2019 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
22
Phạm Văn Vũ Gia đình Bà Hồng Thị Nhơn
21
Lê Văn Sang Anonymous Donor
20
Đào Thanh Tuyền Anonymous Donor
19
Phan Trường Hận Anonymous Donor
18
Đặng Thị My  Nhân & My-Duyên Nguyen Huy
17
Võ văn Hợp The Baker and the Chu/Tran family
16
Nguyễn Chí Tâm The Baker and the Chu/Tran family
15
Huỳnh Văn Rây Anonymous Donor
14
Nguyễn Thị Thúy Anonymous Donor
13
Đào Thanh Việt Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn
12
Lê Thị Xuyến The Baker and the Chu/Tran family
11
Nguyễn Văn Trúc In Memoriam of Thomas Baker
10
Lê Văn Cường Ông bà Lý Tấn Vọng và ông bà Nguyễn Đăng Gioang
9
Trần Văn Tặng Anonymous Donor
8
Trần Thị Vở Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn
7
Hà Văn Puôl Lâm Thuần Hương 
6
Trần Văn Trọng Anonymous Donor
5
Trần Văn Phê Gia Đình Bà Hồng Thị Nhơn
4
Nguyễn Văn Hải Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn
3
Huỳnh Thị minh Phương Lâm Thuần Hương 
2
Đoàn Hữu Hiệp Đan Mai & Thảo Vân Phạm
1
Nguyễn Phú Điền Nhóm Thân Hữu Oregon