2014 - Special projects -Helping 51 sick & poor families
2014 - Trường hợp cá biệt - Giúp 51 gia đình nghèo, bệnh tật

Sponsored by Anonymous donors
Bảo trợ bởi các ân nhân Ẩn Danh

A group of anonymous donors have pulled together to provide food assistance to 51 poverty stricken and sick families.  They have requested to have all merits transferred to CVL and NLHMC.

Một số ân nhân Ẩn Danh đã bảo trợ để giúp 51 gia đình nghèo và bị bệnh tật .  Các ân nhân này xin hồi hướng tất cả công đức lại cho CVL và NLHMC.

1.      Ms. Le Thi Tam, 58 years old, living at An Ngai Hamlet. An Thanh communem, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is single. 10 years ago, she wasparalyzed from both legs and have sold the land inherited from her parents to cure but it was unsuccessful.
Bà Lê Thị Tạm 58t ở ấp An Ngãi xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con, cách nay 10 năm bà Tạm bị liệt 2 chân nên đã bán hết ruộng đất của cha mẹ cho để chữa bệnh nhưng không khỏi.2.  Mr. Do Quoc Thanh. 31 years old, living in An Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. He has a brothers who works in Saigon to help the family. Over 6 years ago he was paralyzed in both legs; the family takes him everywhere to find a cure but could not. Currently his family lives in a House donated by a benefactor.   
Ông Đỗ Quốc Tỉnh 31t ở ấp An Thạnh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có 2 anh em. Ông Tỉnh đi làm thuê ở Sài Gòn để phụ giúp gia đình. Cách nay hơn 6 năm bỗng dưng 2 chân đau nhức và liệt luôn, gia đình đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi. Hiện tại gia đình đang ở nhà tình thương do một mạnh thường quân cho.


3.      Mr. Nguyen Thanh Hung, 46 years old, living in An Thuan commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is single and lives with his mothers, who is selling lottery tickets daily for a living. 10 years ago, he was helping a neighbor putting up the roof and fell down, breaking his spinal cord and was paralyzed. They currently live in the government-issued housing.
Ông Nguyễn Thanh Hùng 46t ở ấp 5 xã An Thuận huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không vợ con, đang sống cùng với mẹ già, hàng ngày đi bán vé số về kiếm sống. Cách nay hơn 10 năm, ông Hùng đi phụ lợp nhà cho hàng xóm bị té xuống nên xương sống và 2 chân bị liệt. Hiện tại đang ở nhà tình thương do chính phủ cấp.4.   Ms. Nguyen Thi Doi, 81 years old, living in An Thuan commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is mentally ill and has heart disease. She has a daughter who is a bit mental who sells recycled bottles to make a living to support both of them.
   Bà Nguyễn Thị Dọi 81t ở ấp 4 xã An Thuận huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà bị tâm thần và tim. Bà có một người con gái cũng hơi tâm thần, hàng ngày đi mua ve chai về nuôi bà.5.      Mr. Tran Van Se, 69 years old, living in An Thuan commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is single. He worked as a bricklayer and had an accident which caused him to be paralyzed. Currently his nephew is supporting him.
Ông Trần Văn Sẽ 69t ở ấp 4 xã An Thuận huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không vợ con, lúc trước ông đi làm thợ hồ bị tai nạn té liệt nằm một chỗ. Hiện tại người cháu đem về nuôi.


6.      Mr. Pham Van Be Hai,32 years old, living in hamlet An Thuan An, Thanh Phu district, Ben Tre province. 12 years ago he worked as a masonary helper and had an accident that fractured his vertebral. Currently his parents and his 105-year-old grandmother are taking care of him.
Ông Phạm Văn Bé Hai 34t ở ấp 3 xã An Thuận huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Cách nay 12 năm ông đi làm phụ hồ bị tai nạn gãy xương sống. Hiện tại cha mẹ ông nuôi và thêm bà nội nay 105 tuổi.7.     Mr. Nguyen Van Doi, 61 years old , living in An Thuan commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. His hands and legs are shaking/twitching so he could not even eat or walk. He sells lottery tickets for a living.
Ông Nguyễn Văn Dỏi 65t ở ấp 1 xã An Thuận huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông Dỏi tay chân bị run, thậm chí ăn uống, đi lại không được. Hàng ngày đi bán vé số về để kiếm sống.8.     Mr. Bui Van Tuyen, 35 years old, living in An Thuan commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with one child. He was a very serious heart diseasse and could not find a cure. He has a brother who also died of heart attack just over 1 month ago.
Ông Bùi Văn Tuyền 35t ở ấp 5 xã An Thuận huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 1 con. Ông bị  tim rất nặng, đi chữa trị nhưng không khỏi. Ông có một người em cũng bị tim vừa chết cách nay hơn 1 tháng.


9.      Mr. Nguyen Van a, living in An Thuan commune, Thanh Phu district, Ben Tre province.He is married with 2 children. He has cancer and still has to travel far to have radiation therapy.
Ông Nguyễn Văn A ở ấp 5 xã An Thuận huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 2 con. Ông bị ung thư đi xạ trị hiện tại chưa hết.


10.  Mr. Nguyen Van Sum, 42 years old, living in An Dien, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with 2 children. Mr. Sum has liver cancer; his wife works as a day laborer.
Ông Nguyễn Văn Sum 42t ở ấp 3 xã An Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 2 con. Ông Sum bị ung thư gan nặng, hàng ngày vợ ở nhà ai thuê gì thì làm nấy.


11.  Ms. Le Thi Lan, 46 years old, living in An Dien Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She has muscle atrophy which caused her two small foot, She is currenly diagnosed with serious diabetic. She is single.
Bà Lê Thị Lan 46t ở ấp An Điền xã An Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Hai chân bị teo cơ từ nhỏ, hiện tại đang bị tiểu đường nặng. Không chồng con.


12.  Mr. Nguyen Van Dao, 45 years old, living in An Dien hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with 2 children. He has red psoriatic skin diseasse all ove his body since 10 years ago. His wife and children do whatever it pays to support the family.
Ông Nguyễn Văn Đạo 45t ở ấp An Điền xã An Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 2 con. Ông bị vảy nến đỏ da toàn thân cách nay hơn 10 năm. Vợ con ở nhà ai thuê gì thì làm nấy.


13.  Mr. Bui Van Thay, 69 years old, living in Ha Giang hamlet, An Dien, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married withno children, Mr. Thay had a stroke and was paralyzed half of his body. His wife works as as day laborer to suppor themselves.
Ông Bùi Văn Thay 69t ở ấp Giang Hà xã An Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ, không con, ông Thay bị tai biến liệt nữa người. Vợ ở nhà ai thuê gì thì làm nấy.


14.  Ms. Quang Thi Mut, 69 years old, living in Ha Giang hamlet, An Dien, Thanh Phu district, Ben Tre province. She has a daughter who had a child with a very badly leaking heart valve. Her grand child is attending school, her daughter is working far from home. The house they are living in is donated by a sponsor.
Bà Quảng Thị Mứt 69t ở ấp Giang Hà xã An Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà có một người con gái có một đứa con bị hở van tim rất nặng, hiện tại cháu đi học, người con gái đi làm thuê không có nhà. Căn nhà được mạnh thường quân cho.


15.  Mr. Trinh Van Nam, 80 years old, living In My An commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He had a stroke and was paralyzed half of the body, His wife has a serious heart disease. He has an adopted daughter who works as a day laborer to support their family.
Ông Trịnh Văn Năm 80t ở ấp 2 xã Mỹ An huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông Năm bị tai biến liệt nữa người, vợ bị tim nặng. Ông có một người con gái nuôi hàng ngày đi làm thuê về nuôi gia đình.


16.  Nguyen Van Trinh. living in My An hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. He has blood cancer. His parents do not own any lands and work as day laborer to make money to care for him.
Em Nguyễn Văn Trình ở ấp 4 xã Mỹ An huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có cha, mẹ. Em Trình bị ung thư máu. Cha mẹ không có đất, hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy kiếm tiền về lo cho em Trình.


17.  Mr. Pham Van Tu, 69 years old, living in Giao Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre province. He now lives with his wife and a grand child. His son and daughtern-in-law work in Long Khanh, far away from home, so they only come home once in a while. He had swollen, bleeding foot,and now has liver tumor.
Ông Phạm Văn Tư 69t ở ấp 3 xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Hiện tại ông Tư sống với bà và 1 cháu. Con trai và dâu đi làm thuê ở Long Khánh lâu lâu mới về. Lúc trước ông Tư bị chân sưng chảy máu, nay thêm khối u gan.


18.  Mr. Nguyen Van Toan, 38 years old, living in Giao Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with two children who are attending school. His wife works as a day laborer. Mr. Toan had an accident that fractured his spine. A donor gave him a moped so he could go selling lottery tickets to earn a living.
Ông Nguyễn Văn Toản 38t ở ấp 3 xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông có vợ và 2 con đi học, vợ ai thuê gì làm nấy. Lúc trước ông Toản đi làm thuê bị tai nạn gãy xương sống. Hiện tại có người cho 1 chiếc xe đi bán vé số.Ông Nguyễn Văn Toản 38t ở ấp 3 xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông có vợ và 2 con đi học, vợ ai thuê gì làm nấy. Lúc trước ông Toản đi làm thuê bị tai nạn gãy xương sống. Hiện tại có người cho 1 chiếc xe đi bán vé số.


19.  Mr. Nguyen Van Que, living in Giao Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with one child. He has liver cancer, his wife works as a day laborer..
Ông Nguyễn Văn Quẹ ở ấp 6 xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 1 con. Ông Quẹ bị ung thư gan, vợ ai thuê gì thì làm nấy.


20.  Ms, Le Thi Rua, 67 years old, living in Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is paralyzed over 6 years now. She has 2 children but they went away. Her neighbors help supporting her.
Bà Lê Thị Rua 67t, bị liệt nửa người nay hơn 6 năm. Ở ấp 5 xã Thạnh Phú huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có 2 con nhưng bỏ đi đâu không biết. Hàng ngày bà con chòm xóm nuôi dùm.


21.  Do Quoc Hung, 4 years old, living in Thoi Khuong hamlet, Thanh Thoi, South Mo Cay district, Ben Tre province. When I was younger the child is normal. Over 1 year ago he was paralyzed with cerebral palsy; his parents searched for treatment throughout but could not find a cure yet. Currently they sold out all the land they own.
Em Đỗ Quốc Hùng 4t ở ấp Thới Khương xã Thành Thới huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Lúc em còn nhỏ là trẻ bình thường. Cách nay hơn 1 năm em bị liệt bại não, cha mẹ đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi. Hiện tại ruộng đất đã bán hết.


22.  Ms. Nguyen Thi Tam, 75 years old, living in Thoi Khuong hamlet, South Mo Cay district, Ben Tre province. She has a son Nguyen Van U, 46years old, who fell down while working and fractured his vertebrae 4 days ago and is currently hospitalized. Her family is so poor they do not have money for his treatment.
Bà Nguyễn Thị Tam 75t ở ấp Thới Khương xã Thành Thới huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Bà có người con Nguyễn Văn U 46t khi đi làm thuê bị té gãy đốt sống lưng cách nay 4 ngày, hiện tại đang nằm bệnh viện. Gia đình nghèo không tiền chữa trị.


23.  Ms, Ngo Thi Thao, 60 years old, living in Thoi Duc hamlet, South Mo Cay district, Ben Tre province. She is single and living alone. Currently she has 2 opened heart valves and diabetes. She does not own any land and is supported by a relative.
Bà Ngô Thị Thảo 60t ở ấp Thới Đức xã Thành Thới huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Không chồng con, sống một mình. Hiện tại bà bị tim hở van 2 lá, tiểu đường. Không ruộng đất, hàng ngày nhờ cháu cho gạo ăn.


24.  Ms. Vo Thi Phu, 58 years old, living in An Trach Dong hamlet, Thanh Thoi, South Mo Cay district, Ben Tre province. She is single and used to sell beverage for a living. Recently she discovered she has cancer and is going to treatment. She does not own any land.
Bà Võ Thị Phúc 58t ở ấp An Trạch Đông xã Thành Thới huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Không chồng con, lúc trước bà Phúc bán nước giải khát. Hiện tại bà mới phát hiện bệnh ung thư và đang chữa trị. Nhà không ruộng đất.


25.  Ms. Dang Thi Luom, 36 years old, living in An Trach Dong hamlet, Thanh Thoi, South Mo Cay district, Ben Tre province. She has two children, her husband passed away, her oldest son attends school. Her younger son, 4 years old, one year ago had a brain developmental delay and seizures often. The family is so poor they can not afford treatment.
Bà Đặng Thị Lượm 36t ở ấp An Trạch Đông xã Thành Thới huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Có 2 con, chồng mất, đứa con trai lớn đi học. Đứa nhỏ 4 tuổi, cách nay 1 năm bé bị não chậm phát triển, co giật thường xuyên, nhà nghèo không có tiền chữa trị.


26.  Ms Nguyen Thi Chon, 58 years old, living in An Trach commune, South Mo Cay district, Ben Tre province. She is single and has a serious heart disease that she could not even walk. Currently she is taken care off by her cousin.
Bà Nguyễn Thị Chồn 58t ở ấp An Trạch xã Thành Thới huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Không chồng con, bà bị tim rất nặng thậm chí đi lại không nổi. Hiện tại bà ở đậu nhà chị họ nhờ chị nuôi dùm.


27.  Mr, Nguyen Van Minh, 58 years old, living in An Trach Dong Hamlet, Thanh Thoi, Nam Mo Cay district, Ben Tre province. He has chronic arthritis, his wfe has nerve spasms. They looked for treatment everywhere. They have a 30 years old daughter who now works for hired to support the family.
Ông Nguyễn Văn Minh 58t ở ấp An Trạch Đông xã Thành Thới huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Ông Minh bị viêm khớp mãn tính, vợ bị co giật thần kinh. Ông bà đi chữa trị khắp nơi. Ông có một người con gái nay 30t đi làm thuê về nuôi gia đình.


28.  Ms Pham Thi Chon, 45 years old, living in Con Diep hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is married with 1 child. Over 2 months ago her husband had a stroke and was paralyzed half of his body. She has a severe renal failure, every other day she has to go to Saigon for dialysis, which is a lifelong treatment.
Bà Phạm Thị Chọn 45t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có chồng và 1 con. Cách nay hơn 2 tháng người chồng bị tai biến liệt nửa người. Bà Chọn bị suy thận nặng, cứ ngày đi ngày nghỉ phải lên Sài Gòn chạy thận. Bệnh thận này phải điều trị suốt đời.


29.  Mr. Nguyen Van Phuc, 53 years old, living in Thanh Phong commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with one child. Mr. Phuc has kidney disease. His child go to school; his wife cooks and sells the sweet rice for a living.
Ông Nguyễn Văn Phúc 53t ở Khâu Băng xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 1 con. Ông Phúc bị bệnh thận giống như bà Chọn, con đi học, vợ nấu xôi bán cho bà con xóm đáy ở Khâu Băng.


30.  MS. Huynh Thi Tam, 54 years old, living in Thanh Phong Commune, Con Mit, Thanh Phu district, Ben Tre province. Her husband is working for hired far away and not at home. 1 child goes to school, the other child has brain tumors who died than 6 months ago. Ms. Tam had a stroke over 1 year ago and was hemiplegic.
Bà Huỳnh Thị Tâm 54t ở Cồn Mít xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Chồng đi làm thuê không nhà. 1 con đi học, 1 con bị khối u não chết cách nay hơn 6 tháng. Bà Tâm bị tai biến liệt nửa người cách nay hơn 1 năm.


31.  Ms. Huynh Thi Bem 52 years old, living in An Nhon hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is married with 4 children. All 4 of her children are married but they are poor. Her husband works as a day laborer. She has cancer and is going through chemo-therapy.
Bà Huỳnh Thị Bé 52t ở ấp 5 xã An Nhơn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có chồng và 4 con. 4 con có chồng vợ nhưng đều nghèo. Người chồng ai thuê gì thì làm nấy. Bà Bé bị ung thư vừa vô hóa chất.


32.  Mr. Kim Van Men, 42 years old, living at Bon Bon, Thanh Phong, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with one child. His child goes to schooll, his wife works as a day laborer. Mr. Men has kidney problem and is going through dialysis.
Ông Kim Văn Mến 42t ở Bồn Bồn xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 1 con. Đứa con đi học, vợ ở nhà ai thuê gì thì làm nấy. Ông Mến bị khô thận cũng giống như bà Chọn nhưng bệnh nặng hơn và lâu hơn.


33.  Ms. Le Thi Ngoac, 59 years old, living in Phu Hoa Hamlet, Phu Khanh, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is single and has kidney disease 1 year ago and is staying with the relative for treatment.
Bà Lê Thị Ngoạc 59t ở ấp Phú Hòa xã Phú Khánh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con, bị bệnh thận khô cách nay 1 năm và đang ở với người cháu để điều trị.


34.  Ms. Cao Thi Nga, 6o years old, living in Tan Phong, Thanh Phu district, Ben Tre province. Ms. Nga has a heart disease, recently there was a benefator who gave her money for heart surgery. Her husband is in hospital. Her child works as a day laborer.
Bà Cao Thị Nga 60t ở ấp Phú xã Tân Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà Nga bị bệnh tim, vừa rồi có mạnh thường quân cho tiền đi mổ tim. Chồng nằm bệnh viện chưa về. Con đi làm thuê ai thuê gì thì làm nấy.


35.  Mr. Nguyen Van Bay, 72 years old, living in Tan Phong, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with one child. Mr. Bay used to work for hire but had an accident that fractured his skull and caused brain damage.
Ông Nguyễn Văn Bay 72t ở ấp Phú xã Tân Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 1 con. Ông Bay lúc trước đi làm thuê bị tai nạn té bể sọ nên phải tháo ra đi hấp nhưng không gắn vô được. Hiện tại ông bị thần kinh lúc tỉnh lúc không.


36.  Mr. Le Van Binh, 47 years old, living in Thanh A, Tan Phong, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with d 3 children. 5 years ago Mr. Binh had a traffic accident which resulted with an amputated leg and a paralysis leg and mental problems. His wife has an amputated arm. Currently the family is in dire need of support.
Ông Lê Văn Bình 47t ở ấp Thạnh A xã Tân Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 3 con. Cách nay 5 năm ông Bình bị tai nạn giao thông, một chân cụt, một chân liệt, tâm thần có vấn đề. Vợ bị cụt một tay. Hiện tại gia đình rất kiệt quệ.


37.  Mr. Truong Van Tam, 45 years old, living in Tan Phong, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with no children. 10 years ago, Mr. Tam had epilepsyand currently he is in the vegetative state.
Ông Trương Văn Tám 45t ở ấp Thạnh A xã Tân Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ, không con. Cách nay 10 năm ông Tám bị co giật, hiện tại ông Tám sống đời thực vật.


38.  Ms. Dang Thi Thi, 35 years old. She has birth defects since she was born. Her parents passed away, She now lives with his sister in law in Binh Thanh, Thanh Lai Thanh Phu district, Ben Tre province.
Bà Đặng Thị Bé Thi 35t. Lúc sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh. Cha mẹ chết hết, hiện tại sống cùng với chị dâu ở ấp Thạnh Lại xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre.


39. Ms.   Dang Thi Noi, 71 years old, living in Thanh Lai, Binh Thanh, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is blind abd currenly lives with her son who works for hire to support her..
Bà Đặng Thị Nối 71t ở ấp Thạnh Lại xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Hiện tại bà bị mù 2 mắt và đang sống với người con trai hàng ngày đi làm thuê về nuôi bà.


40.  Mr. Le Van Tuyet, 62 years old, living in Thanh An, Binh Thanh, Thanh Phu district, Ben Tre province. He is married with one child. His daughter's name is Le Thi Thai Chon and is going for blind treatment at the hospital.
Ông Lê Văn Tuyết 62t ở ấp Thạnh An xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có vợ và 1 con. Đứa con gái tên Lê Thị Thái Chơn bị mù và đang đi trị bệnh ở bệnh viện không nhà.

41.  Ms. Cao Thi Manh, 790 years old, living in Thanh Tan, Thanh Phu Commune, Binh Thanh district, Ben Tre province. She lives with her son who works for hire and is not home. She has high blood pressure and is paralyzed half of her body..
Bà Cao Thị Mạnh 79t ở ấp Thạnh Tân xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống cùng người con trai đi làm thuê không nhà. Hiện tại bà bị huyết áp cao và liệt nửa người.


42.  M r. Doan Van Thao, 67 years old, living in Thanh Lai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. He has childdren but they are poor and scattered. He ie is blind and is supported by a relative.
Ông Đoàn Văn Thảo 67t ở ấp Thạnh Lại xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có con nhưng nghèo đi tứ tán. Hiện tại ông bị mù và nhờ cháu ở gần cho gạo ăn.


43.  Ms Dang Thi Chi, 56 years old, li\ving in Thanh Tri village, Thanh Phu Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is single and lives with her 89 years old mother. She has a birth defect and has problem walking and mild mental illness. Every day she sells recycle bottles to make a living.
Bà Đặng Thị Cho 56t ở ấp Thạnh Trị xã Thạnh Phú huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con. Đang sống cùng mẹ già nay 89t. Bà Cho bị tật bẩm sinh đi lại rất khó khăn và bị tâm thần nhẹ. Hàng ngày đi lượm ve chai về kiếm sống.


44.  Ms. Ngo Thi Di, 43 years old, living in Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is single She has a mental illness since childhood. She is currently living with her sisters, who sells recycle bottles for a living.
Bà Ngô Thị Đi 43t ở ấp 5 thị trấn Thạnh Phú huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không chồng con. Bà Đi bị tâm thần từ nhỏ. Hiện tại bà đang ở đậu nhà của các chị ruột. Các chị của bà hàng ngày đi mua ve chai.


45.  Mr, Pham Van Ben, 64 years old, living in Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. 10 years ago, his body he had muscle deteroration. He is blind and currently lives with a son who is woking far from home.
Ông Phạm Văn Bên 64t ở ấp 5 xã Thạnh Phú huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Cách nay 10 năm ông Bên toàn thân đau nhức và từ từ bị co quắp rút lại. Hai mắt ông bị mù. Ông sống chung với một người con trai đi làm thuê không nhà.


46. Ms Le Thi Ha, 46 years old, living in Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. 10 years ago her eyesight started deteriorating, and she start havingin skin tumors. She went for treatments everywhere. Hher husband works for hire and and her daughter is in school.
Bà Lê Thị Hà 46t ở ấp 5 xã Thạnh Phú huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Cách nay 10 năm 2 mắt mờ dần, toàn thân nổi khối u da, đi chữa trị khắp nơi. Có chồng đi làm thuê và 1 con gái đi học.


47. Tran Thi Linh Nhi, 14 years old, living in Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. She has blood cancer, each month she has to have a blood transfusion. Her father is a carpenter, her mother sells lottery tickets to make ends meet.
Em Trần Thị Linh Nhi 14t ở ấp 4 xã Thạnh Phú huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Em Nhi bị ung thư máu, mỗi tháng em phải vô máu 1 lần. Cha em đi làm thợ mộc, mẹ đi bán vé số.


48.  Ms. Bui Thi Luom, 44 years old, living in Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre province. She is married with 2 children. Her husband works as a hired laborer, and her 2 children go to school. She has a congenital disease wiith one arm and one leg curled back that prevent her from working to make a living
Bà Bùi Thị Lượm 44t ở ấp 4 xã Thạnh Phú huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Có chồng và 2 con. Chồng đi làm thuê, 2 con đi học. Bà Lượm bị tật bẩm sinh 1 tay và 1 chân co quắp lại không lao động được.


49.  Ms. Dang Thi My Hang. 32 years old, living in Thanh Phong. .Thanh Phu district, Ben Tre province. She is living with her mother, who is blind in one eye and selling lottery tickets daily to make a living. Over 10 years ago, Ms. Hang turned blind and could not move by herself.
Bà Đặng Thị Mỹ Hằng 32t ở Bồn Bồn xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Đang sống cùng với người mẹ bị mù 1 mắt hàng ngày đi bán vé số. Bà Hằng cách nay hơn 10 năm bị mù 2 mắt, không đi lại được.


50.  Ms. Pham Thi Ven, 60 years old, living in Thanh Phong commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. She was mentally ill since childhood. She is currently living with her sister in law.She works for hire daily to suppor the family.
Bà Phạm Thị Vẹn 60t ở Khâu Băng xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà bị tâm thần từ nhỏ, hiện tại đang sống cùng người chị dâu. Hàng ngày đi làm thuê về nuôi gia đình.


51.  Mr. Nguyen Van Luyen, 79 yers old, living in Binh Thanh Commune, Thanh Phu district, Ben Tre province. Mr. Luyen had a stroke and is paralyzed. There are 5 people in his family: Mr Luyen himself, his two sons, one daughter in law and one grand child, who are all mentally ill. He lives across the river, so his son has to cross it to receive the gift.
Ông Nguyễn Văn Luyến 79t ở xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông Luyến bị tai biến nằm 1 chỗ. Gia đình có 5 người: ông, 2 con trai, 1 dâu và 1 cháu, tất cả đều bị tâm thần nặng hay nhẹ. Căn nhà phải qua sông nên người con trai qua sông nhận quà dùm.