2017 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the complete houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
26
Trần Minh Hải Anonymous Donor
25
Nguyễn Thị Nga Quang Lãng Richard Thụy Ngô
24
Nguyễn Phước Hiền Đỗ Anh Thư
23
Lê Thị Tiến The Baker and The Chu/Tran Family
22
Võ Văn Quan Tammy Phạm, Tâm Hoàng, Lan Nguyễn, Huyền Lê, Kevin Nguyễn, Trang Nghiem
21
Lưu Văn Thật Rick Langlois
20
Lê Văn Công Stuart Tubis, MD
19
Trần Văn Xinh David Hughes, DDS
18
Trương Thị Ngọc Nữ Việt Kiểu Mỹ Ẩn Danh
17
Lê Thị Tới Em The Baker and The Chu/Tran Family
16
Nguyễn Văn Hai Anonymous Donor
15
Nguyễn Văn Lo Tâm Thiện Hiếu Hạnh
14
Giang Thị Nguyệt Gia Đình Ông Bà Nguyễn Văn Bảy
13
Trần Văn Nhàn Health Essentials, LLC
12
Nguyễn Thị Hiền Lâm Thuần Hương
11
Nguyễn Thị Nghĩa Cô Nguyễn Tâm
10
Đồng Thị Ba Ông Bà Lý Tấn Vọng và Ông Bà Nguyễn Đăng Giong
9
Phạm Thanh Vũ The Baker and The Chu/Tran Family
8
Nguyễn Quốc Lâm Value Pharmacy
7
Nguyễn Văn Lượng Lâm Thuần Hương
6
Lê Văn Chuột Joseph Quang Lê & Andrew Huy Trần
5
Nguyễn Thị Tắc Lâm Thuần Hương
4
Thạch Thị Lý Lùng The Baker and The Chu/Tran Family
3
Trần Thanh Sơn Đan Mai & Thảo Vân Phạm
2
Huỳnh Văn Triều Gia đình Bà Hồng Thị Nhơn
1
Trương Văn Thông In Memoriam of Mr. Vu Quoc Hung