2017 - Helping a youngster with medical cost / Giúp đở một em nhỏ tiền chửa bệnh

Sponsored by / Bảo trợ bởi các bạn Heather Hương Lâm, Vivian Lê, Trần Trinh Thy, Lâm Thuần Hương và Lý Hồng Anh, , Tammy Phạm, and Health Essentials

Phan Van Khank, 15 years old, resides in Con Mit Hamlet, Thanh Phong Village, Thanh Phu District. His father's name Ho Van Xuyen and mother is Phan Thi Lung (he’s taking his mother surname). There are 4 members in this household: the parents, Khanh and his brother. They have no farming land.  Every night his parents  catch sesarmids to sell to make a living.  Due to his parents were not able to make ends meet, he dropped out of school at 9th grade and starting working to help out.  He works as a snails digger for a boat owner in Ca Mau.  Nine months ago, he started having a headache and that led him into  a coma.   After waking up, his brain was not functioning normally.  He was not able to walk and is bound to a wheelchair.   The doctors said if the family could afford it, take him to a hospital and getting physical therapy, and it could help him walk again or at least put his clothes on by himself.   His family took him there but ran out of means to keep him there so they took him back home.   His younger brother had quit school after Khanh got sick, and started helping the family, and who knows why, the younger brother now is getting the same illness.  The younger brother started having a headache and gradually losing his intelligence just like Khanh.  The family has been exhausted these last few months and struggling every day to cover medical costs for their two sons and  put foods on the table.  

Our sponsors have helped Khanh with $600.  This will allow Khanh to come back to the hospital for continuing treatment.   The doctor said it would cost around $1000 to stay in the hospital for 6 months to complete his treatment.   Our staff will stop by the hospital to visit him and at least find out what his illness is.  We asked the family, but they don't seem to know what their son has. 

Below are the pictures of Khanh and his family receiving our gift in front of their house, and the thank-you letter from his father.  


Phan Văn Khánh 15t ở Cồn Mít xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú. Cha em tên Hồ Văn Xuyên, mẹ em ten Phan Thị Lùng (em lấy họ Mẹ). Nhà có 4 người : vợ chông và 2 con. Nhà không có ruộng đất cả 2 vợ chồng hàng ngày vào ban đêm ra biển soi bắt con ba khía đem vê ban để mua gạo. Vì nghèo nên em Khánh học đến lớp 9 phải nghỉ học để đi làm phụ gia đình. Cách nay 9 tháng em đi cào nghêu/ốc cho chủ ghe ờ Cà Mau thì em bị nhức đầu nên em về nhà không làm được nửa, từ đó em bị hôn mê, bây giờ thì em giống như một đứa bé khờ. Điều trị ở bệnh viện 9 tháng hiện tại em tự múc ăn được nhưng đi con rất khó. Bác sĩ nói nếu điều trị lâu dài thì có hể em phục hồi được phần nào (có thể tự lo cho bản thân). Từ lúc em ngã bệnh, đứa em trai kế cũng xin nghĩ học và đi cào nghêu/ốc để thay em phụ giúp gia đình.  Bây giờ đứa em kế lại có dấu hiệu bị nhức đầu và óc từ từ bị khờ cũng giống như em.   Ba mẹ em hàng ngày gạo còn chạy từng bửa mà lại phải lo cho em đi nằm viện 9 tháng, bây giờ  lại lo thêm cho đứa em kế nên gia đình rất kiệt quệ.  

Các bạn bảo trợ đã tặng cho em $600.  Số tiền này tạm thời đủ để em điều trị tiếp tục.  Nghe bác sĩ nói cần khỏang $1000 mới đủ trả cho 6 tháng trị liệu của em.  Chúng tôi sẽ cho người đến nhà thương thăm em và sẽ hỏi thăm xem em bị bệnh gị.  Có hỏi gia đình nhưng ba mẹ em cũng không biết rõ.

Dưới đây là hình em Khanh và gia đình đang nhận tiền bảo trợ , và lá thơ cám ơn của ba em.  

 

Update 9/22/17:
Our staff came to Ben Tre Hospital today to visit Phan Van Khanh and had talked to his mother.
Below is video of our talk with her.  Basically what has been learned is that he has been infected with a virus that eats up his brain.  His mother was told that the hospital has no treatment for this illness.
As a last try, we will ask our staff to take him to Saigon to get a diagnosis along with his mom and his younger brother who is starting to show the same symtoms of this illness.  Their family is on the  village's poverty list, so the medical exam and hospital cost will be free; however, they will need money to cover for other costs of  their trip like transportation, eating, and place to sleep. 

Staff của hội đã đến bệnh viện Bến Tre để thăm cháu và dưới đây là cuộc nói chuyện với mẹ của cháu:
Video của cháu Khánh ở trước cửa nhà thương Bến Tre
Theo lời mẹ cháu thì nhà thương nói cháu bị vi khuẩn ăn màng óc và họ không có thuốc chửa nên hôm nay đã cho xuất viên. Cuộc nói chuyện ở trước cửa nhà thương, họ đang ngồi chờ làm giâ'y tờ xuất viện . Theo lời chia xẻ thì mấy tháng nay họ đi bệnh viện Đông Y và cả Tây Y.


Đông Y trị 9 tháng rồi, đã tốn rất nhiều tiền mua thuốc nhưng vẫn không khỏi bệnh, Tây Y bây giờ lại thông báo không có cách nào chửa được . Chúng ta sẽ nhờ staff dẩn mẹ con em Khánh và ngay cả đứa em nhỏ 9 tuổi vừa nhuốm bệnh đi lên Saigon để thử nhờ nhà thương trên đó định bệnh xem sao, coi như cho em một cơ hội chót để chửa trị . Gia đình em có trong sổ hộ nghèo nên tiền viện phí sẽ không tốn, nhưng họ sẽ cần tiền để đi đến Saigon, tiền ăn, và tiền ở cho 3 mẹ con.

Update 10/06/17:

Chúng ta đã chở em Phan Văn Khánh lên bệnh viện ở Sài Gòn, sau khi cho em làm kiểm tra MRI và thử máu và các test khác thì bác sĩ nói em bị viêm não và vì bị lâu ngày quá nên đã ảnh hưởng khu trung ương thần kinh. Họ không chắc có chửa đuợc không, đã cho em thuốc dùng trong 1 tháng để thử . Sau 1 tháng đi tái khám lại mới biết được . Hôm qua mẹ em báo là em đã nói được vài câu ngắn như "con muốn ăn cơm".
Còn người em trai của em thì bác sĩ chưa tìm ra bịnh, nên không cho thuốc được . Tuần này người em trai lại bị nhức đầu rất nhiều nữa . Lần sau ngày 24 tháng 10 em Khánh sẽ đi tám khám thì chúng ta cũng lại dẩn người em đi theo để khám lần nữa . Dưới đây là biên nhận khám bệnh và toa thuốc của em. Đáng lẽ em không bị tốn tiền vì trong sổ hộ nghèo nhưng nhà thương Bến Tre không chịu ký giấy chuyển viện cho em vì họ nói bệnh em không chửa được nữa nên mình tự đi thì phải tự túc. Lần tái khám sau sẽ rẽ hơn vì sẽ không phải làm những tests nhiều như lần đầu tiên này . Chuyến đi khám bệnh cho hai em lần này tốn gần 7 triệu ($320) gồm tiền bao xe bốn bánh chở cha ẹm và hai em cộng với staff đi từ 2 giờ sáng tới 9 giờ tối mới về lại tới Xứ Cồn, tiền trả viện phí cho 2 em, tiền làm những tests như MRI, thử máu, etc, và tiền ăn . Chuyến đi này được bảo trợ bởi bạn Lâm Thuần Hương.

We took Phan Van Khanh to a hospital in Saigon. After MRI and blood tests, the doctor informed he has encephalitis and has spread to the major nervous system; The doctors are unsure if he can be cured and gave him medicines to take for a month. He will need to come back for follow up check up. Yesterday, his mother informed he was able to speak little like "I want to eat rice".
The doctors have not been able to diagnose his young brother conditions; hence, no medicines prescribed. This week his young brother is having a lot of headaches. On 10/24, we will Khanh and his young brother for check up. He would not have to pay medical expenses because he belongs to the poor support group; however, Ben Tre hospital personnel would not authorized for inter-hospital transfer because they believe his condition is not cure able. The subsequent medical expenses will be less for he does not have to have as many tests as his first visit. The two brothers' expenses cost almost $320, including car expense which include his parents, brother, and staff; they traveled from 2am and returned at 9pm to Xu Con.  It also included medical examinations and  tests such as MRI, blood work, etc., and meals. These expenses were sponsored by Ms. Lam Thuan Huong.

 

Update 10/26/17: Phan Van Khanh's doctor visit / sponsored by Ly Hong Anh

We came to Khanh's house and took him and his mom to Saigon again for a re-examination on 10/26/17.
Khanh has made the following improvements after 1 month of using the medication: he can talk many short sentences, he can recognize family and neighbors around him, he can walk on his own (used to be bound to wheelchair or a cane), he can do personal hygiene. His parents are very grateful for our help. They sent their deepest thanks to the sponsors.
In this 10/26 appointment, the doctor gave the same medication again and told em Khanh to take for 1 more month before his next re-examination on 12/26.
For his little brother, the headache went away after 1 month of medication and no more treatments needed.
Below are the medication record for em Khanh's 10/26 visit and his present pictures:

Cập nhật tin 10/26/17: Em Khánh đi khám bệnh tháng 10 - bảo trợ bởi bạn Lý Hồng Anh

Sau 1 tháng uống thuốc em Khánh đã nói được thêm nhiều câu ngắn, đã nhận diện được người thân và chòm xóm chung quanh. Em cũng đã đứng dậy tự đi được 1 mình và tự lo vệ sinh được cho mình.
Ba mẹ của em mừng không kể xiết và gởi lời cám ơn vô cùng đến các vị ân nhân đã bảo trợ.
Chúng ta đã dẩn em Khánh đi lên thành phố tái khám lại trong tuần cuối của tháng 10 vừa qua.
Trong lần khám này bác sĩ cũng cho lai. thuốc y như lần trước và cũng dặn uống thêm 1 tháng nữa và trở lại tái khám vào 26 tháng 11.
Em của em Khánh đã không còn nhức đầu sau khi uống thuốc 1 tháng nên em không có cần đi bác sĩ nữa.
Dưới đây là toa thuốc của bác sĩ cho em Khánh trong tháng 10 và hình ảnh hiện tại của em Khánh:

 

Thông tin 12/09/17 - Em Khánh đi khám bệnh lần thứ 3 -bảo trợ bởi Tammy Phạm

Ngày 21 tháng 11 chúng ta đã giúp gia đình em Khánh đi lên thành phố khám bệnh lần thứ 3.  Đây cũng là lần chót chúng ta sẽ đi chung.  Chúng ta đã chỉ cặn kẻ đường đi nước bước và sau này gia đình em Khánh sẽ biết đủ để tự dẩn em đi .   Lần này chúng ta đã yêu cầu thiện nguyện viên chụp hình dùm quá trình đi chửa bệnh từ lúc mướn xe đến nhà em Khánh lúc 3 giờ sáng, cho đến khi đến bệnh viện ở thành phố, cảnh đứng chờ ở bệnh viện, đơn thuốc, và cho tới khám xong về đến nhà là 5 giờ 30 chiều, và hình cuối là số tiền còn lại đã trao cho gia đình em Khánh .   Khi đi vào bên trong phòng khám thì người ta không cho chụp nữa nên mình chỉ có hình ở bên ngoài bệnh viện mà thôi.  Lần này  bác sĩ vẫn cho y thuốc cũ vì thấy có hiệu quả và đã cho em Khánh  luôn 2 tháng thuốc    Báo cho quý ân nhân bảo trợ mừng là  tình trạng của em Khánh bây giờ đã tốt hơn nhiều, trí nhớ của em đã hồi phục từ từ , thí dụ tháng trước em nhận ra bạn của em,tháng này em nhớ thêm được bạn của em là con của ai.   Em nói được nhiều hơn, và đã bỏ hẳn cây nạng và xe lăn.    Em đã tự đi vệ sinh 1 một mình .   Mẹ em đã có thể nhờ em chạy ra tiệm mua đồ lặt vặt như đường, muối.  Những chổ u nhô lên cứng ngắc làm cho chân tay em không cữ động được trước kia như chúng ta đã nhìn thấy trong video quay em nằm trước cửa nhà thương Bến Tre này đã mềm lại, nhất là ở mắc cá chân.   Chúng ta sẽ kết thúc chương trình cá biệt cho em Khánh tại đây và đây là tổng kết chi tiêu của chương trình:

8/15/17:  Trao thẳng cho g/d em Khánh $600 để bắt đầu đi chạy chửa cho em ở nhà thương Bến Tre.
(Số tiền này được bảo trợ bởi Heather Lâm: $100, Trinh Thy: $200, Vivian Le: $100)

10/06/17:  Staff dẩn gia đình em Khánh và em trai của em Khánh lên thành phố .  Tiền bao xe đi từ 2 giờ sáng  tới 9 giờ đêm, tiền khám bệnh ở 3 nhà thương, tiền chụp MRI và các tests tổng cộng $320.   Bạn Lâm Thuần Hương đã tặng $400  cho chuyến đi này.

10/26/17:  Staff dẩn gia đình em Khánh đi tái khám ở thành phố lần thứ 2.    Bạn Lý Hồng Anh đã tặng $200  cho chuyến đi này.

11/21/17: Staff dẩn gia đình em Khánh đi tái khám ở thành phố lần thứ 3.    Bạn Tammy Phạm đã tặng $200  cho chuyến đi này.

12/01/17: Health Essentials  tặng thêm $200 cho chuyến đi sắp tới vào đầu năm 2018.
Tổng cộng nhận được: $1600
Tộng cộng còn lại: 7 triệu 200 ngàn tiền VN (khoảng $327 đô la)
Đã trao lại cho gia đình em Khánh để đi những chuyến đi kế tiếp .  Số tiền này họ có thể đi thêm 1 lần rưởi nữa (mỗi lần đi tốn khoảng 200 đô la).
Sau khi họ đi lần nữa vào đầu năm 2018, chúng ta sẽ update thêm cho các bạn bảo trợ biết tiến triển của em.

Cám ơn các bạn thật nhiều đã giúp cho em Khánh .  Nếu không có sự giúp đở của các bạn, em Khánh bây giờ chỉ nằm liệt giường chờ chết mà thôi (nhà thương Bến Tre đã cho về và nói không chửa được nữa).  Lần đầu tiên dẩn em Khánh lên thành phố, ba em phải cõng em mỗi bước đường vì chân em bị cứng ngắc không có đứng được, còn hai tay em gì cứ giơ lên trời không có hạ xuống được, và đầu óc thì không nhận ra ai hết và không nói chuyện được.  Khi các bạn nhìn cái video quay em đang nằm trước cửa nhà thương Bến Tre  khi nhà thương đó nói không cứu được nữa và hình ảnh của em Khánh bây giờ,  chắc các bạn rất mừng cho em ấy.    Cám ơn các bạn đã cho em Khánh cơ hội tìm lại cuộc đời