2016 - Special projects -Tặng quà cho HS nghèo tại trường tiểu học 3, phường2, Vĩnh Châu, Soc Trăng   

16/08/2016