Well of Humanity Project - Xây Giếng Tình Thương

 

Many people in the village have to hand carry water from the river, lake, or other people's wells to their home. Doing this on a daily basis has been painful for many elderly families and families with small children. In response to the need of these families, we started our Wells of Humanity project. We will be posting a waiting list of the families that are in need. Just like the House of Humanity program,  a sponsor chooses a family on the waiting list and provides full funding for the construction of a well. It costs $380 to build a typical well (and if donated by PayPal, it is $390).   It costs more to build a well in rocky terrain like in Central Vietnam. This program is done year-around whenever funding is available.

Có nhiều gia đình phải gánh nước từ sông, hồ, hoặc từ giếng của người khác về xài vì nhà họ không có giếng nước.  Nhiều gia đình có con nhỏ hoặc người già phải gánh nước mỗi ngày là một việc rất mệt nhọc.   Để giúp cải thiện cuộc sống của họ bớt khó khăn, chúng ta bắt đầu chương trình xây Giếng Tình Thương này. Chúng ta sẽ đăng lên những gia đình đang cần giếng.   Cũng giống như chương trình xây Nhà Tình Thương, các bạn bảo trợ chọn gia đình để tặng giếng và tài trợ tiền xây nguyên cái giếng. Hiện tại xây một cái giếng khoan  tốn $380 (và nếu tặng từ PayPal thì tốn  $390). Ở những vùng đất đá như miền Trung thì giá xây sẽ mắc hơn. Chương trình này được thực hiện quanh năm .

Please click on the links below to see the photos of the Well of Humanity project of each year.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình ảnh Xây Giếng Tình Thương của từng năm.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015