Bridge Project / Xây CầuIn the countryside, there are still monkey bridges--bridges with only a single pillar or a narrow plank to cross the river. The Vietnamese government also sponsors to build many bridges, but often the bridges chosen are those that connect large provinces and have large population. As for the small bridges in remote areas like the Island Villages, the chance of getting help is very slim. We choose to build these small bridges because people in remote areas are very poor. Without help, these people will never be able to build them.   The price of a bridge usually depends on the length, width and load capacity.  Volunteer architects will help us make a Plot Plan with the sizes we require and give us an estimate of cost.  If decided to build, we will start raising fund until we have enough to build.

Ở vùng quê vẫn còn tồn tại những cây cầu khỉ--là những cây cầu chỉ có một cái cột hay 1 tấm ván thật hẹp để bước qua bên kia sông.   Nhà nước Viet Nam cũng tài trợ để xây rất nhiều cầu ,nhưng  thường những cây cầu được chọn là cầu lớn, cầu nối liền các tỉnh hay các xã lớn, và có số lương dân cư qua rất đông. Còn những cây cầu nhỏ ở vùng sâu vùng xa như Xứ Cồn và số dân cư qua lại cũng không đông lắm thì cơ hội được giúp hầu như rất mong manh. Chúng ta chọn xây những cầu nhỏ này vì dân ở vùng sâu vùng xa như Xứ Cồn rất là nghèo, nếu không được giúp đỡ thì những người dân này sẽ không bao giờ xây nổi.   Giá một cây cầu thường là tùy theo chiều dài, chiều rộng và tải trọng. Những kiến trúc sư thiện nguyện sẽ giúp chúng ta làm bảng vẽ với những kích thước chúng ta yêu cầu và giá cả ghi rõ trong từng mục. Khi quyết định xây, chúng ta sẽ cầm bảng vẽ đi tìm nhà thầu và tìm ân nhân bảo trợ. Chúng ta sẽ bắt đầu quyên cho tới khi có đủ tiền xây.

Please click on the links below to view the bridges needing sponsors, being built and completed:
Xin bấm vào từng đề mục dưới đây để xem hình ảnh những cây cầu đang xin, cầu đang xây và cầu xây xong:

Bridges on the waiting list - Cầu đang xin
Name
Date Applied /Description- Ngày xin /Chi tiết
 
   

 

 

 

Bridges being built - Cầu đang xây
Name
Starting date -Description/ Ngày Bắt Đầu Xây - Chi tiết
 
 

 

 


Completed Bridges - Cầu xây xong
Name
Starting Date - Completion date - Description / Ngày Bắt Đầu Xây - Ngày xây xong - Chi tiết
3
Bridge / Cầu Miễu 02/15/22 - 07/01/2022 - Length 21.25m, Width 3m, Capacity 2.5 tons
2
Bridge / Cầu An Hòa 02/01/22 -05/04/22 - Length 22m, Width 3m, Capacity 2.5 tons
1
Bridge / Cầu Mương Đước  03/23/21 - 10/24/2021 - Length 30m, Width 2.5m, Capacity 1.5 tons