2021 Rice Distribution


Our rice distribution this year is a big challenge because it is in the midst of the Covid19 pandemic.
Vietnam has extended the lock-down to one more month.  However, to prevent hunger, the local officials have allowed our organization to assemble the poor, a small group at a time, to distribute rice.   This is very time-consuming and more costly because we have to drive to each neighborhood and make appointment for each family to come at 10 minutes apart.  The requirements are strict, so we must leave the rice and medicated oil in a package and stand to the side; the family must bring forth their rice ticket and place it in the provided basket before taking the rice and oil.  We are lucky to have the youth volunteers assisting in carrying the rice for the elderly.

This year, we have 20.6 tons of rice for 1,030 families in 13 villages.  Each family gets 20kg (44lbs) of rice and 1 bottle of medicated green oil.  Medicated green oil is the #1 item on everyone’s wanted list at all time as they use it for all kind of sicknesses, and even more at this time because they believe it helps to alleviate the pain when they are exposed to Covid or have Covid.  It is sold out at all stores at this point.   The elderly have stated that having a bottle of green oil makes them happy as if they won the lottery.  This year, our staff have worked tirelessly and valiantly going into each neighborhood in the poor villages to distribute to 1,030 families.  They leave at 4am in order to be at the first neighborhood by 6am and come home at dusk.  We are very thankful for their help because at this time everyone is afraid to leave their home due to the strict restrictions regarding Covid.  If you are exposed to a Covid positive person by standing too close to them, you must quarantine 14 days immediately.  In addition, going from 1 district to the next, you must take a Covid test every 3 days, each time costing $15 USD (300,000VN dong).

Besides the volunteers in Vietnam, we’d like to send our deepest thanks to the following sponsors who made this Rice project possible: Ly Hong Anh, Sandra Tran, Kevin Nguyen, Trina Nguyen, Nguyen Hong Ha, Durendal Huynh, Eileen Diep, Christine Nhan Chau, Thu Anh Nguyen, Beth Nguyen, Vivian Nguyen, Mark Luu, Cathy Chung, Linda H Hieng Tang, Trung Vo, Drake and Kenneth Tran, Cyndy Do, Hoa Chau and Lanh La, Le Duc Chau & Hia Duong, Andy Sov, Cyndy Ly, Dung Ly, Johnathan and Joanna Wu, Sally Lim, Dereck Truong, Khien, Kim, Kevin, Karen Huynh, Hieu and Lich Tran, Hồi Hướng Công Đức cho ông Phạm Hữu Tây, Joselph and Melissa Le, Khanh Ngo, The Baker family, The Chu family, Kim Lien T Nguyen, One Stop Realty & Financial / John Nguyen, Đoàn Nguyễn, Johnathan Tran and Hanh Pham, Kim Huynh & John Rha, Paula Nguyen, Hang Nga Nguyen, Hồi Hướng Công Đức cho Sư Ni Thiền Tạng, Hồi Hướng Công Đức cho Ricky & Tony Đỗ Hữu Nhẫn, Hoa Hoang & family of San Jose, Jennifer Nguyen & family of Sunnyvale, Trang Nghiem, Quang Lang /New Generation Odyssey, Inc, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Phong677, Hồi Hướng Công Đức cho ông bà Lâm Phước Long & Tăng Thị Ngọc, Anonymous Donor, Jennifer Chau's group , Sherry Huong Doan, Hồi Hướng Công Đức cho ông Cao Trung (Trung Vanvu), Thuy & Nhu Nguyen,  and Tran Trinh Thy.
Please click on the links below to view the pictures of the rice distribution at each village. We did video at some villages where time permits.  There will be less pictures when we do the video because only 1 staff has camera. And for those areas where we video the complete distribution, there are no additional pictures.

Video of Rice distribution in hemlet Thanh Khuong B, My Hung Village
Video of Rice distribution in Phu Khanh village, hemlet 1
Video of Rice distribution in Phu Khanh village, hemlet 2
Video of Rice distribution at Tu San church  
Video of Rice distribution in Nhuan Phu Tan village, Part 1
Video of Rice distribution in Nhuan Phu Tan village, Part 2
Video of Rice distribution in Thanh Ngải village
Video of Rice distribution in An Thuan village (first stop)
Video of Rice distribution in An Qui village (first top)
Mỹ Hưng, 1.6 tons, 80 families
Phú Khánh, 1 tons, 50 familes
Thạnh Hải, 2 tons, 100 familes (địa điễm phát: Cồn Bững, Hồ Cỏ, Cồn Rừng, Doi Đước )
Thạnh Phong, 3 tons, 150 families (địa điễm phát: Cồn Mít, Cồn Lớn, Cồn Điệp, Khâu Băng, Bồn Bồn)
Tân Phong, 1 ton, 50 families
Đại Điền, 1 ton, 50 families
Thới Thạnh, 1 ton, 50 families
Nhuận Phú Tân, 2 tons, 100 families
Ngải Đăng,  1 ton, 50 families
Thạnh Ngải, 2 tons, 100 families
Tú San Church, 1 ton, 50 families
An Thuan, 2 tons (100 families)  
An Quy, 2 tons (100 families)

9/2/21: The Second Rice Distribution:

Due to the overwhelming needs of the people, we did a second rice distribution. We were able to help 500 more families. Each family got 20 kilograms of rice (about 44 lbs). This time, there is no medicated oil because it is completely sold out.

Thank you very much to the following sponsors who made this second round of distribution possible:
Linh Trieu, Tiffany Le and Phuong Tran, Ha Nguyen, Hanh and Johnathan Quang Dao Tran, Ha Uyen Chi, Hồi Hướng Công Đức cho Sư Ni Thiền Tạng, Tammy Pham, Lan N Vo, Durendal Huynh, Loc Ngo McClaren, Nhon Pham, Hope Nguyen, and Hong Duc Pham / Hồi Hướng Công Đức cho bà Lê Thị Thao, Mai Huong Nguyen & Kevin Degrood, Kevin Chung / Le, Thanh Huy , Tran Minh Huy, Kaz Yamada, Emi, Dori, and Phuc Pham, Huy & Hong Pham, Đan Mai & Thao Van Pham.

Second round of distribution were carried out for the villages below:
Please note it’s very difficult to take pictures and video at the same time, so for those places that we video, there will be no pictures and vice versa.  
Video of Rice distribution in Hòa Lợi
Video of Rice distribution in Khánh Thạnh Tân
Video of Rice distribution in Tân Thành Bình
Hòa Lợi, 2 tons, 100 families
Khánh Thạnh Tân, 2 tons, 100 families
Tân Thành Bình, 2 tons, 100 families
An Điền, 2 tons, 100 families
Phú Mỹ, 2 tons, 100 families

9/23/21: The Third Rice Distribution:

This third rice distribution was for the people who before the pandemic was classified as near-poverty. Because of this classification, they did not receive any help. For the past few months with the lockdown, they ran out of food and money, now they are poverty-stricken but have not been re-classified and thus not able to get any help. We were able to help 100 of such families. Each family got 20 kilograms of rice (about 44 lbs) and a bottle of medicated oil.
Thank you very much to the following sponsors who made this third round of distribution possible:

Hằng Nga Nguyễn, Hồi Hướng Công Đức cho Sư Ni Thiền Tạng, Hồi Hướng Công Đức cho ông Phạm Hữu Tây và bà Lê Thị Thao /Hồng Đức, Bích Hợp and Nhơn Phạm.

Third round of distribution were carried out for the village below:
Thạnh Phong
Video of Rice Distribution in Thanh Phong village 1
Video of Rice Distribution in Thanh Phong village 2

2021 Phát Gạo cho dân nghèo mùa dịch Covid19


Cuộc phát gạo năm nay diễn ra trong bầu không khi vô cùng căng thẳng vì nạn dịch Covid19 đang  hoành hành.   Hôm nay là ngày 15 tháng 8, nhà nước vừa ra lệnh cách ly thêm 1 tháng nữa vì có nhiều ổ dịch đang nổi lên ở nhiều nơi.  Thậm chí có nhiều làng mạc trong danh sách chúng ta  phát vừa được thông báo là có ổ dịch xuất hiện.  Vì cứu đói đã đến mức khẩn cấp nên làng xã cho chúng ta giấy thông hành để đi đến từng hẻm để phát cho dân nghèo.Thường chúng ta phát tại trung tâm của xã nên mỗi lần phát cả mấy trăm người, bây giờ đến từng hẽm nên sẽ phải phát lâu hơn vì có rất nhiều con hẻm để đi. Và khi phát, chúng ta cũng phải hẹn giờ cho mọi người cách nhau 10 phút để đúng luật cách ly. Năm nay chúng ta đã để sẳn gạo và dầu xanh ra từng chổ rồi đứng tránh ra một bên và bà con bước đến tự bỏ phiếu lãnh gạo vào thùng rồi lấy dầu xanh và khiêng bịch gạo đi về để đúng luật cách ly. Rất may có nhóm thanh niên tình nguyện của xã cũng đến để đứng phụ khiêng và chở dùm những cụ già cần giúp đở về nhà.

Năm nay chúng ta phát ra 20.6 tấn gạo cho 1030 gia đình trong 13 xã.  Mỗi gia đình nhận được 20 ký gạo (44 lbs) và một chai dầu xanh.  Dầu xanh ngày thường đã là hàng hiếm, ngay thời điểm này lại càng hiếm gắp trăm lần vì ai cũng cần 1 chai để phòng bệnh mà hầu như không kiếm được chổ nào còn để mua. Các cụ già nói nghe nói có dầu xanh mừng như trúng số.  Năm nay staff của chúng ta rất cực khổ vì phải xã thân vào ổ dịch và đi tận cùng ngỏ hẽm để phát hết 1030 gia đình. Đây một sự hy sinh lớn vì bây giờ ít ai dám ra khỏi nhà lại là đang có lệnh cách ly nên lở đứng gần người bị bệnh là cũng bị đi cách ly 14 ngày liền.  Ngoài ra đi từ huyện này qua huyện khác cũng phải bị bắt lấy test Covid mỗi 3 ngày một lần, mỗi lần tốn 300,000 đồng VN (about 15 US dollars). Vì phải ghé nhiều con  hẽm nên tờ mờ 4 giờ sáng là staff chúng ta đã lên đường phát để đến điểm hẹn đúng 6 giờ sáng để phát, và tới 7 giờ tối mới xong hết một ngày.

Ngoài nhóm tình nguyện viên ở Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn sau đây đã tài trợ chương trình phát gạo này: Ly Hong Anh, Sandra Tran, Kevin Nguyen, Trina Nguyen, Nguyen Hong Ha, Durendal Huynh, Eileen Diep, Christine Nhan Chau, Thu Anh Nguyen, Beth Nguyen, Vivian Nguyen, Mark Luu, Cathy Chung, Linda H Hieng Tang, Trung Vo, Drake and Kenneth Tran, Cyndy Do, Hoa Chau and Lanh La, Le Duc Chau & Hia Duong, Andy Sov, Cyndy Ly, Dung Ly, Johnathan and Joanna Wu, Sally Lim, Dereck Truong, Khien, Kim, Kevin, Karen Huynh, Hieu and Lich Tran, Hồi Hướng Công Đức cho ông Phạm Hữu Tây, Joselph and Melissa Le, Khanh Ngo, The Baker family, The Chu family, Kim Lien T Nguyen, One Stop Realty & Financial / John Nguyen, Đoàn Nguyễn, Johnathan Tran and Hanh Pham, Kim Huynh & John Rha, Paula Nguyen, Hang Nga Nguyen, Hồi Hướng Công Đức cho Sư Ni Thiền Tạng, Hồi Hướng Công Đức cho Ricky & Tony Đỗ Hữu Nhẫn, Hoa Hoang & family of San Jose, Jennifer Nguyen & family of Sunnyvale, Trang Nghiem, Quang Lang /New Generation Odyssey, Inc, Dat Vo, Hieu Pham, Phong677, HHCĐ cho ông bà Lâm Phước Long & Tăng Thị Ngọc, Anonymous Donor, Jennifer Chau's group , Sherry Huong Doan, Hồi Hướng Công Đức cho ông Cao Trung (Trung Vanvu), Thuy & Nhu Nguyen,  and Tran Trinh Thy.

Mời các bạn bấm vào link dưới đây để xem hình phát gạo của 13 xã.  Mỗi xã chúng ta đi từng con hẽm (neighborhood), và ở mỗi hẽm, việc đầu tiên chúng ta làm là sắp số gạo và dầu xanh ra để trước.  Có nhiều hẽm trong 1 xã nên các bạn sẽ thấy có những hình gạo và dầu xanh bày ra được lập lại nhiều lần vì đó là hình đầu tiên của mỗi hẽm.  Chúng ta đã yêu cầu staff quay vài video phát gạo trong cho các bạn xem.  Chúng ta vẫn đang đi phát và tiếp tục bỏ hình khi phát xong mỗi xã.
**Chúng ta không có video của tất cả hẻm trong một xã. Chỉ quay khi có đủ giờ mà thôi. Nơi nào có video thì có ít hình vì chỉ có 1 staff quay và chụp hình mà thôi.  Nơi nào quay được toàn bộ buổi phát gạo thì sẽ không có hình.
Video Phát Gạo ở ấp/hẻm Thạnh Khương B/Sân Trâu, xã Mỹ Hưng
Video Phát Gạo ở xã Phú Khánh 1
Video Phát Gạo ở xã Phú Khánh 2
Video Phát Gạo ở Nhà Thờ Tú San
Video Phát Gạo ở xã Nhuan Phu Tan, phần 1
Video Phát Gạo ở xã Nhuan Phu Tan, phần  2
Video Phát Gạo ở xã Thanh Ngải
Video Phát Gạo ở xã An Thuan
Video Phát Gạo ở xã An Qui
Mỹ Hưng, 1.6 tấn, 80 gia đình
Phú Khánh, 1 ton, 50 gia đình
Thạnh Hải, 2 tấn 100 gia đình (địa điễm phát: Cồn Bững, Hồ Cỏ, Cồn Rừng, Doi Đước )
Thạnh Phong, 3 tấn, 150 gia đình (địa điễm phát: Cồn Mít, Cồn Lớn, Cồn Điệp, Khâu Băng, Bồn Bồn)
Tân Phong, 1 tấn, 50 gia đình
Đại Điền, 1 tấn, 50 gia đình
Thới Thạnh, 1 tấn, 50 gia đình
Nhuận Phú Tân, 2 tấn, 100 gia đình
Ngải Đăng, 1 tấn, 50 gia đình
Thạnh Ngải, 2 tấn, 100 gia đình
Nhà Thờ Tú San, 1 tấn, 50 gia đình
An Thuan, 2 tấn, 100 gia đình
An Quy, 2 tấn, 100 gia đình

9/2/21: Cuộc phát gạo lần thứ nhì

Vì rất nhiều gia đình vẫn cần được giúp đỡ nên chúng ta đã làm cuộc phát gạo lần thứ nhì. Lần này chúng ta đã giúp được thêm 500 gia đình nữa. Mỗi gia đình được 20 ký lô gạo giống lần đầu tiên, nhưng không có được dầu xanh vì dầu xanh đã hết, không còn chổ nào có để mua nữa.

Xin chân thành cảm ơn các bạn sau đây đã giúp thực hiện cuộc phát gạo lần thứ nhì này  cho dân nghèo trong mùa Covid:
Linh Trieu, Tiffany Le and Phuong Tran, Ha Nguyen, Hanh and Johnathan Quang Dao Tran, Ha Uyen Chi, Hồi Hướng Công Đức cho Sư Ni Thiền Tạng, Tammy Pham, Lan N Vo, Durendal Huynh, Loc Ngo McClaren, Nhon Pham, Hope Nguyen, and Hong Duc Pham / Hồi Hướng Công Đức cho bà Lê Thị Thao, Mai Huong Nguyen & Kevin Degrood, Kevin Chung / Le, Thanh Huy , Tran Minh Huy, Kaz Yamada, Emi, Dori, and Phuc Pham, Huy & Hong Pham, Đan Mai & Thao Van Pham.

Cuộc Phát Gạo lần thứ 2 cho các xã sau đây:

**Chúng ta không có video của tất cả hẻm trong một xã. Chỉ quay khi có đủ giờ mà thôi. Nơi nào có video thì có ít hình vì chỉ có 1 staff quay và chụp hình mà thôi.  Nơi nào quay được toàn bộ buổi phát gạo thì sẽ không có hình.
Video Phát Gạo ở xã Hòa Lợi
Video Phát Gạo ở xã Khánh Thạnh Tân
Video Phát Gạo ở xã Tân Thành Bình
Hòa Lợi, 2 tấn, 100 gia đình
Khánh Thạnh Tân, 2 tấn, 100 gia đình
Tân Thành Bình, 2 tấn, 100 gia đình An Điền, 2 tấn, 100 gia đình
Phú Mỹ, 2 tấn, 100 gia đình
An Điền, 2 tấn, 100 gia đình

9/23/21: Cuộc phát gạo lần thứ ba

Cuộc phát gạo lần thứ 3 này dành cho những gia đình "cận nghèo". Vì không ở trong danh sách "nghèo" mà chỉ là "cận nghèo" cho nên họ không được giúp đỡ gì cả. Sau mấy tháng lock down họ đã không còn tiền bạc và thực phẩm nữa, đã trở thành nghèo rồi nhưng chưa được update status lại, vì thế không được giúp đỡ. Chúng ta đã phát cho 100 gia đình trong danh sách "cận nghèo" ở xã Thạnh Phong. Mỗi gia đình được 20 ký lô gạo (khoảng 44 pounds), và 1 chai dầu xanh. Dầu xanh đã bắt đầu được bán lại với giá mắc hơn nhưng chúng ta cũng đã ráng để tặng cho mỗi gia đình một chai vì đây là hy vọng duy nhất của họ để phòng bệnh dịch này.

Xin chân thành cảm ơn các bạn sau đây đã giúp thực hiện cuộc phát gạo lần thứ nhì này cho dân nghèo trong mùa Covid:
Hằng Nga Nguyễn, Hồi Hướng Công Đức cho Sư Ni Thiền Tạng, Hồi Hướng Công Đức cho ông Phạm Hữu Tây và bà Lê Thị Thao /Hồng Đức, Bích Hợp and Nhơn Phạm.

Cuộc Phát Gạo lần thứ 3 cho các xã sau đây:
Thạnh Phong
Video phát gạo ở Xã Thạnh Phong, địa điễm 1
Video phát gạo ở Xã Thạnh Phong, địa điễm 2