2021 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled

Doing charity work is a challenge during Covid, and it’s even more difficult for a project like this because we have to hand-carry the goods to each family’s house.   To lessen the load for staff, we  asked the village’s volunteers to help bring the recipients to a common location to pick up the goods and take them home afterwards.  For those recipients that are physically challenged, then our staff will carry the goods to their door steps just like before.   This will help our staff distribute faster and thus we will be able to help more families.   If things worked out well, this will be the model we will use for later years because this is a labor-intensive and time-consuming project for our staff and we hope to find a better way to do it to keep it alive.   Sometimes to distribute to one family, it takes staff more than an hour being on foot going from the main road to the family’s house because the house has no leading roads and terrain is primitive and moreover, staff walks with all the rice, fish sauce, soy sauce, etc. on shoulder).   You can feel how tired that would be doing it for 100+ families.
 
This year, we were able to help 145 elderly/sickly/disabled families. About 1/3 of the recipients were elderly with priority given to the ones who live alone and have no family support, and the rest are the combination of elderly and debilitated, or sick and disabled.  Many elderly are still alive due to the good hearts of neighbors who took pity on them and gave them a bowl of rice from time to time.   Although they received help from the government, it is barely enough to live on.  Our food package was not only a miracle to them, it also brought a message of hope--that they are not forgotten; that somewhere in the world there are still people who care for them. This is why we insist on continuing this project despite the serious challenges like hot weather, rains, long walks, and the ordeal of hand-carrying the goods  

This year, each family got a package that is worth $50 which consists of ½ in food and ½ in cash, (and a bottle of medicated oil, this is extra gift).  Each food package has: 25 kilograms of rice (55lbs), 2 kilograms of sugar (4.4 lbs), 2 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 1 bag of detergent 1kg (2.2lbs), 1 bag of cooking seasoning (454 grams), 1 bottle of cooking oil, 1 bottle of dish washing liquid, 1 tube of toothpaste, 1 can of condensed milk, 5 bags of noodles, 3 bags of salt,  1 bottle of medicated oil and 500,000 VN dong cash (about $22 US dollars).

Our deepest thanks to the following sponsors who made this project possible:
Trang Nghiem, Kevin Nguyen, Hieu Pham, Sandra Tran, Bui Phuong Khanh, Trina/Washington Nguyen, Linda Hồng Linh La, Tommy Hieu Le, Jason Nghia Le, Jessica Linh Le,Tiffany Thuy Le and Phuong Tran, Nhue Luong, Nhơn, Bích Hợp & Hồng Đức Phạm, Melissa Thảo Hiền Le, Joseph Quang Le, Gia Đình Bùi Đắc Hùm, Cao Đài Giáo Hải Ngoại, Linh Triệu, The Chu family, The Baker family, Cao Đài Giáo Hải Ngoại, Bùi Phương Anh, Lý Hồng Anh
Và Hồi Hướng Công Đức cho những hương linh sau đây:  ông Lâm Phước Long, bà Tăng Thị Ngọc, chị Hồng Minh Châu, chị Lâm Thị Cúc, anh Lâm Phú Quí, anh Lâm Phú Tài, ông Phạm Hữu Tây, bà Lê Thị Thao, bà Nguyễn Thị Bao, cô Nguyễn Thị Kim Phượng, cô Nguyễn Thị Sương, bà Diệu Liên Võ Ngọc Hoàn, ông Võ Tư Nhượng, bà Lê Thị Xuân Lan, bà Lê Thị Liên Hoa, bà Lê Thị Hường, bà Lê Thị Nga
And special thanks to Washington Trinh Nguyen for patiently translating the family background of these families.  We appreciate very much your help in doing this tedious work.

Please click on the links below to view the distributions:

Food distribution for the elderly - Part 1
Food distribution for the elderly - Part 2
Food distribution for the elderly - Part 3
Food distribution for the elderly - Part 4
Food distribution for the elderly - Part 5
Food distribution for the elderly - Part 6

Food distribution for the elderly - Part 7

2021 – Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật

Làm từ thiện trong mùa dịch Covid rất khó và càng khó hơn để làm chương trình này vì đây là chương trình đặc biệt dành cho những người già, người bệnh, người tàn tật nên chúng ta lúc nào cũng mang quà đến tận nhà từng gia đình.  Tuy nhiên năm nay, để giảm bớt gánh nặng cho staff chúng ta đã nhờ các tình nguyện viên của làng giúp đưa các cụ đến một địa điểm chung để nhận hàng và giúp chở về nhà sau đó.   Đối với những người không đi lại được thì chúng ta vẫn mang quà đến tận nhà như trước đây.  Điều này sẽ giúp staff phân phối nhanh hơn và đở mệt hơn và do đó chúng ta sẽ giúp được nhiều gia đình hơn.  Nếu mọi việc trôi chảy thì đây sẽ là cách mà chúng ta sẽ làm cho những năm sau vì đây là chương trình mà staff thấy mệt nhất và chúng ta đang cố gắng cải thiện để có thể còn tiếp tục làm nữa.  Đôi khi để phân phát cho một gia đình, staff phải mất hơn một tiếng đồng hồ vì phải đi bộ từ đường chính, khiêng tất cả quà cáp (gạo, đường, muối, nước tương, nước mắm, v..v..) đi theo những con đường đê dẫn đến nhà các cụ vì những nhà nghèo phần đông ở nơi hẻo lánh, xa đường cái và không có thông lộ.  Rồi từ đó lội ngược trở ra đường chính.  Bạn có thể tưởng tượng nó sẽ mệt cở nào nếu phải đi hơn 100 gia đình. 

Năm nay chúng ta giúp được cho 145 gia đình.  Chúng ta cố gắng giữ tỷ lệ 1/3 là người cao niên, và số còn lại là tổng hợp của người bệnh hoạn và tàn tật.  Tất cả những người già, người bệnh tật đều có cuộc sống rất khó khăn. Nếu không ở nhà tình thương của chính phủ xây thì là ở đậu nhà người khác hoặc nhà sắp sập.   Phần quà này giống như cứu tinh trong lúc ngặt nghèo.  Cũng như năm trước, ưu tiên được dành cho những người sống một mình và không có người thân giúp đở.  Hàng tháng họ cũng được nhà nước trợ cấp (270 ngàn vn, chưa tới 12 đô), nhưng số tiền này không đủ để sống cho cả tháng. Vì thế cuộc sống của họ rất là chất vật, tháng chưa hết nhưng gạo đã hết rồi.   Phần quà của chúng ta ngoài cho họ niềm vui  có được mấy tháng thực phẩm còn mang cho họ niềm tin và hy vọng---tin  rằng họ vẫn chưa bị lãng quên, vẫn còn được quan tâm, và hy vọng ở lòng nhân ái của tha nhân. Cũng vì vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục chương trình này dù có nhiều lần những chướng ngại của thời tiết, lúc mưa lũ, lúc nắng cháy da, khuân vác nặng nề, và những con đường xa thẳm đã làm chúng ta chùn bước.

Năm nay, mỗi gia đình được nhận một phần quá trị giá $50 gồm có ½ thực phẩm và ½ tiền mặt.  ( Và 1 chai dầu xanh là quà tặng thêm năm nay).   Mỗi phần quà gồm có:  1 bao gạo 25 ký (55 lbs), 2 kí lô đuờng (4.4 lbs), 2 chai nước tuơng, 2 chai nước mắm, 1 bịch xà bông giặt đồ 1 kg (about 2.2 lbs), 1 bịch bột ngọt (450 grams),  1 chai dầu ăn, 1 lọ nước rửa chén,  1 ống kem đánh răng, 1 lon sửa bò, và 5 gói mì tôm, 3 túi muối, 1 chai dầu xanh, và 500,000 đồng tiền mặt (khoảng 22 US dollars).

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã bảo trợ cho chương trình năm nay:
Trang Nghiem, Kevin Nguyen, Hieu Pham, Sandra Tran, Bui Phuong Khanh, Trina/Washington Nguyen, Linda Hồng Linh La, Tommy Hieu Le, Jason Nghia Le, Jessica Linh Le,Tiffany Thuy Le and Phuong Tran, Nhue Luong, Nhơn, Bích Hợp & Hồng Đức Phạm, Melissa Thảo Hiền Le, Joseph Quang Le, Gia Đình Bùi Đắc Hùm, Cao Đài Giáo Hải Ngoại, Linh Triệu, The Chu family, The Baker family, Cao Đài Giáo Hải Ngoại, Bùi Phương Anh, Lý Hồng Anh
Và Hồi Hướng Công Đức cho những hương linh sau đây:  ông Lâm Phước Long, bà Tăng Thị Ngọc, chị Hồng Minh Châu, chị Lâm Thị Cúc, anh Lâm Phú Quí, anh Lâm Phú Tài, ông Phạm Hữu Tây, bà Lê Thị Thao, bà Nguyễn Thị Bao, cô Nguyễn Thị Kim Phượng, cô Nguyễn Thị Sương, bà Diệu Liên Võ Ngọc Hoàn, ông Võ Tư Nhượng, bà Lê Thị Xuân Lan, bà Lê Thị Liên Hoa, bà Lê Thị Hường, bà Lê Thị Nga
Và xin đặc biệt cám ơn bạn Washington Trình Nguyễn  đã giúp thông dịch dùm hòan cảnh của những gia đình khó khăn này.  


Xin mời các bạn bấm vào các đề mục duới đây để xem hình phát quà:

Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 1
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 2
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 3
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 4
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 5
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 6
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 7