2017 - Well of Humanity Projects - Xây Giếng

Please click on the links below to see pictures of the completed wells.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những Giếng xây xong.

Completed Wells - Giếng xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
39
Phạm Văn Liêm The Baker and The Chu/Tran Family
38
Trần Văn Tặng The Baker and The Chu/Tran Family
37
Nguyễn Văn Phương Anonymous Donor
36
Phan Văn Nung Anonymous Donor
35
Trương Văn Thon Mai Khoi Chu and Minh Quan Sayn
34
Lê văn Sinh Anonymous Donor
33
Võ Thị Hồng In Memory of Minh Le
32
Huỳnh Thị Chum Anonymous Donor
31
Trần Văn Sa Anonymous Donor
30
Nguyễn Văn Toàn In Memory of MINH LE
29
Lê Văn Quốc Gia đình chị Mai Liêu và gia đinh anh Nhơn Phạm
28
Lê Văn Ngoa Anonymous Donor
27
Huỳnh Thị Thiệt Anonymous Donor
26
Nguyễn Văn Luyến Anonymous Donor
25
Võ Thị Thúy Kiều Anonymous Donor
24
Lê Văn Quyển Quang Lãng Richard Thụy Ngô
23
Phạm Văn Quyết Quang Lãng Richard Thụy Ngô
22
Bùi văn Cưng Quang Lãng Richard Thụy Ngô
21
Bùi Văn Khánh Quang Lãng Richard Thụy Ngô
20
Nguyễn Văn Lỉnh Quang Lãng Richard Thụy Ngô
19
Đặng Văn Mối Anonymous Donor
18
Giang Thị Nguyệt  In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
17
Bùi Văn Hùm  In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
16
Nguyễn Thị Thu Dân Anonymous Donor
15
Phan Văn Giảng Anonymous Donor
14
Nguyễn Thị Thay In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
13
Bùi Văn Ẩn Tùng Chế, Điệp Phạm, Đức,Thảo
12
Huỳnh Thị Lắm In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
11
Lê Thị Hồng In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
10
Phan Văn Luốc In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
9
Nguyễn Văn Dũng In memory of Ông Bà Luyện Quang Đăng
8
Lê Thị Phỉ Anonymous Donor
7
Nguyễn Thị Hát, Nguyễn Thị Hiếu Washington Trình Nguyễn and Family
6
Phan Văn Trường Bạn Trần Ngọc Dũng
5
Bùi Thị Bích Value Pharmacy
4
Lưu Thị Linh Value Pharmacy
3
Trương Văn Vinh Bạn Hiếu Hữu Phạm
2
Nguyễn Văn Bé In Memoriam of Mr. Jerry Ohlert
1
Nguyễn Thị Phẩm Gia Đình Trưởng Trần Văn Khắc