2017 - Well of Humanity Projects - Xây Giếng

Please click on the links below to see pictures of the wells needing sponsors, being built and completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những Giếng cần bảo trợ và Giếng xây xong.

Wells needing sponsors - Giếng cần bảo trợ
Family -Gia đình

Date Applied - Ngày xin

 

 

Wells being built - Giếng đang xây
Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
 

Completed Wells - Giếng xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
39 Phạm Văn Liêm The Baker and The Chu/Tran Family
38 Trần Văn Tặng The Baker and The Chu/Tran Family
37 Nguyễn Văn Phương Anonymous Donor
36 Phan Văn Nung Anonymous Donor
35 Trương Văn Thon Mai Khoi Chu and Minh Quan Sayn
34 Lê văn Sinh Anonymous Donor
33 Võ Thị Hồng In Memory of Minh Le
32 Huỳnh Thị Chum Anonymous Donor
31 Trần Văn Sa Anonymous Donor
30 Nguyễn Văn Toàn In Memory of MINH LE
29 Lê Văn Quốc Gia đình chị Mai Liêu và gia đinh anh Nhơn Phạm
28 Lê Văn Ngoa Anonymous Donor
27 Huỳnh Thị Thiệt Anonymous Donor
26 Nguyễn Văn Luyến Anonymous Donor
25 Võ Thị Thúy Kiều Anonymous Donor
24 Lê Văn Quyển Quang Lãng Richard Thụy Ngô
23 Phạm Văn Quyết Quang Lãng Richard Thụy Ngô
22 Bùi văn Cưng Quang Lãng Richard Thụy Ngô
21 Bùi Văn Khánh Quang Lãng Richard Thụy Ngô
20 Nguyễn Văn Lỉnh Quang Lãng Richard Thụy Ngô
19 Đặng Văn Mối Anonymous Donor
18 Giang Thị Nguyệt  In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
17 Bùi Văn Hùm  In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
16 Nguyễn Thị Thu Dân Anonymous Donor
15 Phan Văn Giảng Anonymous Donor
14 Nguyễn Thị Thay In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
13 Bùi Văn Ẩn Tùng Chế, Điệp Phạm, Đức,Thảo
12 Huỳnh Thị Lắm In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
11 Lê Thị Hồng In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
10 Phan Văn Luốc In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
9 Nguyễn Văn Dũng In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
8 Lê Thị Phỉ Anonymous Donor
7 Nguyễn Thị Hát, Nguyễn Thị Hiếu Washington Trình Nguyễn and Family
6 Phan Văn Trường Bạn Trần Ngọc Dũng
5 Bùi Thị Bích Value Pharmacy
4 Lưu Thị Linh Value Pharmacy
3 Trương Văn Vinh Bạn Hiếu Hữu Phạm
2 Nguyễn Văn Bé In Memoriam of Mr. Jerry Ohlert
1 Nguyễn Thị Phẩm Gia Đình Trưởng Trần Văn Khắc