2019 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled

This year we were able to help 108 elderly/sickly/disabled families.  Thirty percent of the recipients were elderly with priority given to the ones who live alone and have no family support, and the rest are the combination of elderly and debilitated, or sick and disabled.   Many elderly are still alive due to the good hearts of neighbors who took pity on them and gave them a bowl of rice from time to time.  However this year,  most of the areas in this district have been flood with salt water that caused  plants to die out before harvesting.  Most village people suffered big loss on the fields, and lack of work for many, thus, they don't have anything left to share to these elderly/sickly/disabled families.  Thus, our gifts were especially precious.   Many  recipients shared that  getting a meal with rice and salt is a privilege these days.  Although they received help from the government, it is only  180,000 vn dong a month (less than 8 dollars),  barely enough to live on.  Our food package was not only a miracle to them, it also brought a message of hope--that they are not forgotten; that somewhere in the world there are still people who care for them. This is why we insist on continuing this project despite the serious challenges like hot weather, rains, long walks, and the ordeal of hand-carrying the goods. 
We have 2 teams distributing the goods to the elderly/sickly/disabled:
Team 1 handled 44 families with this gift package:
25kg rice (55lbs), 4kg (8.8 lbs) sugar, 10 bags of dried noodles-shrimp flavor,  10 bags of soup, 2 bags of seasonings, 5 bags of salt, 4 bottles of soy sauce, 4 bottles of fish sauce, 4 bottles of cooking oil,  1 bottle of medicated oil/dầu xanh (special gift this year), and 400,000 VN dong in cash (about 17 US dollars).

Team 2 handled 64 families with this gift package:
25 kilograms of rice (55lbs), 2 kilograms of sugar (4.4 lbs), 2 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 1 bag of detergent 1kg (2.2lbs), 1 bag of cooking seasoning (454 grams), 1 bottle of cooking oil, 1 bottle of dish washing liquid, 2 toothpaste tubes, 5 bags of noodles-shrimp flavor, 1 bottle of menthol oil (additional gift for this year),  and 500,000 VN dong in cash (about $21 US dollars).   Because there are not enough merchandise to buy in some villages,  those families that got 2 tubes of toothpaste will only get 1 bottle of cooking oil and vice versa.
Our deepest thanks to the following sponsors who made this project possible:
New Generations Odyssey/Quang Lang, Lam Thuan Huong, Fidelity Charitable, Trang Nghiem,
Ty Tran and Cindy Lam, Tam Hoang and Phuong Nguyen, Phong 677, Kevin Nguyen, Holly Bui, Hang Nga Nguyen, One Stop Realty & Financial Services, The Baker family, The Chu family, CT502, and Tran Trinh Thy.

And special thanks to Washington Trinh Nguyen for patiently translating the family background of these families.  We appreciate very much your help in doing this tedious work.
Please click on the links below to view the distributions:

Food distribution for the elderly - Part 1
Food distribution for the elderly - Part 2
Food distribution for the elderly - Part 3
Food distribution for the elderly - Part 4
Food distribution for the elderly - Part 5
Food distribution for the elderly - Part 6
Food distribution for the elderly - Part 7
Food distribution for the elderly - Part 8
Food distribution for the elderly - Part 9
Food distribution for the elderly - Part 10
Food distribution for the elderly - Part 11

2019 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật

Năm nay chúng ta giúp được cho 108 gia đình.  Trong số này, 1/3 là người cao niên, và số còn lại là tổng hợp của người bệnh hoạn và tàn tật.  Cũng như năm trước,  ưu tiên được dành cho những người sống một mình và không có người thân giúp đở.  Phần đông họ còn sống nhờ vào tình thưong của bà con chòm xóm, lâu lâu chạy qua cho chén gạo.   Tuy nhiên năm nay các làng mạc bị nước biển tràn vào nên nhiễm mặn làm các hoa màu chưa đủ lớn  bị chết hết nên nông dân ở đây năm nay bị thua lổ rất nhiều, và công ăn việc làm cũng thiếu.  Vì thế họ không còn gi để giúp cho những người già này nữa.  Các cụ chia xẻ bây giờ có được  phần cơm ăn với muối  mỗi ngày đã là phước.  Vì thế phần quà chúng ta trao năm nay thật đúng lúc và đặc biệt qu‎y' vô cùng.  Hàng tháng họ cũng được nhà nước trợ cấp (180 ngàn vn, chưa tới 8 đô), nhưng số tiền này không đủ để sống cho cả tháng. Vì thế cuộc sống của họ rất là chất vật, tháng chưa hết nhưng gạo đã hết rồi.   Phần quà của chúng ta ngoài cho họ niềm vui  có được mấy tháng thực phẩm còn mang cho họ niềm tin và hy vọng---tin  rằng họ vẫn chưa bị lãng quên, vẫn còn được quan tâm, và hy vọng ở lòng nhân ái của tha nhân. Cũng vì vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục chương trình này dù có nhiều lần những chướng ngại của thời tiết, lúc mưa lũ, lúc nắng cháy da, khuân vác nặng nề, và những con đường xa thẳm đã làm chúng ta chùn bước.

Năm nay,  chúng ta có 2 đội đi phát quà.  
Đội 1 phát cho 44 gia đình.   Mỗi gia đình được phần quà  sau đây:  
25 kg gạo (55 lbs), 4 kg đường (8.8lbs), 10 gói mì tôm, 10 gói cháo, 2 gói bột ngọt, 5 túi muối, 4 chai nước tương, 4 chai nước mắm, 4 chai dầu ăn, 1 chai dầu xanh (quà đặc biệt thêm cho năm nay),  và 400.000 đồng (khoảng 17 đô la)
Đội 2 phát cho 64 gia đình.  Mỗi gia đình được phần quà  sau đây:
1 bao gạo 25 ký (55 lbs), 2 kí lô đuờng (4.4 lbs), 2 chai nước tuơng, 2 chai nước mắm, 1 bịch xà bông giặt đồ 1 kg (about 2.2 lbs), 1 bịch bột ngọt (450 grams),  1 chai dầu ăn, 1 lọ nước rửa chén,  2 ống kem đánh răng, 5 gói mì tôm, 1 chai dầu xanh (quà đặc biệt thêm cho năm nay),  và 500,000 tiền mặt (khỏang 21 đô la) . Vì có nhiều làng không đủ hàng mua nên gia đình nào được 2 chai dầu ăn thì chỉ được 1 ống kem và ngược lại nếu được 2 ống kem thì chỉ được 1 chai dầu ăn)

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tài trợ cho chương trình năm nay:
New Generations Odyssey/Quang Lang, Lam Thuan Huong, Fidelity Charitable, Trang Nghiem,
Ty Tran and Cindy Lam, Tam Hoang and Phuong Nguyen, Phong 677, Kevin Nguyen, Holly Bui, Hang Nga Nguyen, One Stop Realty & Financial Services, The Baker family, The Chu family, CT502, and Tran Trinh Thy.

Và xin đặc biệt cám ơn bạn Washington Trình Nguyễn  đã giúp thông dịch dùm hòan cảnh của những gia đình khó khăn này.  
Xin mời các bạn bấm vào các link duới đây để xem hình phát quà:

Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 1
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 2
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 3
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 4
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 5
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 6
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 7
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 8
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 9
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 10
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 11