An Ninh, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Tra Thi Chanh, 77 years old, resides at 28/2, An Ninh hamlet, An Qui village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives alone.


86. Bà Nguyễn Thị Ô Sa, 71 tuổi. Bà bị liệt cả hai chân không đi lại được. Bà ngụ tại số nhà 40/1, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi O Sa, 71 years old, resides at 40/1, An Qui village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. Both her legs are disable and unable to walk.


87. Bà Trần Thị Tâm, 81 tuổi. Bà bị bệnh tai biến nằm một chỗ. Hiện ngụ tại địa chỉ 2/2, ấp An Ninh, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Tran Thi Tam, 81 years old, resides at 2/2, An Ninh hamlet, An Qui village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She had a stroke and is bed ridden.


88. Bà Mai Thị Thơm, 89 tuổi. Bà bị bệnh cao huyết áp uống thuốc suốt đời. Hiện ngụ tại số nhà 27/2, ấp An Ninh, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Mai Thi Thom, 89 years old, resides at 27/2, An Ninh hamlet, An Qui village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has high blood pressure and currently on medication.

89. Bà Mai Thị Đầy, 86 tuổi. Bà bị bệnh tai biến nên không làm gì được. Bà đang sống tại địa chỉ 30/2, ấp An Ninh, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Mai Thi Day, 86 years old, resides at 30/2, An Ninh hamlet, An Qui village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She had a stroke and is unable to do anything.


90. Bà Nguyễn Thị Lo, 51 tuổi, bị bệnh thoái hóa xương khớp ngồi một chỗ. Hiện ngụ tịa số nhà 119/3, ấp Quí Thuận, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Lo, 51 years old, resides at 119/3, Qui Thuan hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She is currently suffer from a degenerative osteoarthritis and is bed ridden.


91. Bà Phạm Thị Huyện, 73 tuổi. Phải nuôi 3 cháu nhỏ do cha mẹ chúng ly dị. Bà đang cư trú tại địa chỉ 17/4, ấp Quí An Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Pham Thi Huyen, 73 years old, resides at 17/4, An Qui hamlet, An Hoa village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s taking care 3 grandchildren due to their parents divorced.


92. Bà Nguyễn Thị Nhơn, 85 tuổi. Bà bị bệnh cao huyết áp phải uống thuốc mỗi ngày. Bà đang sống tại số nhà 24/1, ấp Quí An, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Nhon, 85 years old, resides at 27/1, An Qui hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has high blood pressure and is currently on medication.


93. Bà Nguyễn Thị Xua, 72 tuổi. Bà bị bệnh tiểu đường gây liệt chân phải ngồi trên xe lăn. Bà đang ở tại số nhà 42/5, ấp An Hòa, xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.,
Nguyen Thi Xua, 72 years old, resides at 42/5, An Hoa hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s crippled her right leg due to her diabetic and is currently on wheelchair.


94. Bà Huỳnh Thị Anh, 73 tuổi. Bà bị bệnh nổi ban từ nhỏ. Hiện ngụ tại địa chỉ 63/6, ấp Quí Thuận A, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Huynh Thi Anh, 73 years old, resides at 63/6, An Qui hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She suffers rash condition since childhood.


95. Bà Đặng Thị Nhiệm, 70 tuổi. Hiện ngụ tại số nhà 39/5, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Dang Thi Nhiem, 70 years old, reside at 39/5, Thanh Hung hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.


96. Bà Võ Thị Sung, 80 tuổi. Bà bị bệnh cao huyết áp phải uống thuốc mỗi ngày. Hiện ngụ tại số nhà 8/5, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.,
Vo Thi Sung, 80 years old, resides at 8/5, Thanh Hung hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has high blood pressure and currently on medication.


97. Bà Ngô Thị Vốn, 74 tuổi bà bị bệnh tai biến gây ảnh hưởng đến thận và đang sống với em là bà Ngô Thị Sết, 73 tuổi. Cả hai bà đang ở tại số nhà 101/5, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.,
Ngo Thi Von, 74 years old, resides at 101/5, Thanh Hung hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s currently living with her sister, Nog Thi Set, 73 years old. She had a stroke and affecting her kidney.


98. Bà Trương Thị Bé, 76 tuổi. Bà sống một mình tại địa chỉ 10/3, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Truong Thi Be, 76 years old, resides at 10/3, Thanh Hung hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives alone.


99. Ông Đặng Văn Tuấn, 27 tuổi. Ông bị bệnh tâm thần nên không biết chữ và đang được bà nội nuôi dưỡng tại địa chỉ 5/3, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Dang Van Tuan, 27 years old, resides at 5/3, Thanh Hung hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He’s mentally ill and currently taking care by his grandmother.


100. Ông Dương Văn Trạng, 80 tuổi. Ông bị bệnh tâm thần đang sống một mình không ai nuôi dưỡng tại số nhà 43/3, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Duong Van Trang, 80 years old, resides at 43/3, Thanh Hung hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He’s mentally ill, living alone and has no one to take care.


101. Ông Nguyễn Văn Kiềm, 91 tuổi. Ông bị mờ cả hai mắt không thấy đường. Hiện ngụ tại số nhà 2/1, ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Kiem, 91 years old, resides at 2/1, An Thanh hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. His eyes are in bad conditions and is unable to see.


102. Bà Nguyễn Thị Trưa, 96 tuổi. bà bị nhiều chứng bệnh của tuổi già hiện ngụ tại số nhà 45/1, ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Trua, 96 years old, resides at 45/1, An Thanh hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has a lot of old age ailments.


103. Bà Bùi Thị Xuân, 84 tuổi. Bà sống với người con gái, huện ngụ tại địa chỉ 301/, ấp An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Bui Thi Xuan, 84 years old, resides at 301/, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s living with her daughter.


104. Ông Nguyễn Văn Phược, 94 tuổi, ông bị bệnh mổ ruột thừa phải chuyền ống để đi tiêu tiểu. Ông đang ở tại địa chỉ 587/3, ấp An Ngãi, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Phuoc, 94 years old, resides at 587/3, An Ngai hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He got appendix removed and relocate his urine duct.

105. Ông Đỗ Văn Hợp, 51 tuổi, ông bị bệnh thoái hóa xương khớp không tự đi lại được, phải đang chờ mổ nhưng không có tiền để mổ xương khớp háng. Hiện ngụ tại số nhà 37/6, ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Do Van Hop, 51 years old, resides at 37/6, An Thanh hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has degenerative osteoarthritis and can not have surgery because he does not have money to pay.


106. Bà Đặng Thị Hược, 88 tuổi. Hiện ngụ tại địa chỉ 25/1, ấp An Hòa, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Dang Thi Huoc, 88 years old, resides at 25/1, An Hoa hamlet, An Thua village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.


107. Ông Khấu Thành Thêm, 62 tuổi, ông bị bệnh tai biến bị bại liệt đi lại rất khó khăn, hiện ngụn tại số nhà 40/2, ấp An Hội A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Khau Thanh Them, 62 years old, resides at 40/2, An Hoi hamlet, An Thuan village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He suffered a stroke and has difficult mobility.


108. Ông Trần Văn Bia, 84 tuổi và vợ bà Lê Thị Đặng, 80 tuổi, hai ông bà thuộc diện hộ nghèo, hiện cư ngụ tại số nhà 420/1, ấp An Hội A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Tran Van Bia, 84 years old, and his wife Le Thi Dang, 80 years old, reside at 420/1, An Hoi hamlet, An Thuan village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. They are part of the poor classification.


109. Bà Mai Thị Trắng 71 tuổi và ông Trương Văn Tư 78 tuổi. Bà bị bệnh nhồi máu cơ tim, hiện ngụ tại số nhà 23/3, ấp An Khương, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Mai Thi Trang, 71 years old, and husband Truong Van Tu, 78 years old, reside at 37/6, An Khuong hamlet, An Thuan village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.


110. Ông Nguyễn Văn Giới, 75 tuổi. Ông bị bệnh tai biến không tự sinh hoạt cá nhân được. Hiện cư ngụ tại số nhà 33/1, ấp An Ninh B, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Gioi, 75 years old, resides at 33/1, An Ninh hamlet, An Thuan village, Thanh phu district, Ben Tre providence. He suffered a stroke and is unable to household work by himself.