2020 - Xây Cầu Xẻo Đước

The people use footbridges, Cau Xeo Duoc, to cross over the river and is very cumbersome. A proposed to build a new bride costs $180 million ($7800USD); it will be 23m long by 2m wide. The new bride will allow 30 families (120 people) to use. The new bridge, Xeo Duoc, is located in Con Diep hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre province.

Cầu Xẻo Đước nằm ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Cầu có chiều dài 23m và dự kiến làm 2m ngang với tổng số tiền khoảng 180 triệu (7800$) hàng ngày phục vụ cho khoảng 30 gia đình dận cư qua lai (120 người). Hiện tại là cầu khỉ nên bà con qua lại rất khó khăn.