2018 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled

This year we were able to help 102 elderly/sickly/disabled families.   About 1/3 of the recipients were elderly, and the rest are the combination of elderly and debilitated, or sick and disabled.  Some of these recipients are terminal ill and only have a few more months to live.   They thanked us for giving them the last large present of their lives.    All recipients were very appreciative of our gifts.  Many were in tears, and some were speechless.   We could see that our shrimp-flavor dried noodles and bags of soup really brightened their day.  They shared that their daily meals are usually just rice and fish sauce,  but most of the time rice ran out before month's end.  As always, priority was given to those elderly who live alone and have no family support. Although they received help from the government, it is only  180,000 vn dong a month (less than 8 dollars),  barely enough to live on. Many elderly are still alive due to the good hearts of neighbors who took pity on them and gave them a bowl of rice from time to time. Our food package was not only a miracle to them, it also brought a message of hope--that they are not forgotten; that somewhere in the world there are still people who care for them. This is why we insist on continuing this project despite the serious challenges like hot weather, rains, long walks, and the ordeal of hand-carrying the goods. 
We have 2 teams distributing the goods to the elderly/sickly/disabled:
Team 1 handled 52 families with this gift package:
25kg rice (55lbs), 4kg (8.8 lbs) sugar, 10 bags of dried noodles-shrimp flavor,  10 bags of soup, 2 bags of seasonings, 5 bags of salt, 4 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 2 bottles of cooking oil,  and 400,000 VN dong in cash (about 17 US dollars).
 
Team 2 handled 50 families with this gift package:
25 kilograms of rice (55lbs), 2 kilograms of sugar (4.4 lbs), 2 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 1 bag of detergent 1kg (2.2lbs), 1 bag of cooking seasoning (454 grams), 1 bottle of cooking oil, 1 bottle of dish washing liquid, 2 toothpaste tubes, 5 bags of noodles-shrimp flavor, 1 bottle of menthol oil (additional gift for this year.  We only have 50 bottles total, so only this group has it), and 500,000 VN dong in cash (about $21 US dollars).   
Our deepest thanks to the following sponsors who made this project possible:
Tran Thu Van, Kevin Nguyen, Tammy Pham, Value Pharmacy, Trang Nghiem, Lam Thuan Huong, Anonymous Donor, Kevin Degrood, Trang Nghiem, Paula Nga Nguyen, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran, Quang Lang, Odyssey Insurance, Kelvin Xuan Tran, Andy Huy Tran, Quy Tu Thien cua bà Le Thi Thao, The Baker Family, The Chu Family, Thomas V Nguyen & Hau Thi Nguyen

And special thanks to Washington Trinh Nguyen for patiently translating the family background of these families.  We appreciate very much your help in doing this tedious work.

Please click on the links below to view the distributions:

Food distribution for the elderly - Part 1
Food distribution for the elderly - Part 2
Food distribution for the elderly - Part 3
Food distribution for the elderly - Part 4
Food distribution for the elderly - Part 5
Food distribution for the elderly - Part 6
Food distribution for the elderly - Part 7
Food distribution for the elderly - Part 8
Food distribution for the elderly - Part 9
Food distribution for the elderly - Part 10

2018 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật

Năm nay chúng ta giúp được cho 102 gia đình.  Khoảng 1/3 là người cao niên, và số còn lại là tổng hợp của vừa cao niên vừa bệnh tật, hay bệnh và tàn tật nhưng không có cao niên.  Có một vài người đang bệnh trong thời kỳ cuối , và phần quà của chúng ta đã đem lại cho họ chút an ủi trong những tháng còn lại của cuộc đời.    Các cụ vô cùng mừng rỡ và cảm kích phần quà chúng ta trao tặng, nhiều cụ đã không ngăn được dòng nước mắt vì vui mừng,  nhiều cụ không thốt nên lời.   Có vài cụ đã vừa hết gạo nên bao gạo của chúng ta mang đến như một lời cầu nguyện vừa được thành hiện thực.   Các cụ chia xẻ phần cơm mỗi ngày thường là chỉ có cơm với nước mắm, lâu lâu có chòm xóm cảm thương cho thêm chút đồ ăn, cho gì ăn nấy.   Được hỏi trong phần quà của chúng ta họ thích gì nhất, phần đông nói mì tôm, cháo, và mớ tiền mặt để họ có thể mua thêm những thứ cần, nhưng họ cũng nói thêm các món quà khác đều là những thứ họ cần dùng, nhất là gạo.  Cũng như năm trước, ngòai những cụ già, chúng đã phát thêm cho những gia đình có người bệnh và tàn tật. Chúng ta dành ưu tiên cho những người sống một mình và không có người thân giúp đở. Hàng tháng họ cũng được nhà nước trợ cấp (180 ngàn vn, chưa tới 8 đô), nhưng số tiền này không đủ để sống cho cả tháng. Vì thế cuộc sống của họ rất là chất vật, tháng chưa hết nhưng gạo đã hết rồi.  Phần đông họ còn sống nhờ vào tình thưong của bà con chòm xóm, lâu lâu chạy qua cho chén gạo để nấu.  Phần quà của chúng ta ngoài cho họ niềm vui  có được mấy tháng thực phẩm còn mang cho họ niềm tin và hy vọng---tin  rằng họ vẫn chưa bị lãng quên, vẫn còn được quan tâm, và hy vọng ở lòng nhân ái của tha nhân. Cũng vì vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục chương trình này dù có nhiều lần những chướng ngại của thời tiết, lúc mưa lũ, lúc nắng cháy da, khuân vác nặng nề, và những con đường xa thẳm đã làm chúng ta chùn bước.
 
Năm nay,  chúng ta có 2 đội đi phát quà.  
Đội 1 phát cho 52 gia đình.   Mỗi gia đình được phần quà  sau đây:  
25 kg gạo (55 lbs), 2 kg đường (2.4lbs), 10 gói mì tôm, 10 gói cháo, 2 gói bột ngọt, 5 túi muối, 4 chai nước tương, 2 chai nước mắm, 2 chai dầu ăn,   và 400.000 đồng (khoảng 17 đô la)

Đội 2 phát cho 50 gia đình.  Mỗi gia đình được phần quà  sau đây:
1 bao gạo 25 ký (55 lbs), 2 kí lô đuờng (4.4 lbs), 2 chai nước tuơng, 2 chai nước mắm, 1 bịch bột giặt 1 ky', 1 bịch bột ngọt (454 grams),  1 chai dầu ăn, 1 lọ nước rửa chén,  2 ống kem đánh răng, 5 gói mì tôm, 1 chai dầu xanh (quà thêm đặc biệt năm nay được bảo trợ bởi bạn ẩn danh.   Chỉ có đội 2 có thêm vì chúng ta chỉ có 50 chai, không đủ để phát hết mọi người),  và 500,000 tiền mặt (khỏang 21 đô la)

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tài trợ cho chương trình năm nay:
Tran Thu Van, Kevin Nguyen, Tammy Pham, Value Pharmacy, Trang Nghiem, Lam Thuan Huong, Anonymous Donor, Kevin Degrood, Trang Nghiem, Paula Nga Nguyen, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran, Quang Lang, Odyssey Insurance, Kelvin Xuan Tran, Andy Huy Tran, Quy Tu Thien cua bà Le Thi Thao, The Baker Family, The Chu Family, Thomas V Nguyen & Hau Thi Nguyen

Và xin đặc biệt cám ơn bạn Washington Trình Nguyễn  đã giúp thông dịch dùm hòan cảnh của những gia đình khó khăn này.  

Xin mời các bạn bấm vào các link duới đây để xem hình phát quà:

Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 1
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 2
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 3
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 4
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 5
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 6
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 7
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 8
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 9
Phát thực phẩm cho các cụ cao niên - Phần 10