Visiting the Elderly, Sickly, and Disabled - 3

21. Bà Lê Thị Đèo 57t ở Cần Ván xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà không chồng con, hiện tại bà đánh dây lác thuê để kiếm sống.
21. Ms. Deo Thi Le, 57 years old, living in Cần Ván, Giao Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Le does not have a husband or any children.  She makes a living by chopping and selling the plant called “Lac” from the jungle. 
 
 
 
22. Bà Bùi Thị Xê 83t ở Cầu Ván xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, hàng ngày bà đi lượm ve chai về bán để kiếm sống.
22. Ms. Xe Thi Bui, 83 years old, living alone in Cần Ván, Giao Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Bui makes a living by selling recycles she picks up on the streets.
 
 
23. Bà Đặng Thị Nhỏ 61t ở Mũi Tàu xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà không ruộng đất, chồng con. Hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.
24. Ms. Nho Thi Dang, 61 years old, living alone in Mũi Tàu, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Dang does not have a husband or any children.  She does not own any farmland.  She does odd jobs for a living.
 
 
24. Bà Nguyễn Thị Ánh 63t ở Vinh Bà xã Tân Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con. Bà có khoảng 10 gốc dừa hàng tháng hái trái bán để kiếm sống. Hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.
24. Ms. Anh Thi Nguyen, 63 years old, living alone in Vinh Bà, Tan Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Nguyen does not have a husband or any children.  She makes a living by selling coconuts harvested from her ten coconut trees once a month.  She also does odd jobs for a living.
 
 
25. Bà Trần Thị Dở 57t ở Bến Vinh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà bị ung thư vú, hàng ngày bà và con ai thuê gì thì làm nấy.
25. Mrs. Do Thi Tran, 57 years old with breast cancer, living with her children in Bến Vinh, An Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  The family does odd jobs for a living.
 


26. Bà Đặng Thị Bé Thi, 35 tuổi, dị tật bẩn sinh, không tự lự trong sinh hoạt hàng ngày. Địa chỉ ấp Thạnh Lợi , xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
26. Ms. Thi Be Thi Dang, 35 years old with congenital disability, living in Thanh Loi sub-hamlet, Binh Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Dang is unable to perform daily activities by herself.
 
 
27. Bà Đặng Thị Cho, 58 tuổi. Bị tật một chân, tâm thần nhẹ, neo đơn, hộ nghèo. Địa chỉ ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 
27. Ms. Cho Thi Dang, 58 years old, living alone in Thanh Thi Thong sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Dang has a crippled leg and mild mental illness.  She is struggling to survive financially.
 
 
28. Bà Lê Thị Hà, 46 tuổi. Bị bệnh những khối u lớn nhỏ ở khắp cả người. Hộ nghèo. Nhà Bà có 5 nhân khẩu. Địa chỉ ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
28. Mrs. Ha Thi Le, 46 years old, living in Thanh Tri Thuong sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mrs. Le has unknown tumors with various sizes all over her body.  There are total of four people living with her at this residence.
 
 
29. Bà Nguyễn Thị Trọng, 88 tuổi. Nuôi người con trai 60 tuổi, bị bệnh tâm thần. Nhà Bà không có vách trống cả 2 bên. Địa chỉ ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
29. Mrs. Trong Thi Nguyen, 88 years old, living with her son who has mental illness in Thanh Tri Thuong sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mother and son are living in a house without the walls on both left and right sides.
 
 
30. Ông Nguyễn Văn Hào Em, 29 tuổi. Bị tật bẩm sinh từ nhỏ đi lại bằng 2 tay rất khó khăn. Hàng ngày em phải đi bán vé số để nuôi sống gia đình. Địa chỉ ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
30. Mr. Hao Van Nguyen, 29 years old, living with his family in Thanh Hung sub-hamlet, My Hung hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mr. Nguyen has congenital disability which forces him to use only his arms and hands to move around.  He supports his family by selling lottery tickets.