2018 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses needing sponsors, being built and completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà cần bảo trợ, nhà đang xây và nhà xây xong.

Houses needing sponsors - Nhà cần bảo trợ
Family -Gia đình Date Applied - Ngày xin

Houses being built - Nhà đang xây
Family -Gia đình Sponsor -Người bảo trợ

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
26 Trần Thị Thiện Bill Schroeder
25 Dương Thị Thi Nhân & My Duyên Nguyen Huy
24 Lê Hoàng Lâm Anomymous Donor
23 Nguyễn Văn Lục Anonymous Donor
22 Nguyen Van Loi Gia đình bà Hồng Thị Nhơn
21 Nguyễn Văn Đông The Baker and the Chu/Tran family
20 Nguyễn Thị Khoen Ông Bà Lý Tấn Vọng và Ông Bà Nguyễn Đăng Gioang
19 Nguyễn Quốc Chinh Nhân & My Duyên Nguyen Huy
18 Phạm Thị Lắm Anonymous Donor
17 Nguyễn Văn Nghiêm Đan Mai & Thảo Vân Phạm
16 Nguyễn thị Bé Mai The Baker and the Chu/Tran family
15 Lê Thị Tâm Em In memory of  Võ Văn Thọ và Võ Phúc Nam
14 Võ Văn Quyết Lê Đức Ái My & Lê Đức Ái Nhi
13 Huỳnh Văn Thức Gia Đình Bà Hồng Thị Nhơn
12 Chung Thị Nhỏ Anonymous Donor
11 Võ Văn Lộm The Baker and the Chu/Tran family
10 Nguyễn Thị Anh Nhóm thân hữu Oregon, USA
9 Nguyễn Văn Na Ông Bà Lý Tấn Vọng và Ông Bà Nguyễn Đăng Gioang
8 Nguyễn Thị Bé Bà Nguyễn Ngọc Thủy
7 Lê Văn Hộp Gia Đình Bà Hồng Thị Nhơn
6 Nguyễn Văn Hoài Hồi Hướng Công Đức cho Bà Lê Thị Xuân Lan
5 Nguyễn Thị Tâm Anonymous Donor
4 Lê Văn Sinh The Baker and the Chu/Tran family
3 Nguyễn Thị Bộp Value Pharmacy
2 Trần Thị Hồng Đào Anonymous Donor
1 Võ Văn Phải Anonymous Donor