2016 - Special projects - Tặng quà cho 100 người nghèo tại TX Ngọc Định, Vĩnh Châu, Sóc Trăng  

ngày 16/08/2016