In Memoriam of Mr. Cao Đàm Chu / Tưởng Niệm Anh Chu Cao Đàm


It is with the deepest sympathy that we extend our prayers to Mr. Đàm Chu’s  family for his passing. We wish him the best as he embarks on the new journey to the land of the Buddhas.  Mr. Đàm Chu and his family are not only friends, but also loyal supporters of our organization from the start. Together they helped lay the very first stones for our organization and supported every project we hosted.
In Mr. Đàm Chu’s memory, his family would like to carry out a humanitarian project helping the blind, because like them, Mr. Đàm Chu had lost his eyesight since youth.  As per their request, we will build a well, two houses, and distribute food packages for the blind. On behalf of these needy families, we would like to thank Mr. Đàm Chu’s family for the gifts and once again, we wish for Mr. Đàm Chu to find eternal happiness in Nirvana. 


Anh Chu Cao Đàm vừa được gọi về cỏi Phật.  Xin chia buồn cùng gia đình anh và nguyện cầu cho hương hồn anh sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc. Anh Chu Cao Đàm và gia đình anh không những là bạn mà còn là ân nhân của hội NewHope2008. Anh và gia đình anh đã  ủng hộ việc từ thiện của chúng ta làm từ cái thuở ban đầu, là những vị ân nhân mà tất cả chương trình nào chúng ta làm đều góp tay giúp đỡ.  Để tưởng niệm anh, gia đình anh muốn làm một chương trình từ thiện cho những người mù vì khi còn sống anh cũng đã bị mất đi ánh sang từ thuở thiếu thời.  Theo lời yêu cầu, chúng ta sẽ xây giếng, xây nhà, và phát quà cho những gia đình có người mù. Thay mặt cho những gia đình nghèo này, xin cám ơn gia đình anh rất nhiều và một lần nữa xin cầu nguyện cho anh tìm được an lạc nơi cõi vĩnh hằng.

Below are the links to well and the house built, and food distribution to the blind:
Dưới đây là hình xây giếng, xây nhà và  phát quà cho những gia đình có người mù:

Well for Nguyễn Thanh Thoại
House for Trương Văn Tâm
House for Dặng Quốc Thái
Food distribution to the blind