2019 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses needing sponsors, being built and completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà cần bảo trợ, nhà đang xây và nhà xây xong.

Houses needing sponsors - Nhà cần bảo trợ
Family -Gia đình Date Applied - Ngày xin
 
 

Houses being built - Nhà đang xây
Family -Gia đình Sponsor -Người bảo trợ
 
   

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
22 Phạm Văn Vũ Gia đình Bà Hồng Thị Nhơn
21 Lê Văn Sang Anonymous Donor
20 Đào Thanh Tuyền Anonymous Donor
19 Phan Trường Hận Anonymous Donor
18 Đặng Thị My  Nhân & My-Duyên Nguyen Huy
17 Võ văn Hợp The Baker and the Chu/Tran family
16 Nguyễn Chí Tâm The Baker and the Chu/Tran family
15 Huỳnh Văn Rây Anonymous Donor
14 Nguyễn Thị Thúy Anonymous Donor
13 Đào Thanh Việt Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn
12 Lê Thị Xuyến The Baker and the Chu/Tran family
11 Nguyễn Văn Trúc In Memoriam of Thomas Baker
10 Lê Văn Cường Ông bà Lý Tấn Vọng và ông bà Nguyễn Đăng Gioang
9 Trần Văn Tặng Anonymous Donor
8 Trần Thị Vở Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn
7 Hà Văn Puôl Lâm Thuần Hương 
6 Trần Văn Trọng Anonymous Donor
5 Trần Văn Phê Gia Đình Bà Hồng Thị Nhơn
4 Nguyễn Văn Hải Gia Đình bà Hồng Thị Nhơn
3 Huỳnh Thị minh Phương Lâm Thuần Hương 
2 Đoàn Hữu Hiệp Đan Mai & Thảo Vân Phạm
1 Nguyễn Phú Điền Nhóm Thân Hữu Oregon