2015 - Build a well of humanity, Distribute rice and veggie meals

In Memoriam of Mrs Lê Thị Thông 

It is with the deepest sympathy that we extend our prayers to Mrs. Le Thi Thong's family for her passing.  We wish her the best as she embarks on the new journey to the land of Buddha. We will be forever grateful for her contributions to our organization.   She had been a silent sponsor, who had built many houses of humanity for the needy.  We are very honored  to carry a humanitarian project in her memory.  
In this project,  we helped build a well of humanity, distributed 115 bags of rice and  400 veggie meals to the needy.  The well was built for Mrs. Nguyen Thi Nhịn's family.  Mrs. Nguyen currently lives in An Thanh village in Thanh Phu district in Ben Tre county.  There are 5 people in her household: herself, her son, daughter-in-law  and 2 grandchildren.  They make a living by selling lottery tickets. They don't have consistent income and don't have a full meal every day.   Last year, we built for this family a house of humanity; however, there is no water source around so they have to carry water from far way.  Thus, this well makes their lives much easier.  This is also the first well of humanity that was built by our organization.
The rice was distributed to the needy families in Khau Bang village.   Each family got 20 kilos of rice.
Ngoc Linh temple lent  us a hand in preparing and distributing 400 veggie meals. The first 200 meals were distributed on the first of the month and the second 200 were on the 15th.   The elderly and the sickly also got their meals.    Everyone was very grateful and joined in to pray for Mrs. Le Thi Thong.
We would like to thank Mrs Le Thi Thong's family  for funding these projects.
Please scroll down to view the pictures of these projects:

2015 - Xây Giếng, Phát Gạo, Phát Cơm Chay

Hồi hướng công đức cho bà Lê Thị Thông

Bác Lê Thị Thông, một vị ân nhân của hội chúng ta vừa trở về cỏi Phật.  Thành kính phân ưu cùng gia đình bác Thông và xin cầu nguyện cho hương hồn bác sớm được siêu thăng tịnh độ.  Bác là một vị ân nhân trong thầm lặng.   Bao năm nay bác đã âm thầm giúp xây nhiều nhà tình thương cho những gia đình nghèo khó.   Chúng ta luôn biết ơn bác. Gia đình  của bác có nhã ý  làm một chương trình từ thiện để tưởng niệm bác.   Hội chúng ta rất vui được tiếp tay giu'p thực hiện công việc này như một lời cảm ơn với bác.
Chương trình từ thiện này gồm có xây 1 cái Giếng Tình Thương, phát 115 phần gạo, và phát 400 phần cơm chay.
Cái Giếng Tình Thương được xây cho nhà bà Nguyễn Thị Nhịn ở ấp An Thạnh xã An Thạnh (Bến Vinh) huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre.    Nhà bà có 5 người gồm có bà, các con của bà, và hai đứa cháu.   Cuộc sống rất vất vã  khó khăn.  Họ đi bán vé số đê? kiếm sống nên ngày đói, ngày no.   Họ vừa được hội chúng ta bảo trợ cho một căn nhà tình thương hồi năm ngoái.  Tuy nhiên chung quanh không có giếng nước.   Họ phải đi rất xa để gánh nước về.  Vì thế cái Giếng Tình Thương của chúng ta sẽ giúp cho gia đình họ đở vất vã hơn trong cuộc sống.   Đây cũng là cái giếng tình thương đầu tiên được xây  bởi hội chúng ta.
115 phần gạo được phát cho những gia đình trong sổ hộ nghèo ở xã Khâu Băng.  Mỗi gia đình được 20 ky'.
400 phần cơm chay  được Tịnh Xá Ngọc Linh_đứng ra phát dùm.   Chùa phát làm 2 đợt , đợt thứ nhất phát vào ngày mùng một  và đợt thứ hai phát vào ngày rằm.   Những người già, bệnh được chúng ta mang phần cơm đến tận nơi.
Những gia đình được nhận quà rất cảm kích và biết ơn và họ đã cùng nhau góp lời cầu nguyện cho bác.  
Xin cảm ơn  gia đình  của bác Lê Thị Thông đã tài trợ chương trình từ thiện này.

Mời các bạn vào xem hình ảnh phát quà và xây giếng ở các links dưới đây:

Phát Gạo ở Khâu Băng / Rice Distribution in Khau Bang Village

Xây Giếng Tình Thương / Built a Well of Humanity

Phát Cơm Chay / Veggie Meals Distribution at Tinh Xá Ngọc Linh

5/31/2015 -  Distributing food at Lang Tre temple (Đồng Nai county)
Lang Tre is a temple in Đồng Nai county.   It houses 270 people, mostly the youngsters and elderly who have no family or the sickly who have no where else to go.   The temple's main concern is having enough food to feed these 270  residents on a daily basis.   In this project, we have donated 1 ton of rice (1000 kg), 30 boxes of instant noodles, 72 bottles of soy sauce, 60 kg of sugar,  12 kg of mung beans, and 24 bottles of menthol oil.   This project was funded by the family of Mrs. Le Thi Thong.

5/31/2015  - Phát thực phẩm ở chùa Làng Tre (tỉnh Đồng Nai)
Làng Tre là một ngồi chùa trong tỉnh Đồng Nai.   Chùa này hiện có 270 người, phần đông là người già và trẻ em không nơi nương tựa , một số bị bệnh hay tật nguyền.    Họ cho biết thứ họ cần mỗi ngày là thực phẩm để nuôi 270 cư dân này.  Trong chuyến đi này chúng ta đã tặng cho chùa 1 tấn gạo (1000 k y lô), 30 thùng mì gói, 72 chai nước tương, 60 k y ' đường, 12 k y ' đậu xanh, và 24 chai dầu xanh.    Chương trình từ thiện này được bảo trợ bởi gia đình bà Lê Thị Thông.

Distribution pictures at Làng Tre Temple/Hình ảnh phát quà ở chùa Làng Tre

11/17/2015  Distributing new clothes for the poor  / Phát quần áo mới cho dân nghèo