2018 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
26
Trần Thị Thiện Bill Schroeder
25
Dương Thị Thi Nhân & My Duyên Nguyen Huy
24
Lê Hoàng Lâm Anomymous Donor
23
Nguyễn Văn Lục Anonymous Donor
22
Nguyen Van Loi Gia đình bà Hồng Thị Nhơn
21
Nguyễn Văn Đông The Baker and the Chu/Tran family
20
Nguyễn Thị Khoen Ông Bà Lý Tấn Vọng và Ông Bà Nguyễn Đăng Gioang
19
Nguyễn Quốc Chinh Nhân & My Duyên Nguyen Huy
18
Phạm Thị Lắm Anonymous Donor
17
Nguyễn Văn Nghiêm Đan Mai & Thảo Vân Phạm
16
Nguyễn thị Bé Mai The Baker and the Chu/Tran family
15
Lê Thị Tâm Em In memory of  Võ Văn Thọ và Võ Phúc Nam
14
Võ Văn Quyết Lê Đức Ái My & Lê Đức Ái Nhi
13
Huỳnh Văn Thức Gia Đình Bà Hồng Thị Nhơn
12
Chung Thị Nhỏ Anonymous Donor
11
Võ Văn Lộm The Baker and the Chu/Tran family
10
Nguyễn Thị Anh Nhóm thân hữu Oregon, USA
9
Nguyễn Văn Na Ông Bà Lý Tấn Vọng và Ông Bà Nguyễn Đăng Gioang
8
Nguyễn Thị Bé Bà Nguyễn Ngọc Thủy
7
Lê Văn Hộp Gia Đình Bà Hồng Thị Nhơn
6
Nguyễn Văn Hoài Hồi Hướng Công Đức cho Bà Lê Thị Xuân Lan
5
Nguyễn Thị Tâm Anonymous Donor
4
Lê Văn Sinh The Baker and the Chu/Tran family
3
Nguyễn Thị Bộp Value Pharmacy
2
Trần Thị Hồng Đào Anonymous Donor
1
Võ Văn Phải Anonymous Donor