2015 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
Trần Điền Duyên The Baker and The Chu/Tran Family
Nguyễn Thị Đây Nhóm Ấn Tống Kinh Địa Tạng
Nguyễn Trường Đua Lam Thuan Huong
Trần Văn Tâm In Memoriam of Mrs Kim-Hai Chu Carlson
Nguyễn Thanh Xuân Lam Thuan Huong
Lê Văn Cho Lam Thuan Huong
Huỳnh Thị Nhanh Gia Đình Huỳnh & Lê
Mai Thành Tấn Xuan-Son Sonia
Đặng Văn Đua Anonymous Donor - Alhambra
Phạm Thị Loan Bùi Đắc Hoan, MD
Huỳnh Thị Nhỏ Quang Lãng, Richard Thụy Ngô
Nguyễn Văn Lượng Nhóm Bạn Hảo Tâm Hải Ngoại
Lê Văn Liêm Chu Mai-Khoi and Sayn Minh-Quan
Trần Văn Dễ In memoriam of Mrs. Phạm Thị Hà
Huỳnh Thị Tuyết Bà Lê Thị Thông
Nguyễn Văn Ánh Ông Bà Lý Tấn Vọng
Nguyễn Văn Liêm The Baker and The Chu/Tran Family
Võ Tấn Đức The Baker and The Chu/Tran Family
Mai Thị Chi Michael, Vivian, Henry and Kristine Phạm
Cao Văn Nhựt The Baker and The Chu/Tran Family
Trần Văn Chiến Bà Lê Thị Thông
Gia Đình Vasquez/Roberts