2015 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
22
Trần Điền Duyên The Baker and The Chu/Tran Family
21
Nguyễn Thị Đây Nhóm Ấn Tống Kinh Địa Tạng
20
Nguyễn Trường Đua Lam Thuan Huong
19
Trần Văn Tâm In Memoriam of Mrs Kim-Hai Chu Carlson
18
Nguyễn Thanh Xuân Lam Thuan Huong
17
Lê Văn Cho Lam Thuan Huong
16
Huỳnh Thị Nhanh Gia Đình Huỳnh & Lê
15
Mai Thành Tấn Xuan-Son Sonia
14
Đặng Văn Đua Anonymous Donor - Alhambra
13
Phạm Thị Loan Bùi Đắc Hoan, MD
12
Huỳnh Thị Nhỏ Quang Lãng, Richard Thụy Ngô
11
Nguyễn Văn Lượng Nhóm Bạn Hảo Tâm Hải Ngoại
10
Lê Văn Liêm Chu Mai-Khoi and Sayn Minh-Quan
9
Trần Văn Dễ In memoriam of Mrs. Phạm Thị Hà
8
Huỳnh Thị Tuyết Bà Lê Thị Thông
7
Nguyễn Văn Ánh Ông Bà Lý Tấn Vọng
6
Nguyễn Văn Liêm The Baker and The Chu/Tran Family
5
Võ Tấn Đức The Baker and The Chu/Tran Family
4
Mai Thị Chi Michael, Vivian, Henry and Kristine Phạm
3
Cao Văn Nhựt The Baker and The Chu/Tran Family
2
Trần Văn Chiến Bà Lê Thị Thông
1
Gia Đình Vasquez/Roberts