2021 - Food distribution for 12 blind families
2021 - Phát quà cho 12 gia đình người mù

Sponsored by / Bảo trợ bởi Huy & Hong Pham

Cuộc phát quà cho 12 gia đình người mù đã được thực hiện ở huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre.   Có những gia đình chúng tôi đến tận nhà để phát, có những gia đình chúng tôi nhờ đoàn thanh niên tình nguyện chở dùm đến chổ phát chung.   Phần đông những người mù này đều ở một mình, không có người thân, và sống nhờ vào tình thương của chòm xóm.   Có những gia đình đang ở những căn nhà tương đôi' khang trang, đó là nhà tình thương mà người bảo trợ đã giúp cho họ xây.
Đây là hình ảnh phát quà cho 12 gia đình. Mỗi gia đình được nhận một phần quá trị giá $50 gồm có ½ thực phẩm và ½ tiền mặt, (và 1 chai dầu xanh do hội tặng thêm).   Mỗi phần quà gồm có:  1 bao gạo 25 ký (55 lbs), 2 kí lô đuờng (4.4 lbs), 2 chai nước tuơng, 2 chai nước mắm, 1 bịch xà bông giặt đồ 1 kg (about 2.2 lbs), 1 bịch bột ngọt (450 grams),  1 chai dầu ăn, 1 lọ nước rửa chén,  1 ống kem đánh răng, 1 lon sửa bò, và 5 gói mì tôm, 1 chai dầu xanh, và 500,000 đồng tiền mặt (khoảng 22 US dollars). 

The gift distribution to 12 blind families were carried out in Mo Cay Bac district in Ben Tre county.   We came
to some house to distribute, for most, we asked a volunteering group to carry these families to the delivery location and back to their home when done. Most of these blind people live alone, have no relatives, and live on the love of their neighbors.   There are some that lives in well-made home, these are the homes built by sponsors like us for them.

Below are the pictures of the gifts’ distribution for 12 families.  Each family got a package that is worth $50 which consists of ½ in food and ½ in cash, (and a bottle of medicated oil, this is extra gift).  Each food package has: 25 kilograms of rice (55lbs), 2 kilograms of sugar (4.4 lbs), 2 bottles of soy sauce, 2 bottles of fish sauce, 1 bag of detergent 1kg (2.2lbs), 1 bag of cooking seasoning (454 grams), 1 bottle of cooking oil, 1 bottle of dish washing liquid, 1 tube of toothpaste, 1 can of condensed milk, 5 bags of noodles, 1 bottle of medicated oil and 500,000 VN dong cash (about $22 US dollars).

1. Ông Nguyễn Văn Kiều 46t ở ấp 1 xã Tân Phú huyện Mỏ Cày Bắc. Gia đình có 4 người đều bị mù: 1 em và 2 con, vợ ông bỏ đi lúc mới sinh con. Hiện tại cả gia đình nhờ mạnh thường quân cho gạo ăn

Nguyen Van Kieu, 46 years old, resides in 1 hamlet, Tan Phu village, Mo Cay Bac district. His family has a younger sibling blind and his 2 children are also blind. This wife left them. They rely on kind hearted people to give them rice to eat.

2. Ông Trần Văn Sung 78t ở ấp Tân Thuận Ngoài xã Tân Phú huyện Mỏ Cày Bắc. Ông bị mù nay hơn 10 năm, hiện tại ông sống với con gái bị hơi khờ hàng ngày làm thuê về nuôi ông.

Tran Van Sung, 78 years old, resides in Tan Thuan Ngoai hamlet, Tan Phu village, Mo Cay Bac district. He’s blind for more than 10 years and lives with his daughter, who has autism. His daughter works as hired help and also takes care of him.

3. Bà Võ Thị Mai 66t, nhà đang ở đậu người em ở ấp Phước Hậu xã Phước Mỹ Trung huyện Mỏ Cày Bắc. Bà không chồng con, hiện tại bà bị mù nay hơn 14 năm.

Vo Thi Mai, 66 years old, lives temporary with her younger sibling in Phuoc Hau hamlet, Phuoc My Trung village, Mo Day Bac district. She’s single and has been blind more than 14 years.

4. Bà Lê Thị Ánh 67t, nhà ở ấp 7 xã Thành An huyện Mỏ Cày Bắc. Bà bị mù nay hơn 25 năm, hiện tại bà sống một mình

Le Thi Anh, 67 years old, resides at 7 hamlet, Thanh An village, Mo Cay Bac district. She lives alone and has been blind for more than 25 years.

5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Lê 62t ở ấp Thanh Bình xã Tân Thành Bình huyện Mỏ Cày Bắc. Bà bị mù từ nhỏ, hiện tại bà sống với cháu

Nguyen Thi Nguyet Le, 62 years old, resides at Thanh Binh hamlet, Tan Thanh Binh village, Mo Cay Bac district. She’s blind since birth and currently lives with her niece.

6. Em Lữ Hoàng Khang 11t em bị mù từ nhỏ ,cha mẹ em bỏ, hiện tại em sống với bà nội ở ấp Vĩnh Trị xã Khánh Thạnh Tân huyện Mỏ Cày Bắc

Lu Hoang Khang, 11 years old, resides in Vinh Tri hamlet, Khanh Thanh Tan village, Mod Cay Bac district. He’s blind since childhood. His parents left him and currently lives with his grandmother.

7. Em Nguyễn Thị Huỳnh Lan 9t, em bị mù từ nhỏ. Hiện tại em sống với mẹ ở ấp Gia Phước xã Hưng Khánh Trung A huyện Mỏ Cày Bắc.

Nguyen Thi Huynh Lan, 9 years old, lives with her mother and resides in Gia Phuoc hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district. She’s blind since childhood.

8. Bà Nguyễn Thị Bé Ba 57t ở ấp Phước Khánh xã Phước Mỹ Trung huyện Mỏ Cày Bắc. Bà bị  nay hơn 20 năm, hiện tại bà hàng ngày đi bán vé số.

Nguyen Thi Be Ba, 57 years old, resides in Phuoc Khanh hamlet, Phuoc My Trung village, Mo Cay Bac district. She ?? more than 20 years ago and sells lotter tickets every day.

9. Ông Đặng Ngọc Thuận 49t nhà ở ấp 7 xã Tân Thành Bình huyện Mỏ Cày Bắc. Ông bị mù từ nhỏ, hiện tại sống một mình hàng ngày ai cho gì ăn nấy.

Dang Ngoc Thuan, 49 years old, resides in 7 hamlet, Tan Thanh Binh village, Mo Cay Bac district. He’s blind since childhood. He lives alone and relies on other people to give him food to eat.

10. Bà Nguyễn Thị Hằng 49t ở ấp Giồng Chùa xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc. Bà bị mù nay hơn 10 năm, hiện tại bà sống với mẹ già nay hơn 70t.

Nguyen Thi Hang, 49 years old, resides in Giong Chua hamlet, Nhuan Phu Tan village, Mo Cay Bac district. She’s blind for more than 10 years. She’s living with her mother, who’s more than 70 years old.

11. Bà Nguyễn Thị Thủy 38t ở ấp Thanh Xuân xã Thanh Tân huyện Mỏ Cày Bắc. Bà bị mù, câm điếc. Hiện tại bà sống với me nay hơn 70t.

Nguyen Thi Thuy, 38 years old, resides in Thanh Xuan hamlet, Thanh Tan village, Mo Cay Bac district. She’s blind, deaf and mute. She lives with her mother who’s more than 70 years old.

12. Bà Phan Thị Tuyết 62t ở ấp Tân Thông 2 xã Thanh Tân huyện Mỏ Cày Bắc. Bà bị mù nay hơn 10 năm, hiện tại bà sống một mình hàng ngày đi bán vé số.

Phan Thi Tuyet, 62 years, resides in Tan Thong 2 hamlet, Thanh Tan village, Mo Cay Bac district. She’s blind more than 10 years. She lives alone and sells lottery tickets every day.