2020 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled

48. Bà Nguyễn Thị Lẩy 82t, ở ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con, hiện tại ở gần nhà cháu nhờ cháu nuôi.

Nguyen Thi Lay, 82 years old, resides in Thanh Dien hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and lives alone. She relies on her niece to take care of her.

49. Ông Nguyễn Văn Vẹn 42t, ở ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông bị nhức 2 khớp chân, không lao động được. Hiện tại ông bị ung thư gan, vợ con ông hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Nguyen Van Ven, 42 years old, resides in Tan Hung hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He has severe arthritis in leg joints and unable to work. He’s currently has liver cancer; his wife and children work whatever job is available.

50. Ông Hồ Văn Thiện 63t, ở Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông bị lao phổi không lao động nặng được. Hiện tại đang sống với vợ, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Ho Van Thien, 63 years old, resides in Tan Hung hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He has tuberculosis and is unable to work hard labor jobs. He lives with his work, who works whatever job is available.

51. Em Nguyễn Thành Nhân 10t, ở ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Em bị khối u ở não, hiện tại mắt đã mù, mẹ bỏ và đang sống với ngoại.

Nguyen Thanh Nhan, 10 years old, resides in Gia Khanh hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She has brain tumor and is blind. Her mom left her; she’s living with her grandparents.

52. Bà Huỳnh Thị Nhất 50t, ở ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà bị suy thận mãn tính, không con, hàng ngày chồng đi làm thuê để kiếm sống.

Huynh Thi Nhat, 50 years old, resides in Gia Khanh hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She has kidney failure. Her husband works odd jobs.

53. Ông Nguyễn Văn Lùn 72t, ở ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông bị ung thư bàng quang, đang chữa trị ở bệnh viện. Không vợ con, hiện tại đang ở đậu nhà cháu.

Nguyen Van Lun, 72 years old, resides in Gia Phuoc hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He has bladder cancer and currently at hospital for treatments. He’s single and temporary lives with his nephew’s house.

54. Bà Đỗ Thị Liên 86t, ở ấp Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, không con, hiện tại cháu ở gần nấu cơm cho ăn.

Do Thi Lien, 86 years old, resides in Phu Xuan hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives alone and has no children. She relies on her niece to cook rice for her.

55. Bà Đoàn Thị Chót 50t, ở ấp Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà bị khờ, sống một mình không chồng con, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Doan Thi Chot, 50 years old, resides in Phu Xuan hamlet, Hung Khanh Trung B village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and slightly mental. She works whatever job is available.

56. Bà Nguyễn Thị Nở 80t, ở ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con. Bà hàng ngày đi bán vé số để sống.

Nguyen Thi No, 80 years old, resides in Thanh Bac hamlet, Thanh Tay village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and walks around town selling lottery tickets.

57. Bà Phạm Thị Chính 90t, ở ấp Hòa Lạc, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Bà sống với người con trai bị tâm thần nhẹ, hàng ngày đi bán vé số về nuôi bà.

Pham Thi Chinh, 90 years old, resides in Hoa Lac hamlet, Vinh Hoa village, Cho Lach district, Ben Tre providence. She lives with her son with minor mental. Her son walks around town selling lottery tickets to support the family.

58. Ông Thượng Văn Chiến 80t, ở ấp Hòa Lạc, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ông sống với người con trai nhưng rất nghèo, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Thuong Van Chien, 80 years old, resides in Hoa Lac hamlet, Vinh Hoa village, Cho Lach district, Ben Tre providence. He lives with his son. They are very poor and work whatever job is available.

59. Bà Trương Thị The 62t, ở Cồn Rừng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà không chồng con, hiện tại đang ở đậu nhà cháu. Hàng ngày ai thuê gì bà làm nấy.

Truong Thi The, 62 years old, resides in Con Rung hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s single and lives her niece’s house. She works whatever job is available.

60. Bà Bụi Thị Bé 65t, ở Cồn Rừng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con, hàng ngày bà đi lượm ve chai về bán để kiếm sống.

Bui Thi Be, 65 years old, resides in Con Rung hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s single and picks glass and plastic bottles to sell them for a living.

61. Ông Lưu Văn Đọt 65t, ở Voi Đước, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông bà sống cùng người con trai, hiện tại người con bị tai nạn phải nằm bệnh viện. Ông bị tai biến nhẹ, hàng ngày bà đi bán vé số.

Luu Van Dot, 65 years old, resides in Voi Duoc hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He and his wife live with their son. The son is in the hospital due to an accident. He had a stroke and she works whatever job is available.

62. Bà Bùi Thị Đầm 70t, ở Voi Đước, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống cùng với 3 đứa cháu nội, vì nghèo 2 con bỏ đi để lại 3 đứa cháu cho bà nuôi. Hàng ngày bà đi bán vé số, lượm ve chai.

Bui Thi Dam, 70 year old, , resides in Voi Duoc hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives with her 3 grandchildren. Because they are poor, her 2 children left her with grandchildren to take care. She walks around town selling lottery tickets and pick/sell plastic/glass bottles.

63. Bà Trương Thị Ánh 60t, ở Voi Đước, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Truong Thi Anh, 60 years old, resides in Voi Duoc hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s single and lives alone. She works whatever job is available.

64. Ông Nguyễn Văn Hiếu 53t, ở ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ông Hiếu bị điện giật cháy cả 2 tay, hàng ngày ông và vợ đi bán vé số để kiếm sống.

Nguyen Van Hieu, 53 years old, resides in Binh Thanh hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He got electrocuted and burned his hands. His wife walks around town to sell lottery tickets.