Built a Well of Humanity - In Memoriam of Mrs Lê Thị Thông 

Xây Giếng Tình Thương - Hồi hướng công đức cho bà Lê Thị Thông

The well was built for Mrs. Nguyen Thi Nhịn's family.  Mrs. Nguyen currently lives in An Thanh village in Thanh Phu district in Ben Tre county.  There are 5 people in her household: herself, her son, daughter-in-law  and 2 grandchildren.  They make a living by selling lottery tickets. They don't have consistent income and don't have a full meal every day.   Last year, we built for this family a house of humanity; however, there is no water source around so they have to carry water from far way.  Thus, this well makes their lives much easier.  This is also the first well of humanity that was built by our organization.

Cái Giếng Tình Thương này được xây cho nhà bà Nguyễn Thị Nhịn ở ấp An Thạnh xã An Thạnh (Bến Vinh) huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre.    Nhà bà có 5 người gồm có bà, các con của bà, và hai đứa cháu.   Cuộc sống rất vất vã  khó khăn.  Họ đi bán vé số đê? kiếm sống nên ngày đói, ngày no.   Họ vừa được hội chúng ta bảo trợ cho một căn nhà tình thương hồi năm ngoái.  Tuy nhiên chung quanh không có giếng nước.   Họ phải đi rất xa để gánh nước về.  Vì thế cái Giếng Tình Thương của chúng ta sẽ giúp cho gia đình họ đở vất vã hơn trong cuộc sống.   Đây cũng là cái giếng tình thương đầu tiên được xây  bởi hội chúng ta.