2021 - Xây Cầu Xẻo Đước/Mương Đước

In the countryside, there are still monkey bridges--bridges with only a single pillar or a narrow plank to cross the river. The Vietnamese government also sponsors to build many bridges, but often the bridges chosen are those that connect large provinces and have large population. As for the small bridges in remote areas like the Island Villages, the chance of getting help is very slim. We choose to build these small bridges because people in remote areas are very poor. Without help, these people will never be able to build them. The first bridge we built is the Muong Duoc bridge in Con Diep village in Thanh Phong commune, Thanh Phu District, Ben Tre Province. Currently, it is a monkey bridge, so it is difficult and unsafe to cross. Currently there is a community of 30 families passing through this bridge daily (estimated about 120 people). When completed, the bridge will have a new length of 30 meters, a width of 2.5 meters, and a capacity of 1.5 tons. Our sincere thanks to the following benefactors who helped build this bridge:
Nhơn, Bích Hợp, Hồng Đức Pham, Hieu Pham, Tiffany Thủy Lê, Phượng Trần, Anonymous Donor, Phong677, Trang Nghiem, Nguyen Thi Binh, Amy Chau, Tâm and Thuy Vi Pham,Tam Hoang & Phuong Nguyen, Dr. Barry Steinmetz,  Kevin Nguyen, Hong Ha Nguyen, Vo Van Tho & Vo Phuc Nam, Gia đình Hạnh & Long Trần, Bui Phuong Anh, Chi Q Nguyen, Cathy Rha, Nguyen Thuy Hue, Thomas and Hau Nguyen, Lê Hồng Phong, Trần Trinh Thy, Fidelity Charitable, hồi hướng công đức cho ông bà Lê Tấn Hòa, hồi hướng công đức cho anh Chu Cao Đàm, hồi hướng công đức cho ông Nguyễn Quang Trung, hồi hướng công đức cho ông Trần Thanh Long,  hồi hướng công đức cho ông Phạm Hữu Tây và bà Lê Thị Thao, hồi hướng công đức cho bà Nguyễn Thị Bao,  hướng công đức  cho cô Nguyễn Thị Kim Phượng, hồi hướng công đức cho ông Robert Beleson, và hồi hướng công đức cho anh Dominic Michael Pham

 

Ở vùng quê vẫn còn tồn tại những cây cầu khỉ--là những cây cầu chỉ có một cái cột hay 1 tấm ván thật
hẹp để bước qua bên kia sông.   Nhà nước Viet Nam cũng tài trợ để xây rất nhiều cầu ,nhưng  thường những cây cầu được chọn là cầu lớn, cầu nối liền các tỉnh hay các xã lớn, và có số lương dân cư qua rất đông.  Còn những cây cầu nhỏ ở vùng sâu vùng xa như Xứ Cồn và số dân cư qua lại cũng không đông lắm thì cơ hội được giúp hầu như rất mong manh.    Chúng ta chọn xây những cầu nhỏ này vì dân ở vùng sâu vùng xa như Xứ Cồn rất là nghèo, nếu không được giúp đỡ thì những người dân này sẽ không bao giờ xây nổi.  

Cây cầu đầu tiên chúng ta xây là cầu Mương Đước ở Cồn Điệp thuộc Xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.   Hiện tại là cầu khỉ nên bà con qua lại rất khó khăn.   Hàng ngày có khoảng 30 gia đình dận cư qua lai ( ước lượng chừng 120 người).   Khi hoàn thành, cầu sẽ có chiều dài mới là 30 mét, chiều rộng 2.5 mét, và tải trọng là 1.5 tấn.  Xin chân thành cảm ơn các vị ân nhân sau đây đã giúp xây cái cầu này:
Nhơn, Bích Hợp, Hồng Đức Pham, Hieu Pham, Tiffany Thủy Lê, Phượng Trần, Anonymous Donor, Phong677, Trang Nghiem, Nguyen Thi Binh, Amy Chau, Tâm and Thuy Vi Pham,Tam Hoang & Phuong Nguyen, Dr. Barry Steinmetz,  Kevin Nguyen, Hong Ha Nguyen, Vo Van Tho & Vo Phuc Nam, Gia đình Hạnh & Long Trần, Bui Phuong Anh, Chi Q Nguyen, Cathy Rha, Nguyen Thuy Hue, Thomas and Hau Nguyen, Lê Hồng Phong, Trần Trinh Thy, Fidelity Charitable, hồi hướng công đức cho ông bà Lê Tấn Hòa, hồi hướng công đức cho anh Chu Cao Đàm, hồi hướng công đức cho ông Nguyễn Quang Trung, hồi hướng công đức cho ông Trần Thanh Long,  hồi hướng công đức cho ông Phạm Hữu Tây và bà Lê Thị Thao, hồi hướng công đức cho bà Nguyễn Thị Bao,  hướng công đức  cho cô Nguyễn Thị Kim Phượng, hồi hướng công đức cho ông Robert Beleson, và hồi hướng công đức cho anh Dominic Michael Pham.

 

 

Update 3/23/21 / Cập nhật thông tin 3/23/21

The blue print of this bridge has been completed.  Please scroll down to view.   The width of the bridge has been increased to 2.5 meters to allow for a small car to go through so when people who are sick and cannot sit on a moped, can take a car to get through.   This is the summary: the length of this bridge is 30 meters, width is 2.5 meters, weight can carry is 1.5 tons (average weight of a small car is 1.2 tons), and the estimated cost is 242,170,000 VN dong (about 10,530 US dollars).   The details of the costs are explained in the blue prints' pictures.  We have begun construction on this project.

Bãng vẽ của cây cầu Xẻo Đước đã được làm xong.  Chúng ta đã quyết định làm cầu rộng ra 2.5 mét để cho xe bốn bánh nhỏ có thể chạy qua, lỡ khi bà con có bệnh không ngồi được thì cũng tiện để chở qua cầu.  Đây là tóm tắt:  chiều dài 30 mét, chiều rộng 2.5 mét, chở được sức nặng 1.5 tấn ( trọng lượng trung bình của 1 chiếc xe nhỏ 4 bánh là 1.2 tấn).  Ước lượng số tiền xây là 242,178,000 đồng (about 10,530 US dollars).   Chi tiết của số tiền này được kê khai  trong bãng vẽ dưới đây, mời các bạn kéo xuống để xem.  Chúng ta đã bắt đầu thi công.

 

Hình xây cầu: từ quá trình mỗi ngày chờ nước ròng để đổ trụ cho tới hôm nay.  Từ nay tiến độ xây sẽ nhanh hơn vì không cần chờ nước ròng nữa
Bridge’s construction progress:
Below are the pictures of the bridge being built.  The first picture shows the river when the water recedes.  When building the pillars, we had to wait for the water to completely recedes.  The water doesn’t completely recede every day, thus this building stage took a long time to complete.  Now we are done with the pillars, so things will be moving a long faster.

Below are 2 videos sharing more details of the progress of the construction of this bridge:
Đây là 2 videos chia xẽ thêm về quá trình xây cầu Muong Đuoc:

Video 1

Video 2

Update July 4th, 2021:

The bridge’s deck is being built
Đang xây mặt cầu

Update 07/15/21:

Below are the updated pictures with the deck completed.  The inspector was on the bridge and was checking the technicalities before signing off to the next phase.  What’s left to be done is the bridge’s handrails and connection to both ends of the road.   The workers are building the name plaque now, we should have pictures next week.
Cập Nhật 7/15/21:
Dưới đây là hình mặt cầu đã được xây xong. Trong hình chúng ta thấy kiểm soát viên đang kiểm tra trước khi cho phép xây tiếp.  Nhìn chung cầu đã xây gần xong rồi, việc còn lại là xây lan can và đỗ xi măng để nối liền cầu và hai bên đường.  Thợ cũng đang xây cái bảng tên của các ân nhân bảo trợ, tuần sau update sẽ có hình.

10/24/21 Update:  The bridge has been completed.

The bridge has been completed. The village people are extremely happy, and have started using it. Some stated they couldn’t believe they can see a bridge of this magnitude built in their village in this life, they thought it would not happen until their children or grandchildren’s lives.   Some stated they are so happy like winning a lottery, and that they used to worry when their schoolchildren cross the monkey bridge every day, they worry that the children might fall down the river.  The village leaders will move a flea market from Con Huou village to this area, and they will build a road big enough for a car to cross into town.  As for us, the last job to be done here is to strengthen both ends of the bridge connecting to land.  Right now we just filled them with dirt.  Next week, we will cover with gravels. 

10/24/21 Cập nhật thông tin:  Cầu đã xây xong

Cầu Mương Đước đà được xây xong.   Dân chúng đã bắt đầu dùng cầu và đi laị được rồi.  Dân làng rất là mừng vui, các cụ nói không ngờ được  nhìn thấy cây cầu xây trong thôn ở kiếp này, tưởng là tới đời con, cháu họa may mới có được , người thì nói vui mừng như trúng số vì từ dây không phải lo khi các con họ đi bộ mỗi ngày qua cây cầu khỉ, họ cứ sợ các cháu bị té xuống sông.   Làng xã  sẽ cho dời chợ Cồn Hươu về đây nên mai mốt nơi này sẽ sầm uất và tấp nập dân cư vì phương tiện giao thông đã có .  Họ dự trù sẽ làm một cái đường nhựa chạy dài vào thôn đê cho xe 4 bánh chạy được.  Riêng chúng ta thì chỉ còn một việc nừa là đổ đá hoặc tráng nhựa cho 2 bên khúc đường nối liền với cây cầu nữa thôi .  Hiện tại đang đổ đất đỏ, chờ đất dẻ lại sẽ làm tiếp.

11/11/21 Update:

Below are the pictures of the completed bridge.  The cement path that connects both sides of the bride to main land is 10 meters long on each side.  There is a thank-you plaque on each end that has the name of the sponsors of this bridge.

11/11/21 Cập nhật thông tin:

Dưới đây là hình cây cầu đã hoàn tất.   Hai bên đầu cầu đã được đổ xi măng dài 10 mét mỗi bên để cho đi được dễ dàng.   Mỗi bên đầu cầu có 1 tấm bảng tri ân các ân nhân bảo trợ.