Vietnam Road Trip / Chuyến đi Việt Nam  Dec 30th 2015 to Jan 7th, 2016 

Visiting the Elderly, Sickly, and Disabled

After distributing the back packs in Binh Thanh, we headed to the Island Villages to visit the needy elderly, sickly, and disabled in this region.    This was the most challenging itinerary  of all as we often had to do long walks on thin uneven dirt roads under the hot sun and heavy wind. 
Sometimes the roads even had mudholes.  However, this was also the itinerary that left the most
unforgettable memories of all.   None of us probably would ever forget our painful trip to  Mr. Đào Hong Chau's house in Cồn Điệp--half an hour walk in the night in complete darkness---and the big relief when we finally made it out of Đại Thôn village.   To commemorate our our accomplished mission and the time we shared together, we had coined a new group name for us--
Đồng Cam Cộng Khổ.  And that scary night did not discourage anyone, we continued our journey to visit the remaining families.   Sometimes we passed through the red dirt roads, the bridges or the rice fields covered with gray haze.   The more we saw, the more compassion we had for these people.   Besides the gifts we left for them, we also left many drops of loving tears.

**Many thanks to DL for translating the background and economic situations for these 50 families

 

Thăm những cụ già, người bệnh, và tàn tật

Sau khi phát cặp táp ở Bình Thạnh, đòan chúng tôi đi xuống Xứ Cồn để thăm những người bệnh, các cụ già, và người bị tàn tật ở nơi đây.   Đây là chương trình cực nhất vì phải đi bộ khá nhiều trên những con đường đê gồ ghề chập hẹp giữa vùng trời vừa  nắng cháy vừa gió chướng, có lúc còn ngập đầy nước;  tuy nhiên cũng là chương trình để lại  nhiều kỷ niệm khó quên nhất.   Có lẽ trong chúng tôi không ai quên được chuyến đi lại nhà  ông Đào Hồng Châu ở Cồn Điệp trong ấp Đại Thôn và nửa tiếng đi bộ vào buổi tối trên bờ đê giữa màn đêm đen kịnh.   Sau chuyến đi này, chúng tôi đã trở thành đồng đội của nhau trong cái nhóm tên là Đồng Cam Cộng Khổ.  Và rồi sau đêm đó, cũng không ai nao núng, chúng tôi lại tiếp tục đi nữa qua những con đường đất đỏ, những cây cầu, những cánh đồng lúa thẳng tắp nhưng năm nay thất mùa nên bị màu nâu.   Người ta nói có hiểu mới có thương, ngoại trừ những phần quà đem đến tặng, anh chị em trong đòan  đã để lại nhiều giọt nứớc
mắt thương yêu....

** Cám ơn bạn DL thật nhiều đã thông dịch dùm hòan cảnh của 50 gia đình này

Visiting the Elderly 1
Visiting the Elderly 2
Visiting the Elderly 3
Visiting the Elderly 4
Visiting the Elderly 5