2011 - Housing Project - Pham Van Binh

Sponsored by friends and relatives of Luu Anh Kiet.

Pham Van Binh: 30 years old, lives on Con Chim island, village of Thanh Phong.  Has a wife and a 3 year old child who is blind in one eye since birth.  He works as a servant and digs up mussels during low tide; however, because many people have done the same thing, there are days when he doesn’t find any.  Work as a servant is hard to find, and there are days that he has no food to bring home.  His hut fell over once already and the neighbors helped to re-build a temporary shelter using whatever used supplies they had.   The old materials are rotted and the roof has holes in it. 

2011 - Xây Nhà - Phạm Văn Bình

Bảo trợ bởi Các thân hữu và cảm tình viên của Kiệt.

Phạm Văn Bình, 30t chưa có số nhà,  ở Cồn Chim,  Xã Thạnh Phong. có  vợ và 1 con nhỏ 3 tuổi, có tật bẩm sinh bị mù 1 mắt từ nhỏ.  Nhà không ruộng đất,  hàng ngày ai thuê gì làm nấy, đêm đến đi xoi ba khía  hay đào chem chép ở ngoài rừng khi nước cạn để bán để kiếm sống nhưng thu nhập không ổn định vì nhiều gia đình cũng đi soi ba khía và chem chép nên không còn bắt được bao nhiêu.  Và có đêm không bắt được con nào.  Việc làm ban ngày thì có ngày cũng không ai mướn làm gì nên cuộc sống ngày đói, ngày no.  

Nhà đã sập 1 lần và được chòm xóm thương giúp lấy lá cũ từ nhà sập dựng đỡ lên cái nhà này để ở tạm, nhưng vì lá quá cũ nên bị dòn và bị dột, cột kèo cũng cũ nên đã bị mục hết.   

House being built - Nhà đang xây

Nhà xây xong - House completed