2017 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the complete houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
26 Trần Minh Hải Anonymous Donor
25 Nguyễn Thị Nga Quang Lãng Richard Thụy Ngô
24 Nguyễn Phước Hiền Đỗ Anh Thư
23 Lê Thị Tiến The Baker and The Chu/Tran Family
22 Võ Văn Quan Tammy Phạm, Tâm Hoàng, Lan Nguyễn, Huyền Lê, Kevin Nguyễn, Trang Nghiem
21 Lưu Văn Thật Rick Langlois
20 Lê Văn Công Stuart Tubis, MD
19 Trần Văn Xinh David Hughes, DDS
18 Trương Thị Ngọc Nữ Việt Kiểu Mỹ Ẩn Danh
17 Lê Thị Tới Em The Baker and The Chu/Tran Family
16 Nguyễn Văn Hai Anonymous Donor
15 Nguyễn Văn Lo Tâm Thiện Hiếu Hạnh
14 Giang Thị Nguyệt Gia Đình Ông Bà Nguyễn Văn Bảy
13 Trần Văn Nhàn Health Essentials, LLC
12 Nguyễn Thị Hiền Lâm Thuần Hương
11 Nguyễn Thị Nghĩa Cô Nguyễn Tâm
10 Đồng Thị Ba Ông Bà Lý Tấn Vọng và Ông Bà Nguyễn Đăng Giong
9 Phạm Thanh Vũ The Baker and The Chu/Tran Family
8 Nguyễn Quốc Lâm Value Pharmacy
7 Nguyễn Văn Lượng Lâm Thuần Hương
6 Lê Văn Chuột Joseph Quang Lê & Andrew Huy Trần
5 Nguyễn Thị Tắc Lâm Thuần Hương
4 Thạch Thị Lý Lùng The Baker and The Chu/Tran Family
3 Trần Thanh Sơn Đan Mai & Thảo Vân Phạm
2 Huỳnh Văn Triều Gia đình Bà Hồng Thị Nhơn
1 Trương Văn Thông In Memoriam of Mr. Vu Quoc Hung