2022 - Building Bridge Cầu Miễu

Cau Mieu Bridge is located in Xóm Chùa village also known as Bồn Bồn, Thanh Phong commune, Thanh Phu district, Ben Tre province.  The bridge is about 21m long, currently a monkey bridge, with only a dry tree trunk crossing the river. Although it is unsafe, every day more than 100 people in Xóm Chùa hamlet cross this bridge because it's very far to take a detour.  If rebuilt, it will be very convenient for the villagers, especially those who need to carry stuff every day to work and also a big relief for children who need to cross the bridge to go to school.   People here have been asking the village to rebuild this bridge for many years, but they have not been able to because there is no funding.  
The bridge we plan to build for them will be 21.25 meters long, 3 meters wide, with a load of 2.5 tons, enough to handle four-wheeled vehicles.  After the bridge is done, we also build the connecting path-- an additional 10 meters of concrete--extending the two sides of the bridge to the road surface so that people can easily step on the bridge.
Our sincere thanks to the following sponsors who helped build this bridge:
Linda La,Tommy Hiếu Lê, Jason Nghĩa Lê, Jessica Linh Lê, Jimmy Đặng, Lani Vo, Bảo from Trust Tile, Trang Lam, ông bà Đỗ Hữu Trí, Trang Nghiem, Le Mong Diep, Thủy Lê, Phượng Trần, Kevin Nguyen, One Veg World, Hoa Hồng, EDD 019 MGMT, G/Đ Nguyễn T Bình, Athena, Dominic & Trina Nguyen, Jackie, JoAnn, Jason, Jesse & Trình Nguyen, Tam & Thuyvi Pham, Cody Noh, Peter & Kelvin Trần, G/Đ Bác Năm: Phước, Xuân Hoa, Thọ, Scott, Hạnh, Long, Linda, Jimmy, Nancy, Johnny, Florenzo,
Hiền, Joseph, Lành, Tánh, Michelle, Thảo, Andy, Mazamir, Hiếu, Nhơn, Bích Hợp, Hồng Đức, Nghĩa, Đạt Minh Tâm, Thiện, Hiếu, Hạnh, Phúc, Kazue, Emiko, Dori, Lộc, Chantelle, Alex & Ben.  Và hồi hướng công đức cho quý hương linh: anh Dominic Michael Pham, anh Chu Cao Đàm, ông Nguyễn Quang Trung, cô Nguyễn Kim Phượng, ông Phạm Hữu Tây, bà Lê Thị Thao, bà Nguyễn Thị Bao, cô Nguyễn Thị Sương, và ông Lê Hữu Hạnh

2022 - Xây Cầu Miễu

Cầu Miểu nằm ở xóm Chùa còn được gọi là làng Bồn Bồn, xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Cầu dài khoảng 21m, hiện tại là cây cầu khỉ, chỉ có một thân cây khô trơ vơ bắt ngang sông mà thôi. Dù không có an toàn, nhưng mỗi ngày có hơn 100 người trong xóm Chùa qua lại cây cầu này vì nếu đi đường vòng thì rất xa. Nếu được xây lại thì rất thuận tiện cho bà con nhất là những ai cần khuân vác đồ và các em học sinh qua lại dễ dàng để đi học. Người dân ở đây đã xin làng xã cho xây lại cây cầu này nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa được vì không có nguồn tài trợ.   
Cây cầu chúng ta dự định xây xong sẽ dài 21.25 mét, rộng 3 mét, tải trọng 2.5 tấn, đủ sức nặng để sau này xe bốn bánh có thể đi qua. Sau khi xây cầu xong sẽ đổ thêm 10 mét xi măng mỗi bên nối dài hai bên đầu cầu ra mặt đường để mọi người bước lên cầu được dễ dàng.   

Xin chân thành cảm ơn các vị ân nhân sau đây đã giúp xây lại cầu Miễu này:
Linda La,Tommy Hiếu Lê, Jason Nghĩa Lê, Jessica Linh Lê, Jimmy Đặng, Lani Vo, Bảo from Trust Tile, Trang Lam, ông bà Đỗ Hữu Trí, Trang Nghiem, Le Mong Diep, Thủy Lê, Phượng Trần, Kevin Nguyen, One Veg World, Hoa Hồng, EDD 019 MGMT, G/Đ Nguyễn T Bình, Athena, Dominic & Trina Nguyen, Jackie, JoAnn, Jason, Jesse & Trình Nguyen, Tam & Thuyvi Pham, Cody Noh, Peter & Kelvin Trần, G/Đ Bác Năm: Phước, Xuân Hoa, Thọ, Scott, Hạnh, Long, Linda, Jimmy, Nancy, Johnny, Florenzo,
Hiền, Joseph, Lành, Tánh, Michelle, Thảo, Andy, Mazamir, Hiếu, Nhơn, Bích Hợp, Hồng Đức, Nghĩa, Đạt Minh Tâm, Thiện, Hiếu, Hạnh, Phúc, Kazue, Emiko, Dori, Lộc, Chantelle, Alex & Ben.  Và hồi hướng công đức cho quý hương linh: anh Dominic Michael Pham, anh Chu Cao Đàm, ông Nguyễn Quang Trung, cô Nguyễn Kim Phượng, ông Phạm Hữu Tây, bà Lê Thị Thao, bà Nguyễn Thị Bao, cô Nguyễn Thị Sương, và ông Lê Hữu Hạnh

 

Please click on the following link to view the Plot Plan of the bridge: Xin mời các bạn bấm vào link dưới đây để xem chi tiết bản vẽ của cầu Mieu:

Plot Plan of Cầu Miễu / Bãn vẽ cầu Miễu

4/22/22 Below are the pictures of Cau Mieu as it is being built: 4/22/22 Dưới đây là hình ảnh đang xây của cầu Miễu:

5/18/22 Update: 

We are halfway done with Cau Miễu. Today we are done embedding the steels and ready to pour the concrete making the deck's surface.   Below are the pictures of the work. Estimated completion date is mid-June. 

5/18/22 

Dưới đây là hình ảnh của lòng cầu đang được xây. Hôm nay chúng ta đã làm xong cốt sắt và đang đổ xi măng cho lòng cầu.  Chúng ta đã xong  nữa đoạn đường và cầu sẽ được hoàn tất vào khoảng giữa tháng 6.

6/29/22 Update:

We are just done with building 10-meter connecting pathway from cầu Miểu to the main road.  What remains to be done is just the installation of the name post. Below are the updated pictures:

6/29/22 

Chúng ta vừa xây xong 10 mét xi măng nối dài từ cây cầu Miễu tới thông lộ .  Đến hôm nay thì coi như đã xong hết chỉ còn xây trụ bảng tên ân nhân nữa mà thôi.  Dươ'i đây là cập nhật hình ảnh đang xây cầu Miễu:

 

7/1/22:  Cau Mieu has been completed.  The city's inspection was also completed.  We had a grand opening on 7/1/22 which was last night in VN.
Everyone was extremely happy and grateful and sending thanks to sponsors.  We did ask a rental company to drive a 7-seat car passing on the bridge to test the bridge's capacity.  The test was successfully done.   We didn't have a chance to do this test for the Muong Duoc and An Hoa bridges due to not enough space for the car to turn around on the other end of these 2 bridges.
Thank you everyone for lending a hand to build this bridge.  Hopefully one day when you have the opportunity to pass by this area of Vietnam, you will feel warm when looking at the bridge that you built yourself and looking up at the benefactor's name and see your name or relatives' names in it, you will feel a little attached to this land---the land that once upon a time was yours or your relatives' homeland.
7/1/22:
Chúng ta đã xây xong cầu Miễu. Ban nghiệm thu của xã cũng đã làm xong xét nghiệm chất lượng và an toàn của cầu.  Lễ khánh thành cầu Miễu đã được làm tối hôm qua tức 7/1/22 ở VN.
Dân làng rất vui mừng và rất biết ơn và gởi lời cám ơn đến các ân nhân bảo trợ.   Chúng ta đã nhờ một hãng mướn xe giúp khảo nghiệm tải trọng bằng cách lái chiếc xe 7 chổ qua cầu, và xe đã qua cầu an toàn.  Hai cây cầu trước, Mương Đước và An Hòa, chúng ta không có cơ hội làm khảo nghiệm này vì không có chổ đủ rộng cho xe quay ngược đầu lại ở bên kia đầu cầu của hai cầu cầu kia.

Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã bảo trợ cây cầu Miễu này.  Mong rằng một ngày nào đó khi các bạn có dịp đi ngang vùng quê hương này, sẽ thấy ấm lòng khi nhìn cây cầu do chính các bạn xây và nhìn lên bảng tên ân nhân thấy tên mình hay người thân trong đó sẽ cảm được một chút gì gắn bó với mảnh đất đã từng là quê hương của bạn hay của người thân.