2021 - Xây Cầu Xẻo Đước

The people use footbridges, Cau Xeo Duoc, to cross over the river and is very cumbersome. A proposed to build a new bride costs $180 million ($7800USD); it will be 23m long by 2m wide. The new bride will allow 30 families (120 people) to use. The new bridge, Xeo Duoc, is located in Con Diep hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre province.

Cầu Xẻo Đước nằm ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Cầu có chiều dài 23m và dự kiến làm 2m ngang với tổng số tiền khoảng 180 triệu (7800$) hàng ngày phục vụ cho khoảng 30 gia đình dận cư qua lai (120 người). Hiện tại là cầu khỉ nên bà con qua lại rất khó khăn.

 

Update 3/23/21 / Cập nhật thông tin 3/23/21

The blue print of this bridge has been completed.  Please scroll down to view.   The width of the bridge has been increased to 2.5 meters to allow for a small car to go through so when people who are sick and cannot sit on a moped, can take a car to get through.   This is the summary: the length of this bridge is 30 meters, width is 2.5 meters, weight can carry is 1.5 tons (average weight of a small car is 1.2 tons), and the estimated cost is 242,170,000 VN dong (about 10,530 US dollars).   The details of the costs are explained in the blue prints' pictures.  We have begun construction on this project.

Bãng vẽ của cây cầu Xẻo Đước đã được làm xong.  Chúng ta đã quyết định làm cầu rộng ra 2.5 mét để cho xe bốn bánh nhỏ có thể chạy qua, lỡ khi bà con có bệnh không ngồi được thì cũng tiện để chở qua cầu.  Đây là tóm tắt:  chiều dài 30 mét, chiều rộng 2.5 mét, chở được sức nặng 1.5 tấn ( trọng lượng trung bình của 1 chiếc xe nhỏ 4 bánh là 1.2 tấn).  Ước lượng số tiền xây là 242,178,000 đồng (about 10,530 US dollars).   Chi tiết của số tiền này được kê khai  trong bãng vẽ dưới đây, mời các bạn kéo xuống để xem.  Chúng ta đã bắt đầu thi công.