2013 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
22
Huỳnh Thị Nguyệt Ông Bà Lý Tấn Vọng
21
Trần Thanh Tân The Baker and The Chu Family
20
Bùi Văn Bảo Gia Đình H.N.K.R.M.
19
Vo Van Bien The Baker and The Chu Family
18
Tạ Thị Nụ Mrs. Honey Baker
17
Nguyễn Văn Thắng Dr. JOCHEN HANS MÜLLER
16
Nguyễn Thanh Trường Lương Việt Quốc, Ph D
15
Nguyễn Thanh Lâm Gia Đình K.R.M.H.N.
14
Nguyễn Tuấn An Gia Đình K.R.M.
13
Bùi Văn Vui Mộng Diệp Lê
12
Nguyễn Văn Tửng Diana Hong Duc Pham
11
Nguyễn Văn Cuộc Ông Bà Lý Tấn Vọng
10
Nguyễn Văn Thức In memoriam of Ms. Phạm Thị Hà
9
Nguyễn Văn Tán The Baker and The Chu Family
8
Nguyễn Thị Bền The Baker and The Chu Family
7
Âu Thị Châu Gia Đình Bùi Đắc Hùm
6
Nguyễn Thị Mót Diana Hong Duc Pham
5
Phan Thị Toi In memoriam of Mrs. Truong Thi Bich Le
4
Phạm Văn Hiệp Nam-Phuong Le
3
Võ Văn Hậu Nguyễn Thị Hằng Nga
2
Phan Thị Nhanh Diễm-Uyên Ngô, Pharm D
1

Lê Thị Loan

Kimberlee Chhun