2012 - Rice Distribution Projects

This is our 5th year anniversary—a long mile stone to have passed through.  For any business organization, perhaps this milestone represents a good solid standing, but for a nonprofit organization where there is no base income like us, it doesn’t have the same meaning.  We still need your continuing support to sustain the existence of every single project that we have.  

We would like to deeply thank you for your support for our Rice project this year.   We have been able to raise 12 tons of rice and helped 600 needy families.  Each got 20 kilos (about 44 lbs) of rice.    These families are very appreciative.  Some couldn’t hold their tears.  They have asked us to pass their heartfelt thanks to all of you--our dear sponsors,
Hieu Pham, Melissa Le, Trần Trinh Thy, John C. Paxin Jr.,  Patricia Paxin, Nguyen Mai Huong, Nguyen thi Van Anh (donation made in memory of the late Mr. Nguyen Manh Dan, known in Budda’s world as Tâm Thiện), Tiffany Thuy Le, Gloria Hopper / Hopper Real Estate, Apple Valley, Hong Ha Nguyen/ Girard Nail & Skincare Salon, La Jolla, Trung Minh Tran, Phuong Tran, Tran thi Thu Van, Hanh Pham & Long Tran, Henry Tran / All Nations Realty, Rancho Cucamonga, Nicole Nguyen, Mong Diep Le, Taming Lai /HomeLoan123, La Habra, One World Veggie Cuisine, West Covina,, Athena and Domique Nguyen, Susan Nguyen, Andy Huy Tran, Venner Oisee Kwan, Khanh Ngo, Quynh Nhu Nguyen, Vicky Nguyen & Hien Chu, Dana Huynh, Yvonne Gong,  Diane Wenlih Lin, Anh Hong Ly, Hang Nga Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Diane Hong Duc Pham, Hope Nguyen, Nhon Pham, Tim Baker, the Chu Family, and Ha Uyen Chi for giving them a the most meaningful gift of the New Year.

We wish you all have a very happy, healthy and prosperous new year.  Thank you very much for lending us your hands in this long hard road.  We are very grateful for your support and your trust.
We have distributed rice to the following villages in Ben Tre county, south Viet Nam, this year:
(Please click on village name to view the pictures of the distribution):

1. Thạnh Phong Village, (2 tons, 100 families)
2. Thạnh Phú Village, (1 ton, 50 families)
3. Thạnh Hải Village (2 tons, 100 families, distributed in 2 different towns)
4. Quoi Dien Village (1 ton, 50 families)
5. My An Village (1 ton,  50 families)
6. Giao Thanh Village (1 ton,  50 families)
7. Tan Phong Village (1 ton,  50 families)
8. Phuoc Hiep (1 ton,  50 families)
9. Binh Thanh (1 ton,  50 families)
10. Thap Ngu Dai Quang Temple (1 ton,  50 families)


2012 - Phát Gạo Tết

Chúng ta đã bước vào năm thứ 5—một quảng đuờng đi khá dài từ khởi điểm.  Với bất cứ một hãng làm kinh doanh nào thì có lẻ 5 năm đã đủ để tạo một chổ đứng khá vững chắc, nhưng với một hội từ thiện không có thu nhập căn bản như chúng ta thì 5 năm không có cùng ý nghĩa đó. Chúng ta vẫn cần đến sự giúp đở của các bạn để có thể tiếp tục những chương trình từ thiện.

Năm nay với sự đóng góp nhiệt tình của các bạn, chúng ta đã mua đuợc 12 tấn gạo và giúp cho 600 gia đình nghèo khó.  Giống như năm ngóai, mỗi gia đinh đuợc 20 ký lô (khỏang 44 pounds).   Có nhiều người không cầm đuợc dòng lệ mừng vui.  Họ gởi lời cám ơn chận thành đến các bạn
Hieu Pham, Melissa Le, Trần Trinh Thy, John C. Paxin Jr.,  Patricia Paxin, Nguyen Mai Huong, Nguyen thi Van Anh (hồi hướng công đức cho cụ ông Nguyễn Mạnh Dần, pháp danh Tâm Thiện), Tiffany Thuy Le, Gloria Hopper / Hopper Real Estate, Apple Valley, Hong Ha Nguyen/ Girard Nail & Skincare Salon, La Jolla, Trung Minh Tran, Phuong Tran, Tran thi Thu Van, Hanh Pham & Long Tran, Henry Tran / All Nations Realty, Rancho Cucamonga, Nicole Nguyen, Mong Diep Le, Taming Lai /HomeLoan123, La Habra, One World Veggie Cuisine, West Covina,, Athena and Domique Nguyen, Susan Nguyen, Andy Huy Tran, Venner Oisee Kwan, Khanh Ngo, Quynh Nhu Nguyen, Vicky Nguyen & Hien Chu, Dana Huynh, Yvonne Gong,  Diane Wenlih Lin, Anh Hong Ly, Hang Nga Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Diane Hong Duc Pham, Hope Nguyen, Nhon Pham, Tim Baker, the Chu Family, and Ha Uyen Chi  đã tặng cho họ một món quà vô cùng ý nghĩa trong mùa Xuân này.

Chúng tôi kính chúc các bạn một mùa Xuân mới thật an lành, hạnh phúc và xin cám ơn thật nhiều thân tình của các bạn trong 5 năm qua.  Sự ủng hộ và niềm tin của các bạn là động lực thúc đẩy chúng tôi có đủ nghị lực để tiếp tục làm những chương trình từ thiện này.

Năm nay chúng ta đã phát gạo cho 10 xã ở  tỉnh Bến Tre, miền nam Việt Nam.
Xin các bạn bấm vào tên của Xã để xem hình phát gạo của nơi đó.

1. Xã Thạnh Phong, ( 2 tấn, 100 gia đình)
2. Xã Thạnh Phú, (1 tấn, 50 gia đình)
3. Xã Thạnh Hải, (2 tấn, 100 gia đình,  phát ở 2 làng khác nhau)
4. Xã Quoi Dien, (1 tấn, 50 gia đình)
5. Xã My An, (1 tấn, 50 gia đình)
6. Xã Giao Thanh, (1 tấn, 50 gia đình)
7. Xã Tan Phong (1 tấn, 50 gia đình)
8. Phuoc Hiep, (1 tấn, 50 gia đình)
9. Xã Binh Thanh (1 tấn, 50 gia đình)
10. Thap Ngu Dai Quang Temple (1 tấn, 50 gia đình)