2012 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong

Family- Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

Trà Văn Đá Ân Nhân Ẩn Danh
Tran Van Tan Hai bạn Ngô Tứ Khanh & Trần Trinh Thy
Phan Hoàng Liên Lâm Thuần Hương
Khấu Vĩnh Phú Mr. and Mrs. John C. Paxin Jr.
Lê Văn Thảo Mrs. Le Thi Thao's Memorial Fund
Trương Văn Long Mrs. Le Thi Thao's Memorial Fund
Le Van Tien Mr. and Mrs. Ly Tan Vong
Lê Thị Rế Baker and Chu Family
Nguyễn Thị Thanh Vân Ms. Chu Chinh Tam
Nguyễn Thị Thu Nga Baker and Chu Family
Tran Van Nhanh Jeffrey Young, MD
Nguyen Van Quyen Elbert Chen, MD
Nguyen Van Quan Amador Subong, MD
Phạm Văn Âu Mr. and Mrs. Ly Tan Vong
Phạm Văn Nớt Lưu Trần Anh Kiệt
Huỳnh Văn Khéo Ông Chu Thế Luyến
Đặng Văn Nguyên Bùi Thủy Tiên, Tú Quang, Tú Vinh
Nguyễn Văn Hiếu Ông Chu Thế Luyến
Ngô Văn Út Gia đình cụ Trần Văn Khắc
Huỳnh Thị Nhị Baker & Chu Family
Nguyễn Thị Cầu Lưu Trần Anh Kiệt
Phạm Văn Bon Lưu Trần Anh Kiệt
Nguyễn Thị Lê Lưu Trần Anh Kiệt
Lê Thị Đèo Lưu Trần Anh Kiệt
Phạm Văn Tư Ông Lê Văn Nhơn & Lâm Thủy Tiên &  Trần Trinh Thy
The Cone families