Visiting the Elderly, Sickly, and Disabled - 5

41. Bà Phan Thị Cẩm Lai, 58 tuổi. Bà bị bệnh ung thư vú. Hàng tuần phải vào bệnh viện để trị bệnh nhưng bà không có tiền để đi điều trị định kỳ. Bà sống bằng sự đùm bọc của hàng xóm. Hiện tại bà sống tại só nhà 121 khu phố 2, phường 4, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
41. Ms. Lai Cam Thi Phan, 58 years old, living at 121, 2nd  town, 4th district, Ben Tre city, Ben Tre province.  Ms. Phan has breast cancer which requires weekly treatment.  However, she is unable to afford the fee for weekly treatment.  She is surviving with the help from her good neighbors.
 
 
 
42. Ông Phan Văn Đảo, 79 tuổi, mất sức lao động. Hiện đang sống tại số nhà 27/2, ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú,huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
42. Mr. Dao Van Phan, 79 years old, living at 27/2, Thanh Thi Ha sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mr. Phan has lost the physical ability to work.
 
 
43. Bà Huỳnh Thị Nhỏ, 70 tuổi. Bà không nghề nghiệp, hàng ngày bf phải đi xin ở đầu đường xó chợ để có tiền nuôi các con và các cháu. Só nhà 28/2, ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú,huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
43. Mrs. Nho Thi Huynh, 70 years old, living at 28/2 Thanh Thi Thuong sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mrs. Huynh supports her family by panhandling.
 
 
44. Bà Lê Thị Ba, 75 tuổi. Bà bị bệnh tai biến phải ngồi trên xe lăn suốt ngày. bà sồng một mình không có người thân chăm sóc. Hiện ở tại số nhà 23/3, ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
44. Ms. Ba Thi Le, 75 years old, living alone at 23/3, Thanh Thi Thuong sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Le suffered from a stroke which forced her to use the wheel chair to move around.
 
 
45.  Bà Phan Thị Hết, 81 tuổi. Bà sống với người con trai bị mù không nghề nghiệp. Hiện tại ở số nhà 15/1, ấp 2, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
45. Mrs. Het Thi Phan, 81 years old, living with her son at 15/1, 2nd sub-hamlet, An Thuan hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Her son is blind and does not have a job.
 
 
46. Bà Hồ Thị Nhanh, 36 tuổi. Chòng bà Ông Trần Văn Hồng, 38 tuổi. Có 4 con đều tuổi đi học, nhưng do nhà nghèo và nhà bị sập rồi mà không có tiền cất lại. Số nhà 8/1, ấp An Hội,  xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
46. Mrs. Nhanh Thi Ho, 36 years old, living with her 38 year old husband, Mr. Hong Van Tran, and their four children at 8/1, An Hoi sub-hamlet, An Thuan hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  All their children are students still.  The family’s house has collapsed but they cannot afford to have it rebuilt.
 
 
47. Bà Huỳnh Thị Tuyết, 35 tuổi. Bà bị bệnh câm điếc mà phải nuôi hai con nhỏ đang tuổi đi học. Bà ở tại địa chỉ 42/1, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Khi Đoàn đến tặng quà cho bà nhưng bà không biết gì hết.
47. Mrs. Tuyet Thi Huynh, 35 years old, living with her two young children at 42/1, Thanh Hung sub-hamlet, My An hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mrs. Huynh is deaf and cannot speak.  Her two children are students still.  She was not aware of what’s going when we brought her the gift.
 
 
 
48. Ông Phạm Văn Tiền, 23 tuổi. Ông bị bệnh thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Hàng ngày phải đi bán vé số để kiếm tiền nuôi mẹ. Em đang ở nhà trọ, ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
48. Mr. Tien Van Pham, 23 years old, living with his mother in a rental house in Thanh Qui sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu disctrict, Ben Tre province.  Tien has intellectual disability suspected caused by Orange agent.  He sells lottery tickets to support his mother and himself.
 
 
49. Ông Võ Văn Biên, 69 tuổi vợ bà Lê Thị Ba, 68 tuổi. Ở tuổi này mà cả hai vợ chồng ông phải đi mò cá bắt ốc để có được cái ăn hàng ngày. Hai ông bà đang ở tại số nhà 8/4, ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
49. Mr. Bien Van Vo, 69 years old, living with 68 year old wife, Mrs. Ba Thi Le at 8/4, Thanh Hoa B sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  The couple has to catch fishes and snails to support themselves daily.
 
 
50. Bà Đặng Thị Nhung, 79 tuổi. Bà bị bệnh tai biến nằm một chỗ không đi đứng được. Hiện ngụ tại số nhà 153/4, ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú,huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

50. Ms. Nhung Thi Dang, 79 years old, living at 153/4, Thanh Tri Ha sub-hamlet, Thanh Thi Ha sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.   Ms. Dang is paralyzed as the result of a stroke.