2013 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
Huỳnh Thị Nguyệt Ông Bà Lý Tấn Vọng
Trần Thanh Tân The Baker and The Chu Family
Bùi Văn Bảo Gia Đình H.N.K.R.M.
Vo Van Bien The Baker and The Chu Family
Tạ Thị Nụ Mrs. Honey Baker
Nguyễn Văn Thắng Dr. JOCHEN HANS MÜLLER
Nguyễn Thanh Trường Lương Việt Quốc, Ph D
Nguyễn Thanh Lâm Gia Đình K.R.M.H.N.
Nguyễn Tuấn An Gia Đình K.R.M.
Bùi Văn Vui Mộng Diệp Lê
Nguyễn Văn Tửng Diana Hong Duc Pham
Nguyễn Văn Cuộc Ông Bà Lý Tấn Vọng
Nguyễn Văn Thức In memoriam of Ms. Phạm Thị Hà
Nguyễn Văn Tán The Baker and The Chu Family
Nguyễn Thị Bền The Baker and The Chu Family
Âu Thị Châu Gia Đình Bùi Đắc Hùm
Nguyễn Thị Mót Diana Hong Duc Pham
Phan Thị Toi In memoriam of Mrs. Truong Thi Bich Le
Phạm Văn Hiệp Nam-Phuong Le
Võ Văn Hậu Nguyễn Thị Hằng Nga
Phan Thị Nhanh Diễm-Uyên Ngô, Pharm D

Lê Thị Loan

Kimberlee Chhun