2021 - Giving student Truong Thy Yen Vy a bicycle

2021 - Tặng xe đạp cho học sinh Trương Thị Yến Vy

Sponsored by / Bảo trợ bởi  Alex, Ben, and Chantelle Pham 

Truong Thi Yen Vy was abandoned by her parents at birth.  Her grandmother and aunt adopted her and had been taking care of her.  Six months ago, her aunt died from Covid19 and her grandmother couldn't afford to feed her and sent her to an uncle.   She's now living with her uncle who is poor and has 3 children of his own.  She's currently in 8th grade and walks to school every day because her uncle cannot afford to buy a bicycle for her.   We have used this $100 from the sponsors to buy for her a very good quality bicycle and 10 notebooks.  This bicycle should last her through high school.  In the countryside, the roads are primitive so the bicycles do not last as long as those that are used on paved roads in the city. Below are the pictures of her and the uncle family in front of her current home receiving our bicycle and notebooks.
 
Em Trương Thị Yến Vy học lớp 8, nhà ở xã Đại Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Em bị cha mẹ bỏ từ lúc 3 tháng tuổi và được bà ngoại đem về nuôi.  Bà Ngoại có Dì ở chung san sẽ gánh nặng cùng nuôi em.  Cách nay 6 tháng Dì bị Covid19 nên đã qua đời, ngoại nuôi em không nổi nên em về ở với Cậu nhưng người Cậu cũng rất nghèo và có 3 con thêm em nữa là 4. Em không có xe đạp hàng ngày phải đi bộ nên em rất cần.

Số tiền $100 ân nhân bảo trợ cho đã giúp em mua được chiếc xe đạp và 10 cuốn tập.  Đây là chiếc xe đạp loại tốt hơn bình thường nên em sẽ xài được hết trung học.  Ở quê ít có đường tráng nhựa nên những con đường đê lòi lỏm dễ làm xe đạp hư nhanh hơn đường tráng nhựa ở thành phố, các căm xe hay bị cong và hư nhanh hơn.  Dưới đây là hình ảnh phát xe đạp và tập cho em Trương Thị Yến Vy ở trước cửa nhà Cậu của em: